Regression testing là gì? Tài liệu cơ bản cho người mới bắt đầu

“Regression testing là gì” đây là thắc mắc bật lên đầu tiên của những người mới bắt đầu trong các ngành nghề về kỹ thuật. Đây chẳng những là một loại kiểm soát mà chúng ta nên biết mà nó còn đóng vai trò cực trọng yếu so với ngành nghề cũng như chu trình làm việc của các bạn. Hãy cùng tìm tòi qua nội dung dưới đây nhé!

1. Khái quát về Regression testing

1.1. Regression testing là gì

Khái quát về Regression testing là gì

Regression testing là một từ tiếng anh có nghĩa là Kiểm soát hồi quy. Đây là một loại kiểm soát được thực hiện để kiểm tra rằng biến đổi mã trong software không tác động đến tính năng hiện có của dòng sản phẩm. Điều này là để bảo đảm sản phẩm hoạt động tốt với tính năng mới, fix lỗi hoặc bất kỳ biến đổi nào trong chức năng hiện có. Các trường hợp thực nghiệm được thực hiện trước đây được thực hiện lại để kiểm tra ảnh hưởng của biến đổi. Những biến đổi có thể yêu cầu kiểm soát hồi quy bao gồm fix lỗi, tôn tạo software, biến đổi cấu hình & thậm chí thay thế các thành phần điện tử. Vì các bộ kiểm soát hồi quy có thiên hướng tiến triển với mỗi lỗi được tìm ra, Automation kiểm soát thường được gia nhập. Đôi lúc một nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi được thực hiện để xác nhận một tập hợp con các thực nghiệm phù hợp. 

1.2. Lý do có Regression testing

Thông thường, một bản fix lỗi cho một vấn đề sẽ dễ hỏng ở chỗ nó giải quyết sự cố trong trường hợp hẹp khi nó được xem xét lần đầu nhưng không phải trong các trường hợp tổng quát hơn có thể phát sinh trong suốt vòng đời của software. Việc giải quyết sự cố ở một khu vực vô tình gây ra lỗi software ở khu vực khác. Cuối cùng, có thể xảy ra rằng, khi một số chức năng được kiến trúc lại, một số lỗi tương đương đã xảy ra trong công cuộc triển khai ban đầu của chức năng được thực hiện trong kiến trúc lại.

Do vậy, trong chủ yếu các tình huống tiến triển software, nó được coi là thực hành mã hóa tốt, khi một lỗi (bug) được định vị & fix lỗi (debug), để ghi lại một kiểm soát phơi bày lỗi & chạy lại kiểm soát đó thường xuyên sau những biến đổi kế tiếp của chương trình. Bộ kiểm thử như thế chứa các dụng cụ software cho phép môi trường kiểm thử auto thực hiện toàn bộ các trường hợp kiểm soát hồi quy; một số dự án thậm chí còn seting các hệ thống auto để chạy lại toàn bộ các bài kiểm soát hồi quy theo các khoảng thời gian xác nhận & giải trình bất kỳ lỗi nào (có thể ẩn ý hồi quy hoặc kiểm soát lỗi thời). 

Việc làm it software tại hcm

2. Tầm trọng yếu của regression testing 

Tầm trọng yếu của regression testing 

Xem Thêm  Cách sử dụng các lớp trong CSS để tạo kiểu cho một phần tử - phong cách css cho một lớp học

Kiểm thử hồi quy là một phần chẳng thể thiếu của mẹo tiến triển software lập trình cực đoan. Trong mẹo này, các tài liệu kiến trúc được thay thế bằng thực nghiệm mở rộng, lặp lại & auto toàn thể gói software trong mỗi công đoạn của quy trình tiến triển software. Kiểm soát hồi quy được thực hiện sau thời điểm kiểm soát tính năng đã chấm dứt, để kiểm tra rằng các tính năng khác đang hoạt động. Trong toàn cầu công ty, kiểm thử hồi quy theo truyền thống đã được thực hiện bởi một nhóm bảo đảm chất lượng software sau thời điểm nhóm tiến triển giải quyết công việc. Không những thế, các khiếm khuyết được tìm ra bước này là tốn kém nhất để giải quyết. Vấn đề này đang được khắc phục bằng sự tăng trưởng của thực nghiệm nhà cung cấp. Mặc dầu các nhà tiến triển luôn viết các trường hợp thực nghiệm như là một phần của chu trình tiến triển, những trường hợp thực nghiệm này thường là các thực nghiệm tính năng hoặc thực nghiệm nhà cung cấp chỉ kiểm tra kết quả dự kiến. Thực nghiệm dành cho nhà tiến triển buộc nhà tiến triển chăm chú vào thực nghiệm nhà cung cấp & bao gồm cả các trường hợp thực nghiệm dương tính & âm tính. 

Kiểm soát hồi quy có thể được sử dụng chẳng những để kiểm soát tính chuẩn xác của chương trình mà còn thường xuyên để theo dõi chất lượng đầu ra của nó. Chẳng hạn, trong kiến trúc trình biên dịch, kiểm soát hồi quy có thể theo dõi kích cỡ mã & thời gian thiết yếu để cộng tác & thực hiện các trường hợp bộ thực nghiệm. Cũng là kết quả của việc giới thiệu các lỗi mới, bảo dưỡng chương trình yêu cầu kiểm soát hệ thống trên mỗi câu lệnh được viết nhiều hơn bất kỳ chương trình nào khác. Về mặt lý thuyết, sau mỗi lần sửa, người ta phải chạy toàn thể lô trường hợp thực nghiệm trước đây chạy với hệ thống để bảo đảm rằng nó không bị hỏng theo cách tối nghĩa. Trong thực tiễn, kiểm soát hồi quy như thế thực sự phải gần đúng sáng tạo lý thuyết này, & nó rất tốn kém.

Việc làm nhân sự triển khai software

3. Kỹ thuật của regression testing

3.1. Các kỹ thuật kiểm soát hồi quy 

Các kỹ thuật kiểm soát hồi quy 

Check lại toàn bộ: Kỹ thuật này kiểm soát toàn bộ các trường hợp thực nghiệm trên chương trình bây giờ để kiểm soát tính chu toàn của nó. Mặc dầu nó rất tốn kém vì nó cần phải chạy lại toàn bộ các trường hợp, nhưng nó bảo đảm rằng không có lỗi do mã được sửa đổi. 

Lựa chọn kiểm soát hồi quy: Không giống như Retest all, kỹ thuật này chạy một phần của bộ thực nghiệm (do ngân sách thử lại toàn bộ) nếu ngân sách chọn một phần của bộ thực nghiệm bé hơn kỹ thuật Thử lại toàn bộ. 

Xem Thêm  Phương thức Java String chứa () - chuỗi chứa phương thức java

Ưu tiên trường hợp thực nghiệm: Ưu tiên các trường hợp kiểm soát để tăng tỷ lệ phát hiện lỗi của bộ kiểm soát. Các kỹ thuật ưu tiên trường hợp thực nghiệm đặt lịch các trường hợp thực nghiệm sao cho các trường hợp thực nghiệm có mức độ ưu tiên cao hơn được thực thi trước các trường hợp thực nghiệm có mức độ ưu tiên ít hơn. 

3.2. Các loại ưu tiên của trường hợp thực nghiệm

 • Ưu tiên chung – Ưu tiên các trường hợp thực nghiệm sẽ có ích cho các phiên bản kế tiếp

 • Ưu tiên dành riêng cho phiên bản – Ưu tiên các trường hợp thực nghiệm so với phiên bản rõ ràng của software.

 • Hỗn hợp: Kỹ thuật này là sự phối hợp giữa lựa chọn kiểm soát hồi quy & ưu tiên trường hợp kiểm thử. 

3.3. Lợi nhuận & khuyết điểm

Lợi nhuận & khuyết điểm của regession testing

Kiểm soát hồi quy được thực hiện khi các biến đổi được thực hiện so với tính năng hiện có của software hoặc nếu có fix lỗi trong software. Kiểm soát hồi quy có thể đạt được thông qua nhiều cách tiếp cận, nếu kiểm soát toàn bộ các mẹo tiếp cận, nó phân phối sự chắc cú rằng các biến đổi được thực hiện cho software không tác động đến các tính năng hiện có, không bao giờ thay đổi. 

Trong tiến triển software linh động, trong đó vòng đời tiến triển software rất ngắn, tài nguyên khan hiếm & các biến đổi so với software rất thường xuyên, việc kiểm soát hồi quy có thể đặt ra rất là nhiều ngân sách không thiết yếu. Trong môi trường tiến triển software có thiên hướng sử dụng các thành phần hộp đen từ bên thứ ba, việc thực hiện kiểm soát hồi quy có thể khốn khó, vì mọi biến đổi trong thành phần bên thứ ba có thể can thiệp vào phần còn sót lại của hệ thống (& thực hiện kiểm soát hồi quy trên phần ba thành phần đảng là khốn khó, bởi vì nó là một thực thể không xác nhận). 

Xem qua ngay: Data engineer là gì? Toàn bộ những thông tin mà bạn cần biết

Việc làm nhân sự tiến triển software

4. Dụng cụ kiểm soát hồi quy auto

Dụng cụ kiểm soát hồi quy auto

Kiểm soát hồi quy có thể được phân loại thành các thực nghiệm tính năng hoặc kiểm soát nhà cung cấp. Kiểm soát tính năng thực hiện chương trình hoàn chỉnh với các đầu vào khác nhau. Các bài kiểm soát nhà cung cấp thực hiện các tính năng riêng rẽ, chương trình con hoặc công thức đối tượng. Cả hai dụng cụ kiểm soát tính năng & dụng cụ kiểm soát nhà cung cấp có thiên hướng Automation & thường là các sản phẩm của bên thứ ba không phải là một phần của bộ trình biên dịch. Chính vì như thế tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số dụng cụ để thực hiện regression testing auto. 

Kiểm soát hồi quy auto là khu vực thực nghiệm nơi tất cả chúng ta có thể Automation chủ yếu các phấn đấu kiểm soát. Tất cả chúng ta chạy toàn bộ các trường hợp thực nghiệm được thực hiện trước đây trên một bản dựng mới. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta có sẵn bộ trường hợp thực nghiệm & chạy các trường hợp thực nghiệm này theo cách thủ công là tốn thời gian. Chính vì như thế Automation các trường hợp thực nghiệm này là tiết kiệm thời gian & là một mẹo thực nghiệm hồi quy hiệu quả. Phạm vi Automation lệ thuộc vào số lượng các trường hợp thực nghiệm sẽ vẫn được ứng dụng ngoài giờ. Nếu các trường hợp thực nghiệm biến đổi theo thời gian, phạm vi áp dụng sẽ tiếp tục tăng & sau đó Automation thủ tục hồi quy sẽ phí phạm thời gian.

Xem Thêm  Danh sách Python .append () - Cách thêm một mục vào danh sách bằng Python - cách thêm python vào danh sách

Ranorex Studio: Chuyên sâu chất lượng software & tối đa hóa tài nguyên của các bạn với dụng cụ Kiểm soát hồi quy auto khỏe khoắn này. Bạn có thể thực hiện nhiều trường hợp kiểm soát hơn trong một phần nhỏ thời gian với Ranorex, tăng năng suất lên tới 78% đối với Kiểm soát thủ công.

Các dụng cụ kiểm soát khác

Katalon Studio: Katalon Studio là một dụng cụ Automation thực nghiệm toàn bộ trong một Free cho website, API, laptop để bàn & các áp dụng di động của các bạn. Nó cho phép bạn lập tức kiến trúc & Automation các trường hợp kiểm soát hồi quy cũng như chạy các tập lệnh trên nhiều thiết bị hoặc trình duyệt chéo đồng thời. Bạn cũng có thể xem lại kết quả kiểm soát với giải trình kiểm soát toàn diện & có thể tùy chỉnh ở các định dạng Nhật ký, HTML, CSV hoặc PDF, sau đó chuyển Các dụng cụ khác như: 

 • Selenium

 • AdventNet QEngine

 • Regression Tester

 • vTest

 • Watir

 • actiWate

 • Rational Functional Tester

 • SilkTest

 • TimeShiftX

Đa phần trong số này là các dụng cụ kiểm soát tính năng & hồi quy. Thêm & update các trường hợp kiểm soát hồi quy trong bộ kiểm soát Automation là một bổ phận nặng nề. Trong lúc chọn một dụng cụ Automation để kiểm soát Hồi quy, chúng ta nên kiểm soát xem dụng cụ đó có cho phép bạn thêm hoặc update các trường hợp kiểm soát đơn giản không. Trong chủ yếu các trường hợp, chúng tai cần update các trường hợp kiểm soát hồi quy auto thường xuyên do biến đổi thường xuyên trong hệ thống.

Ước ao rằng nội dung trên đã hỗ trợ bạn có thể tự giải đáp được regression testing là gì. Để tiếp tục tìm tòi về các loại kiểm soát, hãy truy cập trang web timviec365.vn thường xuyên nhé! Đây sẽ là những hành trang có ích cho công việc của các bạn đó! Timviec365.vn luôn gắn bó cùng hành trình sự nghiệp của các bạn. 

Nội dung xem qua: Big Data là gì? Tìm tòi cơ hội nghề cuốn hút nhất!

Tìm việc làm

Chia sẻ:

Keyword liên quan

Chuyên đề

Viết một bình luận