Smoke test là gì

1. Smoke testing là gì?

Smoke testing- Kiểm thử khói là một loại kiểm thử software thường được thực hiện trên các bản build software ban đầu để bảo đảm rằng các tính năng trọng yếu của software đang hoạt động một cách ổn định.

Bạn đang xem: Smoke test là gì

Smoke Testing

Bản build software ban đầu là gì là gì? Xây dựng software là một tiến trình trong đó mã nguồn được chuyển hóa thành dạng độc lập có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào. Luôn luôn có một nguy cơ là bản build không hoạt động đúng với môi trường. Bởi vì các nguyên nhân như vấn đề cấu hình, vấn đề về mã nguồn, vấn đề hồi quy hoặc vấn đề môi trường kiểm thử. Chính vì như thế, một bản build software ban đầu phải cần được thực hiện smoke testing trước khi được chuyển sang các cấp độ kiểm thử khác. Tiến trình smole testing nhắm vào toàn bộ các tính năng chính. Nếu các tính năng chính không hoạt động, hoặc các lỗi lớn còn chưa được sửa thì không có nguyên nhân gì để phung phí thời gian vào việc thí nghiệm thêm ở các mức độ kế tiếp.

2. Lúc nào thực hiện smoke testing?

*

When do we do smoke testing

Smoke testing thường được thực hiện bất kể lúc nào các tính năng mới của software được lớn mạnh & tích phù hợp với bản build hiện có được triển khai trong môi trường QA / staging. Điều này bảo đảm rằng toàn bộ các tính năng trọng yếu có hoạt động chuẩn xác hay không. Nó được thực hiện bởi các nhà lớn mạnh trong môi trường lớn mạnh để bảo đảm tính chuẩn xác của vận dụng trước khi cho ra đời bản build chính thức cho QA. Sau khoảng thời gian bản dựng được gửi đến môi trường QA, smoke testing được thực hiện bởi các kỹ sư QA. Bất kì lúc nào có bản build mới, nhóm QA sẽ xác nhận tính năng chính trong vận dụng để thực hiện smoke testing.

Trong phương thức kiểm thử này, nhóm lớn mạnh triển khai bản build trong môi trường QA. Các tập hợp con của các trường hợp thí nghiệm được lấy, & sau đó người kiểm thửa chạy các trường hợp kiểm thử này trên bản build để kiểm soát hoạt động của các tính năng trọng yếu.Bất kỳ lỗi nào được phát hiện thì cần bình luận lại nhóm lớn mạnh để giải quyết. Bất kì lúc nào có sự biến đổi trong bản build, tất cả chúng ta sẽ thực hiện smoke testing để bảo đảm sự ổn định của hệ thống trước khi thực hiện các bước kiểm thử kế tiếp.

3. Ai sẽ thực hiện smoke testing?

Sau khoảng thời gian bàn trả bản build ở trên môi trường QA, smoke testing sẽ được thực hiện bởi QA leader hoặc các kỹ sư kiểm thử software/ QA. Bất kì lúc nào có bản build mới, QA đội nhóm sẽ xác nhận các tính năng chính & bắt tay vào việc smoke testing.

Toàn thể nhóm QA ngồi lại với nhau & bàn luận về các chức năng chính của software & smoke testing sẽ được thực hiện để tìm tòi thực trạng của nó.

Nói tóm lại, thí nghiệm khói được thực hiện trong môi trường lớn mạnh để bảo đảm rằng sản phẩm software thỏa mãn đủ yêu cầu thiết yếu ít nhất cho các vòng kiểm thử kế tiếp.

4. Vì sao cần thực hiện smoke testing

Chỉ cần tưởng tượng một tình huống mà dự án của các bạn có một nhóm kiểm thử bao gồm 5 member.

Hiện thời khi bản build đã sẵn sàng, toàn bộ đều khởi đầu kiểm thử. Có thể có một tình huống là các biến đổi code dự tính không có trong bản build này hoặc thậm chí một số tính năng chính bị lỗi cực kỳ nghiêm trọng.

Xem Thêm  DATEADD (Transact-SQL) - Máy chủ SQL - hàm dateadd trong sql

Không biết thực tiễn này, toàn bộ 5 người kiểm thử khởi đầu test vận dụng & đặt ra các lỗi mà họ tìm ra. Nhưng vào cuối ngày, nhóm lớn mạnh có thể quay lại nói, xin lỗi, đây không phải là bản build chuẩn hoặc nhóm QA có thể dừng kiểm thử & bảo rằng có quá nhiều vấn đề.

Như thế có nghĩa là 80 giờ làm việc đã bị mất một cách phung phí. không chỉ thế nếu vấn đề được phát hiện sớm hơn, nhóm deverlop có thể đã khởi đầu làm việc với nó & cũng khắc phục nó sớm hơn.

Đây là nguyên nhân vì sao tất cả chúng ta cần phải thực hiện một thí nghiệm khói, trước khi bắt tay vào một chu kỳ kiểm thử chính thức

Smoke testing đóng vai trò trọng yếu trong lớn mạnh software vì nó bảo đảm tính chuẩn xác của hệ thống trong các công đoạn ban đầu. Bằng phương pháp này, tất cả chúng ta có thể tiết kiệm effort kiểm thử về sau. Do vậy, smoke testing đem lại một hệ thống có hiện trạng tốt về mặt căn bản. Chỉ khi giải quyết smoke testing thì mới khởi đầu kiểm thử tính năng.

Smoke testing được thực hiện sau thời điểm bản build được cho ra đời cho QA. Với sự phụ trợ của smoke testing, đa phần các lỗi được xác nhận sớm ở công đoạn đầu lớn mạnh software.Với smoke testing, tất cả chúng ta sẽ dễ dàng hóa việc phát hiện & sửa chữa các lỗi lớn.Bằng cách smoke testing, đội nhóm QA có thể tìm ra các lỗi so với tính năng vận dụng có thể đã phát sinh bởi code mới.Smoke testing giúp tìm ra các lỗi cực kỳ nghiêm trọng.Chẳng hạn 1: Cửa sổ đăng nhập: Có thể di chuyển sang cửa sổ kế tiếp với tên người dùng & mật khẩu hợp lệ khi nhấn vào nút gửi.

5. Thực hiện smoke testing như vậy nào?

5.1 Smoke testing cycle

Smoke testing được thực hiện sau thời điểm bản build được cho ra đời cho QA. Với sự phụ trợ của smoke testing, đa phần các lỗi được xác nhận sớm ở công đoạn đầu lớn mạnh software.Với smoke testing, tất cả chúng ta sẽ dễ dàng hóa việc phát hiện & sửa chữa các lỗi lớn.Bằng cách smoke testing, đội nhóm QA có thể tìm ra các lỗi so với tính năng vận dụng có thể đã phát sinh bởi code mới.Smoke testing giúp tìm ra các lỗi cực kỳ nghiêm trọng.Chẳng hạn 1: Cửa sổ đăng nhập: Có thể di chuyển sang cửa sổ kế tiếp với tên người dùng & mật khẩu hợp lệ khi nhấn vào nút gửi.

*

Smoke testing cycle

Dưới đây biểu đồ scenarios cho thấy cách smoke testing được thực hiện. Khi tiến trình xây dựng được triển khai trong QA & smoke testing thành công, tất cả chúng ta tiến hành kiểm thử tính năng. Nếu smoke testing thất bại, tất cả chúng ta thoát khỏi chu trình kiểm thử smoke testing cho đến khi sự cố trong bản dựng được giải quyết.

5.2 Các cốt truyện cần được mang vào như là một phần của smoke testing:

Kiểm tra bản dựng: Bước trước nhất & trọng yếu nhất trong smoke testing là kiểm tra bản dựng, số bản dựng & tính khả dụng của môi trường test. Toàn thể cố gắng kiểm thử sẽ bị phung phí nếu xây dựng không đúng môi trường.

Tạo account: Nếu vận dụng của các bạn liên quan tới việc tạo account người dùng, thì chúng ta nên thử tạo một người dùng mới & kiểm soát xem hệ thống có thành công cho phép bạn làm điều đó không. Đây là 1 điểm trọng yếu bị bỏ lỡ nhiều lần vì người kiểm soát tiếp tục sử dụng thông tin đăng nhập cũ mà không kiểm soát cho người dùng mới.

Xem Thêm  Cách cắt hình ảnh trong CSS - css hình ảnh cắt tròn

Đăng nhập Đăng xuất: Chúng ta nên thử đăng nhập thành công với thông tin đăng nhập cũ & mới được tạo. không chỉ thế, kiểm tra rằng bạn có thể đăng xuất thành công khỏi hệ thống mà không có bất kỳ lỗi nào.

Chức năng trọng yếu trong business cửa dự án: Điều này rất trọng yếu. So với toàn bộ các chức năng chính hoặc trọng yếu trong kinh doanh, tất cả chúng ta nên thực hiện kiểm thử căn bản để bảo đảm rằng các tính năng được sử dụng thông dụng nhất không bị lỗi.

Tìm hiểu thêm: Ebola Là Bệnh Gì – Thông Cáo Về Bệnh Do Virút Ebola

Cốt truyện tích hợp: Đây là phần trọng yếu nhất của smoke testing. Hiệu quả của phần này lệ thuộc vào sự hiểu biết về tích hợp hệ thống của người kiểm thử.

Chẳng hạn: nếu người kiểm thử biết rằng có một số dữ liệu liên quan từ hệ thống ? sang hệ thống β, thì phải biến nó thành 1 điểm để kiểm soát xem đó là một phần của smoke testing. Điều này cũng được thực hiện để bảo đảm rằng hệ thống không bị lỗi trong bất kỳ điểm tích hợp nào.

Thêm / Căn chỉnh / Xóa: Dữ liệu luôn được lưu trong CSDL. Ba thao tác căn bản trong CSDL được thêm vào bản ghi, canh chỉnh bản ghi & xóa bản ghi. Chính vì như thế, để bảo đảm connect CSDL thích hợp, là một phần của smoke testing, người kiểm thử phải nỗ lực tạo, canh chỉnh & xóa một mục nhập có thể vận dụng trong hệ thống đang kiểm soát.

Điều hướng tổng thể: Phần cuối cùng là điều hướng tổng thể. Đó là một trong những vận dụng nên được thông qua để thực hiện các tính năng & trang được sử dụng thường xuyên để bảo đảm toàn bộ các điều hướng đang hoạt động như trông chờ.

5.3 Thực hiện smoke testing như vậy nào?

5.3.1 Manual testing

Thông thường, smoke testing được thực hiện thủ công để kiểm tra điều hướng đang diễn ra thuận lợi mà không có bất kỳ cản trở nào so với tính năng.

Khi tiến trình xây dựng software hoàn tất, nó sẽ chuyển đến QA để thực hiện kiểm thử các tính năng trọng yếu. Nếu nó không thành công, software sẽ được gửi lại nhóm lớn mạnh để có thể thực hiện các canh chỉnh thiết yếu cho software.

Sau khoảng thời gian được cải tổ, software sẽ được thực hiện lại smoke testing & sẽ được so sánh với bản dựng cũ.

5.3.2 tự động hóa testing

Khi thời gian thấp hơn & bản dựng mới đã sẵn sàng để triển khai, automation testing có thể được sử dụng để thực hiện smoke testing.

Kiểm thử auto được sử dụng để kiểm thử hồi quy. Không những thế, tất cả chúng ta cũng có thể sử dụng một bộ các trường hợp kiểm soát auto để chạy với smoke testing. Với sự phụ trợ của dụng cụ kiểm thử auto, các nhà lớn mạnh có thể kiểm soát bản build ngay mau lẹ, bất kể lúc nào có bản bild mới sẵn sàng để triển khai.

Thay vì kiểm soát lặp lại thủ công bất kể lúc nào bản build software mới được triển khai, các trường hợp kiểm thử khói được thực hiện so với bản build mới. Nó kiểm tra xem các tính năng chính vẫn hoạt động đúng. Nếu kiểm thử thất bại, sau đó họ có thể sửa bản build & triển khai lại bản build mới ngay mau lẹ. Bằng phương pháp này, tất cả chúng ta có thể tiết kiệm thời gian & bảo đảm xây dựng chất lượng cho môi trường QA.

5.3.3 How to Run Smoke Testing?

Chuẩn bị – Chuẩn bị một hiện trạng tốt cho mọi thứ thiết yếu trước khi kiểm thử, ví dụ như copy tệp, seting máy chủ, setup giấy phép, ?.?.

Xem Thêm  Đã sửa lỗi thanh bên khi cuộn xuống trong CSS - thanh bên được cố định khi cuộn

Giải quyết chuẩn bị các ebook thiết yếu – Bảo đảm rằng toàn bộ các tệp thiết yếu được yêu cầu để chạy smoke testing đều có sẵn ở chỗ bạn.

Script test – Bảo đảm rằng bạn sử dụng một tập lệnh duy nhất để chạy kiểm thử. Khi tập lệnh được thực thi, hãy bảo đảm rằng giải trình đã được lưu để nếu tiến trình xây dựng thất bại, nó có thể được dùng để làm kết quả giải trình cho bên lớn mạnh.

Bảo đảm môi trường test chuẩn – Dừng máy chủ, xóa tệp hoặc thậm chí làm trống các bảng CSDL, ?.?. Bảo đảm rằng toàn bộ các bước thiết yếu đã được thực hiện để bảo đảm kiểm thử được chạy trên môi trường sạch.

6. Lợi thế khi thực hiện smoke testing

Đây là một vài lợi thế khi thực hiện smoke testing:

Giúp tìm thấy lỗi sớm hơn trong vòng đời sản phẩm.Tiết kiệm thời gian của người kiểm soát bằng cách tránh kiểm soát bản dựng không ổn định hoặc saiCung cấp sự tự tin cho người thí nghiệm để tiến hành thử nghiệmGiúp tìm các vấn đề tích hợp nhanh hơnKhiếm khuyết cực kỳ nghiêm trọng có thể được tìm raPhát hiện & cải chính sẽ là một tiến trình dễ dàngViệc xây dựng không ổn định là một quả bom hẹn giờ. Kiểm soát khói khuếch tán nóCó thể được thực hiện trong vòng vài phútVì việc thực hiện diễn ra mau lẹ, nên sẽ có bình luận nhanh hơnBảo mật, cơ chế bảo mật, năng suất, vv cũng có thể được kiểm soát

Giúp tìm thấy lỗi sớm hơn trong vòng đời sản phẩm.Tiết kiệm thời gian của người kiểm soát bằng cách tránh kiểm soát bản dựng không ổn định hoặc saiCung cấp sự tự tin cho người thí nghiệm để tiến hành thử nghiệmGiúp tìm các vấn đề tích hợp nhanh hơnKhiếm khuyết cực kỳ nghiêm trọng có thể được tìm raPhát hiện & cải chính sẽ là một tiến trình dễ dàngViệc xây dựng không ổn định là một quả bom hẹn giờ. Kiểm soát khói khuếch tán nóCó thể được thực hiện trong vòng vài phútVì việc thực hiện diễn ra mau lẹ, nên sẽ có bình luận nhanh hơnBảo mật, cơ chế bảo mật, năng suất, vv cũng có thể được kiểm soát

Điều gì xảy ra nếu tất cả chúng ta không thực hiện smoke testing:

Nếu tất cả chúng ta không thực hiện smoke testing ở công đoạn đầu, các khiếm khuyết có thể gặp phải ở các công đoạn sau, nơi nó có thể có hiệu quả về ngân sách. & khiếm khuyết được tìm ra trong các công đoạn sau có thể là các nút chặn hiển thị nơi nó có thể tác động tới việc cho ra đời các sản phẩm giao.

Tổng kết

Trong Kỹ thuật software, smoke testing nên được thực hiện trên mỗi bản dựng mà không thất bại vì nó giúp tìm thấy lỗi trong công đoạn đầu. Hoạt động smoke testing là bước cuối cùng trước khi xây dựng software bước vào công đoạn hệ thống.

Trước khi thực hiện smoke tesing, nhóm QA phải bảo đảm phiên bản xây dựng chuẩn xác của vận dụng đang được thí nghiệm. Đây là một quy trình dễ dàng, cần một thời gian ít nhất để kiểm soát tính ổn định của vận dụng.

Tìm hiểu thêm: Mri Là Gì – Cộng Hưởng Từ

Smoke tesing có thể giảm bớt cố gắng kiểm thử & có thể cải tổ chất lượng của vận dụng. Smoke testing có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng cách Automation tùy thuộc vào vào KH & tổ chức.

Đọc qua:https://www.testbytes.net/blog/smoke-testing-explanation-example/#2https://www.edureka.co/blog/what-is-smoke-testing/

Chuyên đề:

Chuyên đề: Hỏi Đáp

Viết một bình luận