Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng HEX HTML để sử dụng trong thiết kế web và CSS. Đồng thời chuyển đổi RGBA sang HEX.

Bạn đang xem : chuyển đổi sang màu hex

R

Đỏ

G

Màu xanh lục

B

Màu xanh lam

Bộ chuyển đổi RGB sang Hex này làm gì?

Nó nhận đầu vào dưới dạng các giá trị cho Đỏ, Xanh lục và Xanh lam từ 0 đến 255 và sau đó chuyển đổi các giá trị đó thành một chuỗi thập lục phân có thể được sử dụng để chỉ định màu trong mã html / css.
Phần mềm chỉnh sửa ảnh thường biểu thị màu bằng RGB và do đó nếu bạn muốn sử dụng màu bạn sử dụng trong phần mềm chỉnh sửa ảnh của mình làm nền cho phần tử html của mình thì bạn sẽ phải lấy biểu diễn thập lục phân của các giá trị RGB. Công cụ này cho phép bạn nhận được những giá trị đó.

Hãy thử công cụ khám phá màu mới của chúng tôi.

Chuyển đổi giá trị Hex thành RGB

Có lẽ bạn đã thấy mã hex trên một trang web và muốn sử dụng màu đó trong phần mềm chỉnh sửa ảnh của mình. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần các giá trị RGB nếu phần mềm chỉnh sửa ảnh của bạn không hỗ trợ các giá trị hex.

Khám phá một số màu sắc


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chuyển đổi sang màu hex

How to Convert Hex Colors to CMYK

 • Tác giả: Photoshop Design and Photo editing Tutorials from HowTech
 • Ngày đăng: 2013-07-20
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9549 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this tutorial you will learn how to convert HEX colors to CMYK.

  Don’t forget to check out our site http://howtech.tv/ for more free how-to videos!
  http://youtube.com/ithowtovids – our feed
  http://www.facebook.com/howtechtv – join us on facebook
  https://plus.google.com/103440382717658277879 – our group in Google+

  HEX colors are used by website designers to lock down their color options. There are various ways of converting them into other color spaces, here is one that we find easy.

  Prerequisites: web browser, Internet

  Step 1. Open up a new web browser. Go to: web.forret.com, and hit Enter.

  Step 2. Choose the color converter tool from the box labeled „HEX”.

  Step 3. Input your hexadecimal number in the „HEX” box and click „RGB – CMYK” button.

  Result: Enjoy! You have successfully converted your HEX color to CMYK.

Chuyển đổi màu trực tuyến

 • Tác giả: semalt.tools
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5720 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuyển đổi màu giữa các định dạng HEX, RGB và HSL

RGB để HEX: Miễn Phí Màu Mã Chuyển đổi

 • Tác giả: converter.app
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6863 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: công cụ trực tuyến miễn phí để chuyển đổi giữa RGB và HEX mã màu. ⭐ ️

Bộ chuyển đổi RGB sang HEX

 • Tác giả: wizlogo.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1365 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm thế nào để chuyển đổi RGB sang HEX – Wizlogo

Chuyển đổi màu RGB sang HEX – công cụ trực tuyến

 • Tác giả: www.creativosonline.org
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6735 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công cụ trực tuyến để chuyển đổi màu từ RGB sang HEX. Chuyển đổi màu của bạn từ RBG sang hệ thập lục phân trong vài giây và không cần đăng ký. Rất hữu ích!

Tính nhẩm đổi màu RGB ra Hexadecimal và ngược lại

 • Tác giả: kipalog.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3747 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mình có một anh bạn người Pháp tên là Aurelien, anh này có một biệt tài đó là convert được màu RGB sang mã Hex chỉ bằng cách tính nhẩm. Phương phá…

Chuyển đổi màu sắc

 • Tác giả: www.rapidtables.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2039 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ chuyển đổi mã màu. Biểu đồ mã màu. Chuyển đổi màu sắc.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Hoạt động của MySQL AUTO_INCREMENT - ví dụ về tạo bảng auto_increment của mysql

By ads_php