Bạn đang xem : khóa chính tăng tự động mssql

Trường

SQL

AUTO INCREMENT

Trường TĂNG TỰ ĐỘNG

Tự động tăng cho phép một số duy nhất được tạo tự động khi một bản ghi mới được chèn vào bảng.

Thông thường, đây là trường khóa chính mà chúng tôi muốn được tạo tự động mỗi khi chèn một bản ghi mới.

Cú pháp cho MySQL

Câu lệnh SQL sau xác định cột “Personid” là trường khóa chính tăng tự động trong bảng “Người”:

TẠO NGƯỜI BẢNG
(

Personid int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

LastName varchar (255) KHÔNG ĐỦ,

FirstName varchar (255),
Tuổi int,

KHÓA CHÍNH (Personid)
);

MySQL sử dụng từ khóa AUTO_INCREMENT để thực hiện tính năng tự động tăng.

Theo mặc định, giá trị bắt đầu cho AUTO_INCREMENT là 1 và nó sẽ tăng lên 1 cho mỗi bản ghi mới.

Để trình tự AUTO_INCREMENT bắt đầu bằng một giá trị khác, hãy sử dụng câu lệnh SQL sau:

BẢNG ALTER Người AUTO_INCREMENT = 100;

Để chèn một bản ghi mới vào bảng “Người”, chúng tôi sẽ KHÔNG phải chỉ định giá trị cho “Người”
(một giá trị duy nhất sẽ tự động được thêm vào):

CHÈN VÀO Người (FirstName, LastName)
VALUES (‘Lars’, ‘Monsen’);

Câu lệnh SQL ở trên sẽ chèn một bản ghi mới vào bảng “Người”. Các
Cột “Personid” sẽ được chỉ định một giá trị duy nhất. Cột “FirstName” sẽ được đặt thành
Cột “Lars” và “LastName” sẽ được đặt thành “Monsen”.

Cú pháp cho SQL Server

Câu lệnh SQL sau xác định cột “Personid” là trường khóa chính tăng tự động trong bảng “Người”:

TẠO NGƯỜI BẢNG
(

Personid int IDENTITY (1,1) KHÓA CHÍNH,

LastName varchar (255) KHÔNG ĐỦ,

FirstName varchar (255),

Tuổi int
);

MS SQL Server sử dụng từ khóa IDENTITY để thực hiện tính năng tự động tăng.

Trong ví dụ trên, giá trị bắt đầu cho
IDENTITY
là 1 và nó sẽ tăng lên 1 cho mỗi bản ghi mới.

Xem Thêm  Cách xóa đường viền khỏi thẻ

 • Tác giả: Zia A. Shaikh
 • Ngày đăng: 2018-10-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2436 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Create an Identity Auto Increment Column in SQL Sql Server.

  Learn Blazor Free: https://www.youtube.com/watch?v=ORT7fxVsFGQ&list=PLNV4mGUs1msV4uDzTIGjDP6P8rQQdi6pr

  Learn Python Free: https://www.youtube.com/watch?v=1twx5Bd7X7k&list=PLNV4mGUs1msVJ–ORFAoO1VQMExDULER1

  Sql Server step by step: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNV4mGUs1msXr6UPrPeQ22B7t_f9MF6Ys

  👇 To Subscribe!!
  https://www.youtube.com/c/ziaahmedshaikh
  👇 For more details check out my Website:
  http://www.ziaahmedshaikh.com/

  Please show your love and support by liking and subscribing to the channel so I can grow a strong and powerful community 💓

  Activate the 🔔 beside the subscribe button to get the notification!📩 If you have any questions or requests feel free to leave them in the comments below.

  sqlserver database query

TRẦN VĂN BÌNH MASTER: SQL AUTO INCREMENT Field

 • Tác giả: www.tranvanbinh.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8298 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Khóa chính tự động tăng trong SQL Server Management Studio 2012

 • Tác giả: vi.athabasca-foto.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1521 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm cách nào để tự động tăng khóa chính trong bảng cơ sở dữ liệu SQL Server, tôi đã xem qua diễn đàn nhưng không biết cách làm. Tôi đã xem các thuộc tính nhưng không thể thấy tùy chọn, tôi đã thấy một …

Khóa chính tăng tự động trong SQL Server Management Studio 2012

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3152 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Đảm bảo rằng kiểu dữ liệu của cột Key intvà sau đó đặt nhận dạng theo…

MySQL: Vấn đề với các khóa chính tổng hợp

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9540 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những phương pháp tiêu chuẩn trong thiết kế cơ sở dữ liệu là sử dụng khóa chính “tổng hợp” – thường là số nguyên tự động tăng – thay vì khóa “tự nhiên” có liên quan đến miền doanh…

SEQUENCE – Dãy số tăng tự động – Deft Blog

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5171 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SEQUENCE là một tập hợp các số nguyên được tạo thứ tự theo yêu cầu. Các SEQUENCE thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu vì đáp ứng yêu cầu

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8841 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server, cách tạo ID tăng tự động trong SQL Server bằng cách sử dụng thuộc tính Identity

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Sử dụng mảng đối tượng JSON trong JavaScript - định dạng json cho mảng đối tượng

By ads_php