Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách phân tích cú pháp, đọc và viết JSON bằng Python với sự trợ giúp của các ví dụ. Ngoài ra, bạn sẽ học cách chuyển đổi JSON thành dict và in nó ra.

Bạn đang xem : Ví dụ về tải python json

JSON ( J < / strong> ava S cript O bject N otation) là một định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng để biểu diễn dữ liệu có cấu trúc. Thông thường, truyền và nhận dữ liệu giữa máy chủ và ứng dụng web ở định dạng JSON.

Trong Python, JSON tồn tại dưới dạng một chuỗi. Ví dụ:

 p = '{"name": "Bob", "Languages": ["Python", "Java"]}'
 

Việc lưu trữ một đối tượng JSON trong một tệp cũng rất phổ biến.

Nhập mô-đun json

Để làm việc với JSON (chuỗi hoặc tệp chứa đối tượng JSON), bạn có thể sử dụng mô-đun json của Python. Bạn cần nhập mô-đun trước khi có thể sử dụng.

 nhập json 

Phân tích cú pháp JSON bằng Python

Mô-đun json giúp dễ dàng phân tích cú pháp chuỗi JSON và tệp chứa đối tượng JSON.

Ví dụ 1: Python JSON thành dict

Bạn có thể phân tích cú pháp chuỗi JSON bằng phương thức json.loads () . Phương thức này trả về một từ điển.

 nhập json

person = '{"name": "Bob", "ngôn ngữ": ["Tiếng Anh", "Tiếng Pháp"]}'
person_dict = json.loads (người)

# Đầu ra: {'name': 'Bob', 'Languages': ['English', 'French']}
print (person_dict)

# Đầu ra: ['Tiếng Anh', 'Tiếng Pháp']
print (person_dict ['Languages']) 

Ở đây, person là một chuỗi JSON và person_dict là một từ điển.

Ví dụ 2: Python đọc tệp JSON

Bạn có thể sử dụng phương thức json.load () để đọc tệp chứa đối tượng JSON.

Giả sử, bạn có một tệp có tên person.json chứa một đối tượng JSON.


{"name": "Bob",
"ngôn ngữ": ["Tiếng Anh", "Tiếng Pháp"]
}
 

Đây là cách bạn có thể phân tích cú pháp tệp này:


nhập json

với open ('path_to_file / person.json', 'r') là f:
 data = json.load (f)

# Đầu ra: {'name': 'Bob', 'Languages': ['English', 'French']}
in (dữ liệu)
 

Ở đây, chúng tôi đã sử dụng hàm open () để đọc tệp json. Sau đó, tệp được phân tích cú pháp bằng phương thức json.load () cung cấp cho chúng ta một dữ liệu có tên từ điển.

Nếu bạn không biết cách đọc và ghi tệp bằng Python, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra I / O tệp Python .

Chuyển đổi Python sang chuỗi JSON

Bạn có thể chuyển đổi từ điển sang chuỗi JSON bằng phương thức json.dumps () .

Ví dụ 3: Chuyển đổi dict thành JSON


nhập json

person_dict = {'name': 'Bob',
'tuổi': 12,
'trẻ em': Không có
}
person_json = json.dumps (person_dict)

# Đầu ra: {"name": "Bob", "age": 12, "children": null}
print (person_json)
 

Đây là bảng hiển thị các đối tượng Python và chuyển đổi tương đương của chúng sang JSON.

Python
JSON tương đương
dict
sự vật
danh sách , tuple
mảng
str
sợi dây
int , float , int
con số
Đúng
thật
Sai
sai
Không có
vô giá trị

Ghi JSON vào một tệp

Để ghi JSON vào một tệp bằng Python, chúng ta có thể sử dụng phương thức json.dump () .

Ví dụ 4: Ghi JSON vào một tệp


nhập json

person_dict = {"name": "Bob",
"ngôn ngữ": ["tiếng Anh", "tiếng Pháp"],
"đã kết hôn": Đúng,
"tuổi": 32
}

với open ('person.txt', 'w') dưới dạng json_file:
 json.dump (person_dict, json_file)
 

Trong chương trình trên, chúng tôi đã mở một tệp có tên person.txt ở chế độ ghi bằng cách sử dụng 'w' . Nếu tệp chưa tồn tại, nó sẽ được tạo. Sau đó, json.dump () chuyển đổi person_dict thành một chuỗi JSON sẽ được lưu trong tệp person.txt .

Khi bạn chạy chương trình, tệp person.txt sẽ được tạo. Tệp có văn bản sau bên trong.

 {"name": "Bob", "ngôn ngữ": ["tiếng Anh", "tiếng Pháp"], "đã kết hôn": true, "tuổi": 32} 

Python JSON in ấn đẹp

Để phân tích và gỡ lỗi dữ liệu JSON, chúng tôi có thể cần in dữ liệu đó ở định dạng dễ đọc hơn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chuyển các tham số bổ sung indent sort_keys tới json.dumps () json.dump () phương pháp.

Ví dụ 5: JSON in ấn đẹp trong Python


nhập json

person_string = '{"name": "Bob", "ngôn ngữ": "tiếng Anh", "số": [2, 1.6, null]}'

# Lấy từ điển
person_dict = json.loads (person_string)

# Chuỗi JSON in ấn đẹp trở lại
print (json.dumps (person_dict, indent = 4, sort_keys = True))
 

Khi bạn chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:


{
  "ngôn ngữ": "tiếng Anh",
  "name": "Bob",
  "số": [
    2,
    1,6,
    vô giá trị
  ]
}

Trong chương trình trên, chúng tôi đã sử dụng khoảng trắng 4 để thụt lề. Và, các phím được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Nhân tiện, giá trị mặc định của thụt lề là Không . Và, giá trị mặc định của sort_keys là False .

Bài đọc được đề xuất:

 • Python JSON sang CSV và ngược lại
 • Python XML sang JSON và ngược lại
 • Python simplejson


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề ví dụ về tải python json

Python Tutorial: Understanding Twitter JSON

 • Tác giả: DataCamp
 • Ngày đăng: 2020-03-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7790 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Want to learn more? Take the full course at https://learn.datacamp.com/courses/analyzing-social-media-data-in-python at your own pace. More than a video, you'll learn hands-on coding & quickly apply skills to your daily work.

  ---
  Great job! Now that you've collected some Twitter data, let's dig into the structure of the data. In the examples which we are working with in this course, the information is returned in Javascript Object Notation, or JSON. JSON is a special data format which is both human-readable and is easily transferred between machines. JSON is structured a lot like Python objects and is composed of a combination of dictionaries and lists.

  Understanding the Twitter JSON is critical to knowing how to analyze Twitter data. There's a lot of data in a single Twitter JSON. For instance, in a single original tweet -- that is, a tweet that's not a retweet or a quoted tweet, you have foundational information like the text, when it was created, and the unique tweet ID. You also have information like how many retweets or favorites it has at the time of collection, what language it's in, if it's a reply to a tweet and to which tweet, and to which user.

  More importantly, the Twitter JSON contains several important child JSON objects. These are like dictionaries stored in other dictionaries. The important ones which we'll cover in this course are user, place, and extended_tweet. user contains all the useful information you'd want to know about the user who tweeted, including their name, their Twitter handle, their Twitter bio, their location, and if they're verified.

  place contains information on the geolocation of the tweet, and we'll get into that in chapter 4. extended_tweet contains the full text of a tweet which is over 140 characters in length.

  When a tweet is a retweet or contains a quoted tweet, the whole of that tweet will be contained with the Twitter JSON. For retweets, that tweet will be stored in retweeted_status and for a quoted tweet in quoted_status.

  Let's start exploring the Twitter JSON by loading a single tweet. We'll use the open() and read() methods to load the JSON file into a JSON object. Then, we'll use the `json` package and the `loads` method to convert the JSON into a Python dictionary. Lastly, we access the value of interest by using its appropriate key.

  Child Twitter JSON can be accessed as nested dictionaries. Let's look at the `user` object. To access the user's handle, we use the `user` key, then the `screen_name` key. We can do the same with `name` to show the user's display name, and `created_at` to show when the user created their Twitter account.

  Let's practice working with Twitter JSON.

  Python PythonTutorial DataCamp Analyzing Twitter data JSON

[Python cơ bản thường dùng trong công việc] Phần 7 : Xử lý file JSON

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4829 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: JSON là gì? JSON là một trong những định dạng file trao đổi dữ liệu thông dụng nhất hiện nay. Với kiến trúc đơn giản và tương đồng với cấu trúc của Python

Làm việc với JSON trong Python

 • Tác giả: nguyenvanhieu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1131 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về JSON trong Python. Chúng ta sẽ biết về module JSON trong Python và chuyển đổi đối tượng Python thành dữ liệu Json

Xử lý Json với Python như thế nào

 • Tác giả: codelearn.io
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3221 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: File json trong ngôn ngữ lập trình python là gì. Cách thao tác với json bằng Python như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong bài viết này nhé.

JSON với Python

 • Tác giả: vi.tutorialcup.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7737 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: JSON được sử dụng với Python để truyền và nhận dữ liệu giữa máy chủ và ứng dụng web ở định dạng JSON (Ký hiệu đối tượng Javascript).

Bài 03: Bài tập JSON - Xử lý tình huống với JSON

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4618 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực hành Bài tập JSON - Xử lý tình huống với JSON, các ví dụ sử dụng JSON để lưu trữ dữ liệu và các tình huống liên quan đến thực tế

MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ VỚI CÁC VÍ DỤ

 • Tác giả: vi.ichlese.at
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6973 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết này về Python JSON sẽ giúp bạn tìm hiểu cách phân tích cú pháp, tuần tự hóa và giải mã hóa JSON với sự trợ giúp của các chương trình ví dụ.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Biến in trong Python - Cách in chuỗi và biến - python làm thế nào để in chuỗi

By ads_php