Bạn đang xem : cách tạo một hàm toàn cục trong python

Python –

Biến toàn cục

Biến toàn cục

Các biến được tạo bên ngoài một hàm (như trong tất cả các ví dụ
ở trên) được gọi là biến toàn cục.

Mọi người đều có thể sử dụng các biến toàn cục, cả bên trong
chức năng và bên ngoài.

Ví dụ

Tạo một biến bên ngoài một hàm và sử dụng nó bên trong hàm

x = “tuyệt vời”

def myfunc ():
print (“Python là” + x)

myfunc ()

Hãy tự mình thử »

Nếu bạn tạo một biến có cùng tên bên trong một hàm, thì biến này
sẽ là cục bộ và chỉ có thể được sử dụng bên trong hàm. Biến toàn cục
với cùng một tên sẽ vẫn như cũ, toàn cầu và với giá trị ban đầu.

Ví dụ

Tạo một biến bên trong một hàm, có cùng tên với toàn cục
biến

x = “tuyệt vời”

def myfunc ():
x = “fantastic”
print (“Python is” + x)

myfunc ()

print (“Python là” + x)

Hãy tự mình thử »

Từ khóa toàn cầu

Thông thường, khi bạn tạo một biến bên trong một hàm, biến đó sẽ
cục bộ và chỉ có thể được sử dụng bên trong chức năng đó.

Để tạo một biến toàn cục bên trong một hàm, bạn có thể sử dụng
từ khóa toàn cầu.

Ví dụ

Nếu bạn sử dụng từ khóa global , thì biến đó sẽ thuộc phạm vi toàn cầu:

def myfunc ():
global x
x = “fantastic”

Xem Thêm  20 Tab HTML & CSS thú vị [Ví dụ] - mã tab trong html

myfunc ()

print (“Python là” + x)

Hãy tự mình thử »

Ngoài ra, hãy sử dụng từ khóa global nếu bạn muốn thay đổi một biến toàn cục bên trong một hàm.

Ví dụ

Để thay đổi giá trị của một biến toàn cục bên trong một hàm, hãy tham khảo
bằng cách sử dụng từ khóa global :

x = “awesome”

def myfunc ():
global x
x = “fantastic”

myfunc ()

print (“Python là” + x)

Hãy tự mình thử »


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách tạo một hàm toàn cục trong python

Using Functions in Python 3: Passing Local and Global Variables. Create a PIN Number

 • Tác giả: FunCrushCoders
 • Ngày đăng: 2013-03-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5962 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This is a beginner tutorial for using functions in Python 3. Just a basic example of passing local and global variables to understand how it works. At the end I just demonstrate how to use a function to build a PIN number generator. I use the NINJA Ide to code with.

Hàm Python biến toàn cục?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1348 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Nếu bạn muốn truy cập một biến toàn cục, bạn chỉ cần sử dụng tên của…

Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2785 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python – Lập Trình Từ Đầu 8 Hàm trong Python
Xem Thêm  Cấu trúc quyết định SQL IF EXISTS: Giải thích với các ví dụ - sql nếu tồn tại trong bảng

Biến toàn cục và biến cục bộ trong Python

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4313 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu về biến cục bộ và biến toàn cục trong Python, đây là phạm vi hoạt động chủ yếu của một biến trong Python, vì vậy bạn phải hiểu để sủ dụng cho đúng

Biến toàn cục (global), biến cục bộ (local), biến nonlocal trong Python

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6809 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Chí Thức Trong bài Python này bạn sẽ học về biến toàn cục (global), biến cục bộ (local), biến nonlocal trong

Def trong python và cú pháp tạo hàm

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9996 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng def trong python. Bạn sẽ học được cách sử dụng def để khai báo hàm trong python, cũng như cách gọi hàm trong python đã được khai báo sau bài học này.

One moment, please…

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2048 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php