Sách giáo khoa Tin học Lớp 10 – cungthi.vn

  Chương 1: Một số định nghĩa căn bản của tin học

  Bài 1: Tin học là một nghề khoa học

  Lý thuyết: Tin học là một nghề khoa học

    Lý thuyết: Tin học là một nghề khoa học Tin học là một nghề mới nhưng có vận tốc tiến triển khỏe khoắn như hiện tại. Động lực chính của sự tiến triển là nhu cầu khai thác & áp dụng thông tin của nhân loại.

  Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10 Tại sao Tin học được tạo dựng & tiến triển thành một nghề khoa học?

  Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy nêu những đặc tính ưu việt của dòng sản phẩm tính.

  Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy cho biết việc tìm hiểu chế tác laptop có thuộc ngành nghề Tin học hay không?

  Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy nêu một chẳng hạn mà laptop chẳng thể thay thế nhân loại trong việc xử lí thông tin.

  Câu 1 trang 6 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 6 SGK Tin học 10 Hãy nói về một đặc điểm đặc biệt của sự tiến triển trong xã hội hiện tại.

  Bài 2: Thông tin & dữ liệu

  Lý thuyết: Thông tin & dữ liệu

    Lý thuyết: Thông tin & dữ liệu Dữ liệu cũng là một định nghĩa rất trừu tượng, là thông tin đã được mang vào laptop.

  Bài tập & thực hành 1: Làm quen với thông tin & mã hóa thông tin

  Lý thuyết: Làm quen với thông tin & mã hóa thông tin

    Lý thuyết: Làm quen với thông tin & mã hóa thông tin Để biết một địa điểm trong hàng ngang là bạn nam hay bạn gái thì ta phải “mã hóa ” chúng. Ví dụ, tương ứng với học sinh “nữ” là bit 1 & tương ứng với học sinh “nam” là bit 0.

  Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10 Hãy nêu một vài chẳng hạn về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.

  Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10 Hãy phân biệt bộ mã ASCII & bộ Unicode.

  Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10 Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

  Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10 Hãy nêu cách trình diễn số nguyên, số thực trong laptop.

  Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10 Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

  Bài 3: Giới thiệu về laptop

  Lý thuyết: Giới thiệu về laptop trang 19 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Giới thiệu về laptop trang 19 SGK Tin học 10 Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền & lưu trữ thông tin; gồm ba thành phần: Hartware, software & sự quản lí & điều khiển của nhân loại.

  Bài tập & thực hành 2: Làm quen với laptop

  Lý thuyết: Làm quen với laptop trang 27 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Làm quen với laptop trang 27 SGK Tin học 10 Các phòng ban của dòng sản phẩm tính & một số thiết bị khác như: ổ đĩa, keyboard, màn hình, máy in, điện áp nguồn, cáp nối, cổng tiếp nối USB…

  Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10 Một laptop chưa có software có thể hoạt động được hay không? Tại sao?

  Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10 Hãy giới thiệu & vẽ sơ đồ kết cấu tổng quát của dòng sản phẩm tính.

  Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10 Hãy trình bày tính năng từng phòng ban: bộ xử lý. bộ nhớ lưu trữ trong, bộ nhớ lưu trữ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

  Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10 Em biết gì về các định nghĩa: lệnh, chương trình, từ máy?

  Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10 Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

  Bài 4: Bài toán & thuật toán

  Lý thuyết: Bài toán & thuật toán trang 32 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Bài toán & thuật toán trang 32 SGK Tin học 10 Thuật toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp đặt theo một trình tự xác nhận sao cho sau thời điểm thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta thu được Output cần tìm.

  Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10 Hãy phát biểu một bài toán & chỉ rõ Input & Output của bài toán đó.

  Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10 Hãy nêu ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

  Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10 Hãy miêu tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

  Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10 Cho Ռ & dãy số a1….aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

  Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10

    Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10 Cho Ռ & dãy số a1… aN, hãy sắp đặt dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước to hơn hay bằng số hạng sau).

  Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10 Miêu tả thuật toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

  Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10

    Câu 7 trang 44 SGK Tin học 10 Cho Ռ & dãy số a1….aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0.

  Bài 5: Từ ngữ lập trình

  Lý thuyết: Từ ngữ lập trình trang 45 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Từ ngữ lập trình trang 45 SGK Tin học 10 Từ ngữ máy là từ ngữ duy nhất để viết chương trình mà laptop trực tiếp hiểu & thực hiện được.

  Câu 1 trang 46 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 46 SGK Tin học 10 Em hiểu từ ngữ lập trình là gì?

  Câu 2 trang 46 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 46 SGK Tin học 10 Chương trình dịch là gì?

  Câu 3 trang 46 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 46 SGK Tin học 10 Tại sao phải tiến triển các từ ngữ bậc cao?

  Bài 6: Giải bài toán thuộc máy tính

  Lý thuyết: Giải bài toán thuộc máy tính trang 47 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Giải bài toán thuộc máy tính trang 47 SGK Tin học 10 Việc giải bài toán thuộc máy tính thường được tiến hành qua các bước sau:

  Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy nêu tiêu chí lựa chọn thuật toán.

  Câu 2 trang 51 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy nêu bài viết & mục đích của bước hiệu chỉnh khi giải bài toán thuộc máy tính.

  Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy viết thuật toán giải phương trình hàng đầu: ax + ɓ = 0 & đề nghị các check tiêu biểu.

  Bài 7: PM laptop

  Lý thuyết: PM laptop trang 51 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: PM laptop trang 51 SGK Tin học 10 PM laptop là một chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều phòng ban Input khác nhau.

  Câu 1 trang 52 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 52 SGK Tin học 10 Theo em, có thể thực hiện một software áp dụng mà không cần HĐH được không?

  Câu 2 trang 52 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 52 SGK Tin học 10 Hãy nêu tên một software mà em biết. PM đó dùng để làm gì & nó thuộc loại nào?

  Bài 8: Những áp dụng của tin học

  Lý thuyết: Những áp dụng của tin học trang 53 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Những áp dụng của tin học trang 53 SGK Tin học 10 Những áp dụng của Tin học là:

  Câu 1 trang 57 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 57 SGK Tin học 10 Hãy kể một số áp dụng của Tin học.

  Câu 2 trang 57 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 57 SGK Tin học 10 Hãy cho biết các áp dụng của Tin học ở trường em.

  Câu 3 trang 57 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 57 SGK Tin học 10 Theo em có ngành nghề nào mà Tin học khó có thể áp dụng được?

  Câu 4 trang 57 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 57 SGK Tin học 10 Hãy kể một số software tiêu khiển mà em thích. Tại sao?

  Bài 9: Tin học & xã hội

  Lý thuyết: Tin học & xã hội trang 58 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Tin học & xã hội trang 58 SGK Tin học 10 Các thành tích của tin học được vận dụng ở đa phần các ngành nghề hoạt động của xã hội & đem đến nhiều thành tích lớn lao.

  Câu 1 trang 60 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 60 SGK Tin học 10 Nếu có điều kiện, em mong muốn áp dụng tin học vào cuộc đời gia đình em như vậy nào?

  Câu 2 trang 60 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 60 SGK Tin học 10 Em thích học qua mạng hay học trên lớp có thầy & bạn? Vì sao?

  Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 60 SGK Tin học 10 Em nghĩ suy gì vẻ nhiệm vụ của thế hệ các em so với sự tiến triển Tin học của nước ta?

  Chương 2: HĐH

  Bài 10: Định nghĩa về HĐH

  Lý thuyết: Định nghĩa về HĐH

    Lý thuyết: Định nghĩa về HĐH HĐH là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với bổ phận bảo đảm tương tác giữa người dùng với laptop…

  Câu 1 trang 64 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 64 SGK Tin học 10 HĐH là gì?

  Câu 2 trang 64 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 64 SGK Tin học 10 Em hãy cho biết các tính năng chính của HĐH.

  Câu 3 trang 64 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 64 SGK Tin học 10 Hãy phân biệt các loại HĐH.

  Bài 11: Tệp & quản lí tệp

  Lý thuyết: Tệp & quản lí tệp trang 64 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Tệp & quản lí tệp trang 64 SGK Tin học 10 Tệp, có cách gọi khác là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ lưu trữ ngoài, tạo ra một nhà cung cấp lưu trữ do HĐH quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập.

  Bài 12: Giao tiếp với HĐH

  Lý thuyết: Giao tiếp với HĐH trang 68 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Giao tiếp với HĐH trang 68 SGK Tin học 10 HĐH & người dùng thường xuyên phải giao tiếp để thỏa thuận thông tin trong công cuộc làm việc.

  Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10 Tệp là gì?

  Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10 Tại sao có thể nói “Cấu trúc thư mục có dạng cây”?

  Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10 Em hãy cho biết nguyên tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng & ba tên tệp sai trong Windows.

  Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10 Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt & BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

  Câu 5 trang 71 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 71 SGK Tin học 10 Hãy nêu các đặc thù của hệ thống quản lí tệp.

  Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10

    Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10 Trong HĐH Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

  Câu 7 trang 71 SGK Tin học 10

    Câu 7 trang 71 SGK Tin học 10 Cho cây thư mục như hình 9, hãy nêu ra đường kéo theo tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip…

  Bài tập & thực hành 3: Làm quen với HĐH

  Lý thuyết Thực hành 3: Làm quen với HĐH trang 72 SGK Tin học 10

    Lý thuyết Thực hành 3: Làm quen với HĐH trang 72 SGK Tin học 10 Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;

  Chỉ dẫn thực hành 3: Làm quen với HĐH

    Chỉ dẫn thực hành 3: Làm quen với HĐH Biết các thao tác thiết yếu khi làm việc với thiết bị nhớ qua cổng tiếp nối USB. Riêng phần đăng nhập không bắt buộc so với toàn bộ các em, mà chỉ giành riêng cho những em nào đã có kĩ thuật thao tác căn bản tốt

  Bài tập & thực hành 4: Giao tiếp với HĐH Windows

  Lý thuyết Thực hành: Giao tiếp với HĐH Windows trang 75 SGK Tin học 10

    Lý thuyết Thực hành: Giao tiếp với HĐH Windows trang 75 SGK Tin học 10 Làm quen với các thao tác căn bản trong giao tiếp với Windows 2000, Windows XP… như thao tác với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn.

  Chỉ dẫn thực hành 4: Giao tiếp với HĐH Windows

    Chỉ dẫn thực hành 4: Giao tiếp với HĐH Windows Trong Windows, có thể có nhiều cách khác nhau để thực hiện một công việc. Người tiêu dùng có thể chọn cách lệ thuộc vào thói quen, sở thích hay bối cảnh rõ ràng và cụ thể.

  Bài tập & thực hành 5: Thao tác với tệp & thư mục

  Lý thuyết Thực hành 5: Thao tác với tệp & thư mục trang 79 SGK Tin học 10

    Lý thuyết Thực hành 5: Thao tác với tệp & thư mục trang 79 SGK Tin học 10 Bài viết thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng (Hình 17), dạng danh mục tên tệp hoặc một số dạng khác theo tuỳ chọn trong bảng chọn Lượt xem.

  Chỉ dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp & thư mục

    Chỉ dẫn thực hành 5: Thao tác với tệp & thư mục Để xem bài viết một đĩa/thư mục ta nhấp đúp chuột lên biểu tượng đĩa hay thư mục đó. Nhấp đúp chuột lên biểu tượng My Computer để xem danh mục các biểu tượng bên trong (gồm cả các ổ đĩa trong laptop).

  Câu 1 trang 84 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 84 SGK Tin học 10 Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như vậy nào?

  Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10 Hãy nêu hai cách mang yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.

  Câu 3 trang 84 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 84 SGK Tin học 10 Liệt kê thứ tự thao tác để tạo một thư mục mới trên đĩa mềm ? rồi vào đó hai tệp tuỳ chọn từ đĩa ₵.

  Câu 4 trang 84 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 84 SGK Tin học 10 Hãy nêu cách tìm toàn bộ các tệp văn bản có phần mở rộng là .DOC & tên khởi đầu bằng ba kí tự BTT.

  Câu 5 trang 84 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 84 SGK Tin học 10 Hãy nêu cách tìm toàn bộ các tệp tiếng động có phần mở rộng là .MP3.

  Câu 6 trang 84 SGK Tin học 10

    Câu 6 trang 84 SGK Tin học 10 Nêu các bước cần thực hiện để khởi động chương trình Disk Cleanup trong mục Accessories-> System Tools của hệ thống.

  Bài 13: Một số HĐH phổ biến

  Lý thuyết: Một số HĐH phổ biến trang 85 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Một số HĐH phổ biến trang 85 SGK Tin học 10 HĐH MS-DOS của hãng Microsoft trang bị cho laptop cá nhân IBM máy tính.

  Câu 1 trang 87 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 87 SGK Tin học 10 Hãy nêu tên các HĐH & các phiên bản của nó mà em biết.

  Câu 2 trang 87 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 87 SGK Tin học 10 Hãy đánh giá ưu & khuyết điểm của các HĐH Windows, Linux & UNIX.

  Câu 3 trang 87 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 87 SGK Tin học 10 Nêu & so sánh các đặc thù của Windows & Linux.

  Chương 3: Soạn thảo văn bản

  Bài 14: Một số định nghĩa căn bản

  Lý thuyết: Một số định nghĩa căn bản trang 92 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Một số định nghĩa căn bản trang 92 SGK Tin học 10 Hệ soạn thảo văn bản là một software áp dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, kết phù hợp với các văn bản khác, lưu trữ & in văn bản.

  Câu 1 trang 98 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy miêu tả các tính năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

  Câu 2 trang 98 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 98 SGK Tin học 10 Giải thích lí do tại sao cần tuân thủ các quy ước khi gõ văn bản, ví dụ tại sao các dấu phẩy, chấm, hai chấm, chấm phẩy…phải gõ sát vào kí tự cuối cùng của từ trước đây?

  Câu 3 trang 98 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 98 SGK Tin học 10 Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, thuộc máy tính phải có những gì?

  Câu 4 trang 98 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy viết dãy kí tự cần gõ theo kiểu Telex (hoặc VNI) để nhập câu “Trong đầm gì đẹp bằng sen”.

  Câu 5 trang 98 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu Telex sau:

  Câu 6 trang 98 SGK Tin học 10

    Câu 6 trang 98 SGK Tin học 10 Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu VNI sau:

  Bài 15: Làm quen với Microsoft Word

  Lý thuyết: Làm quen với Microsoft Word trang 99 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Làm quen với Microsoft Word trang 99 SGK Tin học 10 Microsoft Word được khởi động bằng một trong các cách sau:

  Bài tập & thực hành 6: Làm quen với Word

  Bài tập & thực hành 6: Làm quen với Word trang 106 SGK Tin học 10

    Bài tập & thực hành 6: Làm quen với Word trang 106 SGK Tin học 10 Tập di chuyển, xoá, copy phần văn bản, dùng cả ba cách: lệnh chọn, nút lệnh trên thanh dụng cụ & tổ hợp phím tắt.

  Chỉ dẫn thực hành 6: Làm quen với Word

    Chỉ dẫn thực hành 6: Làm quen với Word Khởi động Word & tìm tòi các thành phần trên màn hình của Word

  Bài 16: Định dạng chữ

  Lý thuyết: Định dạng chữ trang 108 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Định dạng chữ trang 108 SGK Tin học 10 Các lệnh định dạng được chia thành ba loại: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản & định dạng trang.

  Bài tập & thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản

  Thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10

    Thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10 Hãy vận dụng những tính chất định dạng đã biết để trình bày lại đơn xin học dựa theo mẫu sau đây:

  Chỉ dẫn thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10

    Chỉ dẫn thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112 SGK Tin học 10 Luyện tập các tuyệt kỹ định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang, gõ tiếng Việt:

  Câu 1 trang 114 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 114 SGK Tin học 10 Thế nào là định dạng chữ? Các lệnh định dạng được phân loại như vậy nào?

  Câu 2 trang 114 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 114 SGK Tin học 10 Hãy kể những khả năng định dạng kí tự.

  Câu 3 trang 114 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 114 SGK Tin học 10 Hãy kể những khả năng định dạng đoạn văn bản. Về phép tắc, có thể xóa một đoạn văn mà không cần chọn đoạn văn bản đó được không?

  Câu 4 trang 144 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 144 SGK Tin học 10 Hãy phân biệt lẻ trang văn bản & lề đoạn văn bản.

  Câu 5 trang 114 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 114 SGK Tin học 10 Trong bài thực hành 7, những tính năng định dạng chữ nào đã được vận dụng?

  Bài 17: Một số tính năng khác

  Lý thuyết bài 17: Một số tính năng khác trang 114 SGK Tin học 10

    Lý thuyết bài 17: Một số tính năng khác trang 114 SGK Tin học 10 Với định dạng kiểu này có hai dạng: liệt kê & đánh số thứ tự hay ta gọi là điền các dấu hình tròn hay số auto ở đầu mỗi đoạn.

  Câu 1 trang 118 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 118 SGK Tin học 10 Hãy nêu các bước cần thực hiện để tạo danh mục liệt kê dạng kí hiệu dạng số thứ tự.

  Câu 2 trang 118 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 118 SGK Tin học 10 Có thể tạo danh mục kiểu số thứ tự α, ɓ, ͼ,… được không? Nếu được, hãy nêu các thao tác thiết yếu.

  Câu 4 trang 118 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 118 SGK Tin học 10 Nêu ưu thế & khuyết điểm khi sử dụng nút lệnh để sai bảo in.

  Bài 18: Các dụng cụ bổ trợ soạn thảo

  Lý thuyết: Các dụng cụ bổ trợ soạn thảo trang 119 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Các dụng cụ bổ trợ soạn thảo trang 119 SGK Tin học 10 Để thay thế một từ hoặc cụm từ bằng một từ hay cụm từ khác trong văn bản bằng cách thực hiện theo các bước như sau:

  Bài tập & thực hành 8: Sử dụng một số dụng cụ bổ trợ soạn thảo

  Thực hành 8: Sử dụng một số dụng cụ bổ trợ soạn thảo trang 122 SGK Tin học 10

    Thực hành 8: Sử dụng một số dụng cụ bổ trợ soạn thảo trang 122 SGK Tin học 10 Sử dụng một số dụng cụ bổ trợ soạn thảo của Word để chuyên sâu hiệu quả khi soạn thảo văn bản.

  Chỉ dẫn thực hành 8: Sử dụng một số dụng cụ bổ trợ soạn thảo

    Chỉ dẫn thực hành 8: Sử dụng một số dụng cụ bổ trợ soạn thảo Sử dụng dụng cụ tìm kiếm & thay thế để chuyên sâu hiệu quả khi soạn thảo văn bản.

  Bài 19: Tạo & làm việc với bảng

  Lý thuyết: Tạo & làm việc với bảng trang 124 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Tạo & làm việc với bảng trang 124 SGK Tin học 10 Bảng biểu có rất là nhiều áp dụng trong thực tiễn nhất là nhu cầu về tính toán & sắp đặt. Các lệnh làm việc với bảng được chia thành những nhóm sau:

  Bài tập & thực hành 9: Bài tập & thực hành đo đạc

  Thực hành 9: Bài tập & thực hành đo đạc trang 127 SGK Tin học 10

    Thực hành 9: Bài tập & thực hành đo đạc trang 127 SGK Tin học 10 Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Viet Nam, với một vài địa điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

  Chỉ dẫn: Bài tập & thực hành đo đạc trang 127 SGK Tin học 10

    Chỉ dẫn: Bài tập & thực hành đo đạc trang 127 SGK Tin học 10 Cần khiến cho thanh dụng cụ Tables and Borders hiện trên màn hình bằng lệnh: Lượt xem/Toolbars, chọn Tables and Borders (nếu chưa chọn).

  Câu 1 trang 128 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 128 SGK Tin học 10 Nêu các thao tác tạo bảng & cách thực hiện.

  Câu 2 trang 128 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 128 SGK Tin học 10 2. Khi con trỏ văn bản đang ở trong một ô nào đó, thao tác căn lề (lệnh Alignement) sẽ ảnh hưởng trong phạm vi nào?

  Câu 4 trang 128 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 128 SGK Tin học 10 Nêu một số chẳng hạn văn bản dùng bảng.

  Câu 3 trang 128 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 128 SGK Tin học 10 Lúc nào cần thì tách hay gộp các ô của bảng? Hãy nêu chẳng hạn rõ ràng và cụ thể cho từng trường hợp.

  Câu 5 trang 128 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 128 SGK Tin học 10 Hãy nêu các dụng cụ soạn thảo mà em dùng để thực hiện bài thực hành 9.

  Chương 4: Mạng laptop & Mạng internet

  Bài 20: Mạng laptop

  Lý thuyết: Mạng laptop trang 134 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Mạng laptop trang 134 SGK Tin học 10 Mạng laptop là một tập hợp các laptop được connect theo một mẹo nào đó sao cho chúng có thể thỏa thuận dữ liệu & dùng chung thiết bị.

  Câu 1 trang 140 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 140 SGK Tin học 10 Mạng laptop là gì? Nêu một số lợi nhuận của mạng laptop.

  Câu 2 trang 140 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng laptop.

  Câu 3 trang 140 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy nêu sự giống & khác nhau của mạng không dây & mạng có dây.

  Câu 4 trang 140 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy miêu tả các kiểu connect laptop trong mạng.

  Câu 5 trang 140 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 140 SGK Tin học 10 Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

  Câu 6 trang 140 SGK Tin học 10

    Câu 6 trang 140 SGK Tin học 10 Hãy nêu sự giống & khác nhau của các mạng LAN & WAN.

  Câu 7 trang 140 SGK Tin học 10

    Câu 7 trang 140 SGK Tin học 10 Điều kiện để các để các laptop trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức?

  Bài 21: Mạng laptop toàn thế giới Mạng internet

  Lý thuyết: Mạng laptop toàn thế giới Mạng internet trang 141 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Mạng laptop toàn thế giới Mạng internet trang 141 SGK Tin học 10 Mạng internet là mạng laptop đồ sộ, connect hàng triệu laptop, mạng laptop trên khắp toàn cầu & sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

  Câu 1 trang 144 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 144 SGK Tin học 10 Mạng internet là gì?

  Câu 2 trang 144 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 144 SGK Tin học 10 Có những cách nào để connect Mạng internet? Em thích sử dụng cách nào hơn? Tại sao?

  Câu 3 trang 144 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 144 SGK Tin học 10 Em biết gì về địa chỉ IP & domain?

  Câu 4 SGK Tin học 10 trang 144

    Câu 4 SGK Tin học 10 trang 144 Hãy giới thiệu giao thức TCP/IP.

  Bài 22: Một số dịch vụ căn bản của Mạng internet

  Lý thuyết: Một số dịch vụ căn bản của Mạng internet trang 145 SGK Tin học 10

    Lý thuyết: Một số dịch vụ căn bản của Mạng internet trang 145 SGK Tin học 10 Một số dịch vụ thông dụng của Mạng internet, này là: tổ chức & truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin & email

  Bài tập & thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Mạng internet Explorer

  Lý thuyết Thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Mạng internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10

    Lý thuyết Thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Mạng internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10 Ta sẽ làm quen với việc tìm kiếm) thông tin nhờ sử dụng trình duyệt Mạng internet plorer (viết tắt là IE). Để khởi động trình duyệt, ta thực hiện một trong các thao tác sau:

  Chỉ dẫn thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Mạng internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10

    Chỉ dẫn thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Mạng internet Explorer trang 152 SGK Tin học 10 Việc lưu thông tin trên website đang mở bao gồm sao lưu ảnh, lưu toàn bộ thông tin trên website bây giờ, lưu địa chỉ một số website mà mình ưa chuộng, in thông tin trên website bây giờ.

  Bài tập & thực hành 11: Tin nhắn hộp thư online & máy tìm kiếm thông tin

  Chỉ dẫn thực hành 11: Tin nhắn hộp thư online & máy tìm kiếm thông tin

    Chỉ dẫn thực hành 11: Tin nhắn hộp thư online & máy tìm kiếm thông tin So với bài thực hành này đòi hỏi cần có laptop được connect với Mạng internet, nhưng trong trường hợp laptop không connect với Mạng internet thì tất cả chúng ta cũng biết : rằng có nhiều lợi nhuận khi sử dụng email & máy tìm kiếm thông tin.

  Bài thực hành 11: Tin nhắn hộp thư online & máy tìm kiếm thông tin trang 155 SGK Tin học 10

    Bài thực hành 11: Tin nhắn hộp thư online & máy tìm kiếm thông tin trang 155 SGK Tin học 10 Đăng kí hòm thư: Ta sẽ thực hiện việc đăng kí hòm thư trên trang web của Vietnamnet thông qua địa chỉ http://mail.yahoo.com.vn/.

  Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10

    Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10 Hãy trình bày các định nghĩa: siêu văn bản, website, trang web, trang tĩnh, website động.

  Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10

    Câu 2 trang 162 SGK Tin học 10 Địa chỉ email bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ email? Giải thích?

  Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10

    Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10 Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kể thông tin nào ta quan tâm không?

  Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10

    Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10 Kể tên một số máy tìm kiếm thông dụng mà em biết.

  Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10

    Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10 Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Mạng internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi nhuận mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.

  Câu 6 trang 162 SGK Tin học 10

    Câu 6 trang 162 SGK Tin học 10 Hãy trình bày một số vấn đề cần Note khi sử dụng các dịch vụ Mạng internet & giải tại sao này là những điều nên làm.

  (*10*)

  Xem Thêm  Cách xóa một phần tử khỏi DOM trong JavaScript - js dom loại bỏ phần tử

Viết một bình luận