Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng mệnh đề SQL ADD COLUMN của câu lệnh ALTER TABLE để thêm một hoặc nhiều cột vào bảng hiện có.

Bạn đang xem : chèn một cột vào bảng

Tóm tắt : trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng mệnh đề SQL ADD COLUMN của câu lệnh ALTER TABLE để thêm một hoặc nhiều cột vào bảng hiện có.

< h2> Tổng quan về mệnh đề SQL ADD COLUMN

Để thêm cột mới vào bảng, bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE ADD COLUMN như sau: < / p>

 

ALTER

TABLE

table_name

THÊM

[

CỘT

] column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Trong câu lệnh này ,

 • Đầu tiên, hãy chỉ định bảng mà bạn muốn thêm cột mới vào.
 • Thứ hai, chỉ định định nghĩa cột sau ADD COLUMN mệnh đề.

Cú pháp điển hình của column_definition như sau:

 

< code class = "hljs language-sql"> cột_tên_lượng dữ_liệu_kết buộc;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Nếu bạn muốn để thêm nhiều cột vào bảng hiện có bằng một câu lệnh, bạn sử dụng cú pháp sau:

 

< p class = "hljs-keyword"> ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

[

CỘT

] column_definition,

THÊM

[

CỘT

] column_definition, ...;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau hỗ trợ câu lệnh ALTER TABLE ADD COLUMN với một số khác biệt nhỏ. Vui lòng xem phần tiếp theo để tham khảo.

Ví dụ về ADD COLUMN trong SQL

Câu lệnh sau tạo một bảng mới có tên ứng viên :

 

TẠO

TABLE

(

id

INT

PRIMARY

KEY

, first_name

VARCHAR

(

100

)

KHÔNG

KHÔNG ĐẦY ĐỦ

, last_name

VARCHAR

(

100

)

KHÔNG

KHÔNG ĐẦY ĐỦ

, email

VARCHAR

(

255

)

KHÔNG

NULL

DUY NHẤT

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Để thêm cột phone vào bảng ứng viên , bạn sử dụng câu lệnh sau:

 

ALTER

TABLE

THÊM

CỘT

phone

VARCHAR

(

50

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Để thêm ba các cột: địa chỉ nhà, ngày sinh và tài khoản được liên kết trong bảng ứng viên , bạn sử dụng câu lệnh sau:

 

< code class = "hljs language-sql">

ALTER

TABLE

THÊM

CỘT

home_address

VARCHAR

(

255

),

THÊM

CỘT

dob

DATE

,

THÊM

CỘT

linkedin_account

VARCHAR

(

255

);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

SQL Câu lệnh ADD COLUMN trong một số hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến

Phần sau cung cấp cho bạn cú pháp của câu lệnh ALTER TABLE ADD COLUMN trong một số hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến.

PostgreSQL

Thêm một cột vào bảng trong PostgreSQL :

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

CỘT

column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thêm nhiều cột vào một bảng trong PostgreSQL:

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

CỘT

column_definition,

THÊM

CỘT

column_definition, ...

THÊM

CỘT

column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

MySQL

Thêm một cột vào bảng trong MySQL :

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

[

CỘT

] column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thêm nhiều cột vào một bảng trong MySQL:

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

[

CỘT

] column_definition,

THÊM

[

CỘT

] column_definition, ...

THÊM

[

CỘT

] column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Oracle

Thêm một cột vào bảng trong Oracle :

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thêm nhiều cột vào một bảng trong Oracle:

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

( định nghĩa cột, định nghĩa cột, ... );

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Máy chủ SQL < / h3>

Thêm một cột vào bảng trong SQL Server :

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thêm nhiều cột vào một bảng trong SQL Server:

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

định nghĩa cột, định nghĩa cột, ...;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

SQLite

Thêm một cột vào bảng trong SQLite:

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

CỘT

column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

SQLite không hỗ trợ thêm nhiều cột vào bảng bằng cách sử dụng một câu lệnh duy nhất. Để thêm nhiều cột vào bảng, bạn phải thực thi nhiều câu lệnh ALTER TABLE ADD COLUMN .

DB2

Thêm một cột vào bảng trong DB2

 

ALTER

TABLE

table_name

THÊM

column_definition;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thêm nhiều cột vào một bảng trong DB2:

 

ALTER

BẢNG

table_name

THÊM

cột_định nghĩa cột_định nghĩa ...;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Lưu ý rằng có không có dấu phẩy giữa các cột.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học về mệnh đề SQL ADD COLUMN của câu lệnh ALTER TABLE để thêm một hoặc nhiều vào một bảng hiện có.

Hướng dẫn này có hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chèn một cột trong bảng

Cách thêm cột trong Word, thêm dòng trong Word cực đơn giản

 • Tác giả: Đỗ Bảo Nam Blog
 • Ngày đăng: 2020-02-21
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2147 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách thêm cột trong Word, thêm dòng trong Word để bạn có thể dễ dàng thêm một hoặc nhiều dòng, nhiều cột vào bảng trong Word tại một vị trí xác định.
  👉 Bộ video hướng dẫn sử dụng Word cực hay: https://www.youtube.com/watch?v=F6OZJWv_DM8&list=PLN3piE-wUoto8dODt6Z_5zFtLquGpSZse
  💎 Cách sử dụng các hàm trong Excel cơ bản thông dụng: http://bit.ly/2qt5J8O
  👍 Bộ video tự học Excel cơ bản online cực hay và hữu ích: http://bit.ly/35NeSbx
  ✅ Đăng ký nhận video hữu ích & ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog: http://bit.ly/2kSVqrZ
  👉 Bộ video hướng dẫn cách làm Powerpoint toàn tập cực hay: http://bit.ly/2mR6OWj
  🔷 Những thủ thuật máy tính hay nhất được chọn lọc: http://bit.ly/2OgwZRb
  💓 Xin cảm ơn tất cả các bạn!
  Sau khi bạn tạo bảng trong Word, hoặc khi làm việc với bảng, nhiều khi bạn cần thêm các cột hoặc dòng để nhập dữ liệu vào. Khi đó, nếu như số cột hoặc số dòng hiện tại chưa đáp ứng được, bạn cần phải thêm cột trong Word, hoặc thêm dòng trong Word để đáp ứng yêu cầu. Vậy, việc chèn thêm cột hoặc chèn thêm dòng có khó không? Câu trả lời là không. Và thực tế, cách thêm cột trong Word hay thêm dòng trong Word rất đơn giản. Bạn có thể tham khảo các bước chi tiết trong nội dung video, hoặc theo thông tin dưới đây:

  Cách thêm cột trong Word cực nhanh và đơn giản
  Đối với Word, bạn có thể dễ dàng thêm một hoặc nhiều cột vào một vị trí bạn muốn. Các bước bạn làm như sau:
  - Bước 01: Chọn vị trí cần thêm cột vào bảng (bạn có thể bôi đen, hoặc đưa chuột vào một vị trí bất kỳ nào trong cột).
  - Bước 02: Click chuột phải, chọn Insert – Insert Columns to the Left (nếu muốn chèn cột sang bên trái cột vừa chọn), hoặc chọn Insert Columns to the Left (Nếu muốn cột sang bên phải cột vừa chọn).
  Trong trường hợp bạn muốn chèn thêm nhiều cột, thì ở bước 1, bạn bôi đen số cột tương ứng muốn chèn. Sau đó ở bước 2 bạn thực hiện như ở trên.

  Cách thêm dòng trong Word cực nhanh và đơn giản
  Đối với việc bạn chèn thêm dòng vào Word, cách làm cũng rất đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể chèn thêm một hàng, hoặc nhiều hàng một lúc vào một vị trí xác định nào đó. Và việc chèn thêm dòng trong Word bạn cũng làm tương tự như với trường hợp thêm cột trong Word. Các bước bạn làm như sau:
  - Bước 01: Chọn vị trí cần thêm dòng. Nếu bạn muốn chèn nhiều dòng, bạn hãy bôi đen số lượng dòng tương ứng. Nếu muốn chèn một dòng, bạn chỉ cần đưa chuột vào một vị trí bất kỳ tại dòng muốn thêm.
  - Bước 02: Bạn click chuột phải, sau đó chọn Insert - Insert Rows Above nếu muốn chèn thêm dòng lên trên vị trí bạn vừa chọn. Hoặc bạn chọn Insert - Insert Rows Below nếu muốn chèn thêm dòng xuống dưới vị trí bạn vừa chọn.
  Chỉ với 02 bước đơn giản ở trên, bạn đã có thể chèn thêm dòng vào Word với số lượng tùy ý, vị trí xác định.

  Như vậy trong nội dung video này, Đỗ Bảo Nam Blog đã chia sẻ với bạn về cách chèn thêm cột trong Word, cách chèn thêm dòng trong Word. Thao tác thực hiện khác đơn giản. Và bạn hoàn toàn có thể chèn thêm một hoặc nhiều dòng, nhiều cột theo ý muốn.
  Word Word_cơ_bản DoBaoNamBlog

Cách thêm dòng, cột trong Word, thêm dòng, cột vào bảng biểu Table tro

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3681 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thêm dòng, cột trong Word, thêm dòng, cột vào bảng biểu Table trong Word 2021, 2019, 2016, 2013. Thêm dòng và cột vào bảng để nhập dữ liệu

Cách Thêm, Chèn, Xoá hàng cột trong bảng biểu Microsoft Word 2010 - Rows & Columns in Word 2010

 • Tác giả: vfo.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6064 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách Thêm, Chèn, Xoá hàng cột trong bảng biểu Microsoft Word 2010 - Rows & Columns in Word 2010, cách căn chỉnh bảng biểu đẹp mắt, làm thế nào để thêm bớt 1...

Cách thêm cột trong Excel, tạo cột mới trong bảng tính Excel – Lava

 • Tác giả: lava.com.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1555 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách chèn thêm cột trong Excel cực nhanh, đơn giản dễ hiểu

 • Tác giả: www.dienmayxanh.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9914 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chèn thêm cột trong Excel là thao tác cơ bản và được sử dụng thường xuyên. Cùng tham khảo ngay cách chèn thêm cột trong Excel đơn giản dễ hiểu trong bài viết nhé!

Thêm ô, hàng hoặc cột vào bảng

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9477 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chèn một ô, hàng hoặc cột vào bảng trong tài liệu của bạn.

Hướng dẫn 5 cách chèn thêm cột trong Excel (Cập nhật 2020)

 • Tác giả: canhrau.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6739 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm thế nào để chèn thêm một hay nhiều cột dữ liệu mới trong Excel? Đây là 4 cách tạo cột trong Excel để bạn sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Python Thêm vào Từ điển - Thêm một mục vào một chính tả - cách thêm phần tử vào python từ điển

By ads_php