Python If-Else – Ví dụ về cú pháp có điều kiện trong Python – cú pháp câu lệnh python if else

Trong các ứng dụng và dự án web của bạn, có thể có những lúc người dùng cần thực hiện một hành động nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng. Cũng có thể có những trường hợp bạn cần yêu cầu người dùng thực hiện một hành động khác nếu điều kiện không được đáp ứng. Để thực hiện việc này bằng Python,

Bạn đang xem: cú pháp câu lệnh python if else

Trong các ứng dụng và dự án web của bạn, đôi khi người dùng cần thực hiện một hành động nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng.

Cũng có thể có những trường hợp bạn cần yêu cầu người dùng thực hiện một hành động khác nếu điều kiện không được đáp ứng.

Để thực hiện việc này bằng Python, bạn sử dụng các từ khóa if else . Hai từ khóa này được gọi là điều kiện.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách triển khai việc ra quyết định trong các ứng dụng của bạn với các từ khóa if else . Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động của từ khóa elif .

Tôi sẽ sử dụng các toán tử so sánh Python như & gt; (lớn hơn), & lt; (nhỏ hơn) và ( == ) bằng để so sánh các biến trong khối if elif , vì vậy chúng tôi có thể đưa ra quyết định.

Cách sử dụng từ khóa if trong Python

Trong Python, cú pháp cho một câu lệnh duy nhất if trông giống như sau:

 if (điều kiện):
  khối quyết định thụt lề để thực hiện nếu điều kiện là đúng
 

Không giống như một số ngôn ngữ lập trình khác sử dụng dấu ngoặc nhọn để xác định khối hoặc phạm vi, Python sử dụng dấu hai chấm (: ) và thụt lề ( 4 khoảng trắng hoặc tab ). < / p>

Vì vậy, dòng thụt lề hoặc các dòng mã sau dấu hai chấm sẽ được thực thi nếu điều kiện được chỉ định trong dấu ngoặc nhọn phía trước từ khóa if là true.

Trong ví dụ dưới đây, tôi ghi lại điểm của 3 đội bóng đá theo 3 biến số và đưa ra quyết định bằng câu lệnh if .

 teamAPoints = 99
teamBPoints = 89
teamCPoints = 89

if (teamAPoints & gt; teamBPoints):
  print ("Đội A vô địch giải đấu") # Đầu ra: Đội A vô địch giải đấu
 

Bạn có thể thấy rằng mã đã chạy do điều kiện - teamAPoints & gt; teamBPoints - đã được đáp ứng. Tức là, đội A vô địch giải đấu vì họ có 99 điểm so với đội B và đội C.

Python có từ khóa có thể giúp chúng tôi đưa Nhóm C vào so sánh:

 teamAPoints = 99
teamBPoints = 89
teamCPoints = 89

if (teamAPoints & gt; teamBPoints và teamCPoints):
  print ("Đội A đã vô địch giải đấu với Đội B và Đội C") # Kết quả: Đội A đã vô địch giải đấu với Đội B và Đội C
 

Mã đã chạy lại do điều kiện - teamAPoints & gt; teamBPoints và teamCPoints - đã được đáp ứng.

Nếu bạn chỉ có một khối mã để thực thi với câu lệnh if , bạn có thể đặt nó vào một dòng và mọi thứ sẽ vẫn ổn, như được hiển thị bên dưới:

 teamAPoints = 99
teamBPoints = 89
teamCPoints = 89

if (teamAPoints & gt; teamBPoints): print ("Đội A vô địch giải đấu") # Đầu ra: Đội A vô địch giải đấu
 

Đây không phải là quy tắc, đó chỉ là thông lệ.

Nếu điều kiện trong câu lệnh if không được đáp ứng, thì không có gì xảy ra.

Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, không có gì xảy ra vì điều kiện được chỉ định trong câu lệnh if không đúng. Đội A có nhiều điểm (99) hơn Đội B (89).
ss-1-4

Nhân tiện, bạn chạy mã Python trong thiết bị đầu cuối bằng cách nhập Python hoặc Python3, theo sau là tên tệp, phần mở rộng .py, rồi nhấn ENTER trên bàn phím của bạn. Ví dụ: python3 if_else.py .

Cách sử dụng từ khóa else trong Python

Vì không có gì xảy ra nếu điều kiện trong câu lệnh if không được đáp ứng, bạn có thể hiểu điều đó bằng một câu lệnh khác.

Với else , bạn yêu cầu người dùng thực hiện một hành động nếu điều kiện trong câu lệnh if không đúng hoặc nếu bạn muốn thêm các tùy chọn khác.

Cú pháp cho if ... else là phần mở rộng của if :

 if (điều kiện):
  khối quyết định thụt lề để thực hiện nếu điều kiện là đúng
khác:
  khối thụt lề quyết định để thực hiện nếu điều kiện không đúng
 

Trong đoạn mã bên dưới, khối mã trong phạm vi else chạy vì điều kiện được chỉ định không đúng - Đội C không có nhiều điểm hơn Đội A.

 teamAPoints = 99
teamBPoints = 89
teamCPoints = 89

if (teamCPoints & gt; teamAPoints):
  print ("Đội C đã vô địch giải đấu")
khác:
  print ("Đội A vô địch giải đấu") # Đầu ra: Đội A vô địch giải đấu
 

Nếu bạn chỉ có một khối mã để thực thi với if và một khối với else , bạn có thể đặt nó vào một dòng và mọi thứ sẽ vẫn ổn:

 teamAPoints = 99
teamBPoints = 89
teamCPoints = 89

if (teamCPoints & gt; teamAPoints): print ("Đội C đã vô địch giải đấu")
else: print ("Đội A vô địch giải đấu") # Đầu ra: Đội A vô địch giải đấu
 

if lồng nhau trong Python

Bạn có thể kết hợp những gì if ... else thực hiện thành một câu lệnh if duy nhất. Điều này được gọi là lồng trong các ngôn ngữ lập trình.

Cú pháp để lồng 2 hoặc nhiều hơn nếu các câu lệnh trông giống như những gì bạn thấy trong đoạn mã bên dưới:

 if (điều kiện):
  nếu (điều kiện):
    nếu (điều kiện)
      khối thụt lề quyết định thực hiện
 

Trong if lồng nhau, tất cả các điều kiện phải đúng để mã chạy.

 teamAPoints = 99
teamBPoints = 89
teamCPoints = 88

if (teamAPoints & gt; teamBPoints):
  if (teamAPoints & gt; = teamBPoints):
    if (teamAPoints & gt; = teamCPoints):
      print ("Đội A đã vô địch giải đấu") # Đội A đã vô địch giải đấu
 

Cách sử dụng từ khóa elif trong Python

Một từ khóa có điều kiện khác trong Python là elif , bạn có thể đặt từ khóa này vào giữa if và từ khóa khác.

Trong đoạn mã bên dưới, bạn có thể thấy cách từ khóa elif hoạt động:

 teamAPoints = 99
teamBPoints = 89
teamCPoints = 88

if (teamAPoints == 89):
  print ("Đội B không vô địch giải đấu")
elif (teamAPoints == 99):
  print ("Đội A đã vô địch giải đấu")
khác:
  print ("Đội C vô địch giải đấu") # Kết quả: Đội A vô địch giải đấu
 

Điều kiện trong câu lệnh if không chạy vì Đội A có 99 điểm

Điều kiện trong elif là đúng và được chạy vì Đội A có 99 điểm, vì vậy khối else đã bị bỏ qua.

Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã tìm hiểu về if… else trong Python để bạn có thể triển khai các điều kiện trong các dự án của mình.

Cảm ơn bạn đã đọc và chúc bạn viết mã vui vẻ.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cú pháp câu lệnh python if else

Control Flow in Python - If Elif Else Statements

alt

 • Tác giả: Programming with Mosh
 • Ngày đăng: 2018-11-06
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3234 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Learn how to use if elif else statements in Python to control the flow of your programs.
  🔥Subscribe for more videos like this: https://goo.gl/6PYaGF
  🔥Python tutorial for beginners: https://youtu.be/yE9v9rt6ziw

  Python Exercises for Beginners:
  https://programmingwithmosh.com/python/python-exercises-and-questions-for-beginners/

  Python Cheat Sheet:
  https://programmingwithmosh.com/python/python-3-cheat-sheet/

  Want to learn more from me? Check out my blog and courses:

  http://programmingwithmosh.com
  https://www.facebook.com/programmingwithmosh/
  https://twitter.com/moshhamedani

Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if…else trong Python

 • Tác giả: gochocit.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5758 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh if…else trong Python. Câu lệnh if, câu lệnh if...else, câu lệnh if...elif...else, nested if, câu lệnh if rút gọn.

Câu lệnh if else trong python

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3185 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách sử dụng câu lệnh if else trong Python, đây là lệnh giúp rẻ nhánh chương trình và được sử dụng rất nhiều trong lúc lập trình với Python.

Lệnh if...elif...else trong Python

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8696 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lệnh if...elif...else trong Python - Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản từ Tổng quan, Cài đặt, Biến, Toán tử, Cú pháp cơ bản, Hướng đối tượng, Vòng lặp, Chuỗi, Number, List, Dictionary, Tuple, Module, Xử lý ngoại lệ, Tool, Exception Handling, Socket, GUI, Multithread, Lập trình mạng, Xử lý XML.

Câu lệnh if else trong python

 • Tác giả: mylop.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1119 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng câu lệnh if else trong Python, đây là lệnh giúp rẻ nhánh chương trình và được sử dụng rất nhiều trong lúc lập trình

Python cơ bản

 • Tác giả: hiepsiit.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5772 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tất tần tật về câu lệnh if else trong Python

 • Tác giả: t3h.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7057 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: If else là một trong những câu lệnh cần thiết với lập trình. Cùng T3H tìm hiểu ngay về câu lệnh if else trong Python cùng các ví dụ minh họa cụ thể bạn nhé!

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  PDO trong PHP - Khái niệm và những thao tác cơ bản - kết nối csdl trong php