Bạn đang xem : python cho từng mục trong danh sách

Danh sách Python – Lặp qua các mục

Bạn có thể lặp qua danh sách các mục trong python bằng vòng lặp for, vòng lặp while hoặc liệt kê. Chúng tôi sẽ xem xét từng mục và các biến thể của chúng với các ví dụ.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đi qua một số quy trình để lặp qua các mục trong danh sách, với các chương trình Python chi tiết.

Hãy nhớ lại rằng danh sách là một tập hợp các mục có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Đối với các ví dụ được đề cập bên dưới, chúng tôi sẽ xem xét danh sách sau.

 a = [52, 85, 41, ' sum ',' str ', 3 + 5j, 6.8] 

Loop List các mục bằng While Loop

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ sử dụng Python While Loop để lặp lại tất cả các mục trong danh sách đã cho và in chúng.

Chương trình Python

 a = [52, 85, 41, 'sum', 'str', 3 + 5j, 6.8 ]

i = 0
trong khi tôi & lt; len (a):
print (a [i])
i + = 1 

Chạy

Đầu ra

< pre class = "wp-block-code output"> 52
85
41
Tổng
str
(3 + 5j)
6,8

Vòng lặp các mục trong danh sách bằng cách sử dụng chỉ mục

Sử dụng Python For Loop với dải ô, chúng tôi có thể lặp qua chỉ mục và truy cập mục trong danh sách bằng chỉ mục này.

Chương trình Python

 a = [52, 85, 41, 'sum', 'str ', 3 + 5j, 6,8]

for i in range (len (a)):
print (a [i]) 

Run

Bạn có thể sử dụng cách này nếu cần truy cập vào chỉ mục trong khi lặp lại.

Các mục trong danh sách truy cập trực tiếp vào mục danh sách

Hoặc bạn có thể sử dụng Python For Loop để truy cập trực tiếp vào chính các phần tử thay vì chỉ mục.

Chương trình Python

 a = [52, 85, 41, 'sum', 'str', 3 + 5j, 6.8]

cho x trong a:
print (x) 

Run

Bạn có thể sử dụng cách này, nếu bạn cần quyền truy cập vào chính mục thực tế chứ không phải chỉ mục trong khi lặp lại.

Vòng lặp các mục trong danh sách bằng cách sử dụng Enumerate

Với liệt kê (), bạn có thể truy cập cả chỉ mục và mục.

Chương trình Python

 a = [52, 85, 41, 'sum', 'str', 3 + 5j, 6.8]

for i, x in enumerate (a):
print ('element #', i, 'is:', x) 

Chạy

Đầu ra

 phần tử # 0 là: 52
phần tử số 1 là: 85
phần tử số 2 là: 41
phần tử số 3 là: sum
phần tử # 4 là: str
phần tử số 5 là: (3 + 5j)
phần tử số 6 là: 6,8 

Tóm tắt

Trong hướng dẫn này về Python Ví dụ , chúng tôi đã học cách lặp lại các mục trong danh sách với sự trợ giúp của các chương trình mẫu chi tiết.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python cho từng mục trong danh sách

Python 17. Kiểu dữ liệu List trong Lập trình Python

 • Tác giả: TITV
 • Ngày đăng: 2021-12-01
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7907 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ★ Xem source code, nội dung và các đường link trong video hướng dẫn tại đây LậpTrìnhPython: https://bit.ly/3CoDLtZ
  ★ Ủng hộ phát triển kênh: Momo,ZaloPay,ViettelPay: 0374568701 / STK: 109005606811 Vietinbank – CTK: Le Nhat Tung.
  ★ Khóa học Lập trình Python: bao gồm tất cả nội dung kiến thức cơ bản về Python, Các thuật toán, Lập trình hướng đối tượng Python, Cấu trúc dữ liệu, Xử lý tập tin trong, Lập trình giao diện.
  Khóa học này cung cấp phần lớn kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ lập trình Python và là bước đệm cho các lập trình viên muốn tìm hiểu sâu về Python.
  Khóa học này phù hợp cho các bạn mới bắt đầu học Lập trình Python, hoặc các bạn muốn ôn tập lại kiến thức một cách hệ thống và mạch lạc để chuẩn bị đi làm.
  ★ Bạn cũng có thể tìm thấy các khóa học về ngôn ngữ khác tại đây: https://www.youtube.com/c/TITVvn
  ★ Cácn bạn vui lòng đăng ký kênh (Subscribe) và chia sẻ video (Share) đến các bạn cùng lớp nhé.
  ★ Diễn đàn hỏi đáp: https://www.facebook.com/groups/titv.vn
  ★ Facebook: https://www.facebook.com/tung.lenhat
  ★ Website: http://titv.vn, http://titv.edu.vn
  =================================
  ✩ Hộp thư đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng: lenhattung@gmail.com
  =================================
  © Bản quyền thuộc về TITV ☞ Vui lòng không đăng tải lại Video từ kênh này
  © Copyright by TITV Channel ☞ Do not Re-up

Kiểu dữ liệu list danh sách trong Python

 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3994 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách trong Python, kiểu list được đặt trong cặp ngoặc vuông [] và có các hàm, phương thức như del pop append remove map filter…

Các thao tác trên thư mục (directory) với Python

 • Tác giả: gochocit.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3194 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các thao tác trên thư mục (directory) với Python. Hàm getcwd(), chdir(), listdir(), mkdir(), rename(), rmdir(), rmtree() trong Python.

[Python] Phần 8: Danh sách (List) trong Python

 • Tác giả: www.dammio.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9335 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Python – Lấy chỉ mục của phần tử đầu tiên lớn hơn K

 • Tác giả: vn.wsxdn.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2601 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Python: Khi nào sử dụng comprehension List trong Python

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2027 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

04 cách để chuyển đổi danh sách sang chuỗi Python

 • Tác giả: funix.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3982 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta cùng tìm hiểu các thông tin liên quan về ngôn ngữ phần mềm mạnh mẽ này, bao gồm: Danh sách trong Python, chuỗi trong Python, cách chuyển đổi danh sách thành chuỗi.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Bộ dữ liệu học máy trong R (10 bộ dữ liệu bạn có thể sử dụng ngay bây giờ) - tập dữ liệu trong r

By ads_php