Python lấy giá trị từ tuple – python nhận giá trị từ tuple

Giá trị nhận từ bộ giá trị Python sử dụng số chỉ mục bên trong dấu ngoặc vuông []. Ví dụ lấy giá trị từ tuple trong Python ..

Bạn đang xem: python nhận giá trị từ tuple

Giá trị nhận từ bộ giá trị Python sử dụng số chỉ mục bên trong dấu ngoặc vuông [].

 tuple [index] 

Ví dụ lấy giá trị từ tuple trong Python

Mã ví dụ đơn giản.

Nhận một giá trị duy nhất từ ​​bộ giá trị

 tup = ("Python", "Java", "SQL")

print (tup [1])
 

Đầu ra :

Nhận tất cả các giá trị từ một tuple

Sử dụng vòng lặp for để lặp lại qua tuple và nhận mọi giá trị.

 tup = ("Python", "Java", "SQL")

cho x trong tup:
  print (x)
 

Đầu ra :

Python
Java
SQL

Nhận chỉ mục mục với giá trị từ một bộ giá trị trong python

Sử dụng cho vòng lặp phương pháp lập chỉ mục cho nó.

 tup = ("Python", "Java", "SQL")

cho x trong tup:
  print (tup.index (x), x)
 

Đầu ra :

0 Python
1 Java
2 SQL

Hãy bình luận nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ hoặc đề xuất nào về hướng dẫn tuple Python này.

Lưu ý: IDE: PyCharm 2021.3 (Phiên bản dành cho cộng đồng)

Windows 10

Python 3.10.1

Tất cả Ví dụ về Python đều bằng Python 3 , vì vậy Có thể nó khác với python 2 hoặc các phiên bản nâng cấp.

Bằng Kỹ sư và Khoa học Máy tính: Nhà phát triển ứng dụng và có kinh nghiệm nhiều ngôn ngữ Lập trình. Niềm đam mê công nghệ & amp; thích học kỹ thuật.

Xem Thêm  Cách thêm CSS - cách liên kết biểu định kiểu css với html

Chia sẻ cái này:


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python nhận giá trị từ tuple

Tuples in Python – Advanced Python 02 – Programming Tutorial

 • Tác giả: Python Engineer
 • Ngày đăng: 2019-05-26
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5563 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this Python Advanced Tutorial, we will be learning about Tuples in Python. A Tuple is a collection data type that is ordered and immutable. It is similar to a List with the main difference that a Tuple cannot be changed after its creation. A Tuple is often used for objects that belong together. We will go over how you can use them and some advanced techniques that can be applied to Tuples.

  ~~~~~~~~~~~~~~ GREAT PLUGINS FOR YOUR CODE EDITOR ~~~~~~~~~~~~~~
  ✅ Write cleaner code with Sourcery: https://sourcery.ai/?utm_source=youtube&utm_campaign=pythonengineer *

  📚 Get my FREE NumPy Handbook:
  https://www.python-engineer.com/numpybook

  📓 Notebooks available on Patreon:
  https://www.patreon.com/patrickloeber

  ⭐ Join Our Discord : https://discord.gg/FHMg9tKFSN

  A written Tutorial can be found here:
  https://www.python-engineer.com/courses/advancedpython/02-tuples/

  You can find me here:
  Website: https://www.python-engineer.com
  Twitter: https://twitter.com/python_engineer
  GitHub: https://github.com/python-engineer

  Python

  ———————————————————————————————————-
  * This is a sponsored or an affiliate link. By clicking on it you will not have any additional costs, instead you will support me and my project. Thank you so much for the support! 🙏

Khoa Công nghệ thông tin

 • Tác giả: kcntt.duytan.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3317 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một tuple là một dãy các đối tượng không thay đổi (immutable) trong Python, vì thế tuple không thể bị thay đổi. Các tuple cũng là các dãy giống như List.

  Không giống List mà sử dụng các dấu ngoặc vuông, thì tuple sử dụng các dấu ngoặc đơn. Các đối tượng trong tuple được phân biệt…

Python: Tuple

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6850 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một bộ tuple là một tập hợp các đối tượng có thứ tự và bất biến. Tuples là các chuỗi, giống như danh sách (List). Sự khác biệt giữa bộ giá trị và danh sách

[Tự học Python] Tuple trong Python

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9959 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuple là một tập hợp các đối tượng Python giống như một list. Chuỗi các giá trị được lưu trữ trong một tuple có thể thuộc bất kỳ loại nào và chúng được lập chỉ mục bởi các giá trị nguyên.

Hướng dẫn và ví dụ Python Tuples

 • Tác giả: openplanning.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7807 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tuple Trong Python

 • Tác giả: hocdevops.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6410 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tuple trong Python là gì? Kiến thức cơ bản về Tuple trong Python

 • Tác giả: gitiho.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2377 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuple là bộ dữ liệu trong Python gồm một dãy các giá trị (sequence), chứa nhiều phần tử (element). Hãy cùng tìm hiểu kiến thức cơ bản về đối tượng này ngay nhé.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Thêm sự kiện Onclick trên Thẻ hình ảnh HTML trong JavaScript - nhấp vào một hình ảnh