Bạn đang xem : css kéo dài hai cột

Tôi đang cố gắng sử dụng CSS Flex để có hàng thứ hai chỉ kéo dài cột thứ 2 và thứ 3.

Tôi không muốn thêm nó dưới dạng một hàng riêng biệt bên dưới hàng đầu tiên được tạo trong cột 1.

Điều này là do nội dung của cột 1 là đồ họa cao và do đó, nội dung của cột 2 và 3 không cần tạo thêm khoảng trống theo chiều dọc.

Nội dung của hàng 2 trong cột 3 cũng có thể khác nhau về độ cao và sẽ tốt hơn nếu bạn đặt nội dung kéo dài các cột hai và ba bên dưới hàng này.

 .row {
 hiển thị: flex;
 flex-hướng: hàng;
 flex-wrap: bọc;
 chiều rộng: 100%;
 viền: màu xanh lam đặc 2,5px;
 lề: 5px 5px 5px 5px;
}

.cột {
 hiển thị: flex;
 flex-hướng: cột;
 cơ sở linh hoạt: 100%;
 linh hoạt: 1;
 viền: đen đặc 2,5px;
 lề: 5px 5px 5px 5px;
}

.double_column {
 hiển thị: flex;
 flex-hướng: cột;
 cơ sở linh hoạt: 100%;
 linh hoạt: 2;
 viền: màu đỏ đặc 2,5px;
 lề: 5px 5px 5px 5px;
} 
 & lt;! ---- Tiêu đề ---- & gt;
& lt; header style = "padding: 0px 0px 0px 0px! important;" & gt;
& lt; / tiêu đề & gt;
& lt;! ---- Tiêu đề cuối ---- & gt;
& lt; div class = "clear" & gt; & lt; / div & gt;
& lt;! - khu vực nội dung - & gt;
& lt; div class = "project_area" & gt;
 & lt; div style = "width: 100%;" & gt;
  & lt; div class = "row" & gt;
   hàng một

   & lt; div class = "column" style = "width: 45%;" & gt;
    cột một
   & lt; / div & gt;

   & lt; div class = "column" style = "width: 20%;" & gt;
    cột hai

    & lt; div class = "row" & gt;
     & lt; div class = "double_column" style = "padding-left: 0px;" & gt;
      hàng 2 trong cột 2 & lt; br / & gt; muốn điều này kéo dài thành cột ba bên dưới hàng 2 của cột 3
     & lt; / div & gt;
    & lt; / div & gt;
   & lt; / div & gt;

   & lt; div class = "column" style = "width: 20%;" & gt;
    cột ba
    & lt; div class = "row" & gt;
     hàng hai trong cột 3
    & lt; / div & gt;
   & lt; / div & gt;

  & lt; / div & gt;
  & lt; div class = "clear" & gt; & lt; / div & gt; 

Cảm ơn bạn

Xem Thêm  Hướng dẫn giao diện người dùng jQuery - www w3schools com jquery


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề css khoảng hai cột

CSS – 24 – Chia văn bản thành nhiều cột (Columns)

 • Tác giả: Phan Kim Tu
 • Ngày đăng: 2021-11-16
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4617 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: https://www.phankimtu.com

Cách CSS Bảng (Table)

 • Tác giả: laptrinhvienphp.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5685 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài hướng dẫn tự học CSS này, bạn sẽ tìm hiểu toàn tập cách CSS bảng đẹp, CSS table một cách dễ hiểu nhất.

Chia cột trong HTML và CSS

 • Tác giả: quachquynh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4654 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách chia cột và clear float

 • Tác giả: thachpham.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3440 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu về cách chia cột bằng CSS trong website và clear float là gì, cách clear float chính xác để fix một số lỗi tràn khung khi float phần tử.

Cấu trúc toàn diện CSS cho lập trình

 • Tác giả: getbootstrap.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7982 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những cách thiết lập phổ biến cho nền tảng bootstrap CSS tùy biến giúp phát triển bộ nhận diện website thân thiện

Thuộc tính border-spacing

 • Tác giả: hocwebchuan.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2168 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuộc tính border-spacing xác định khoảng cách giữa các đường viền của table, thuộc tính border-spacing chỉ được sử dụng cho thành phần table có các đường viền tách biệt nhau (border-collapse: separate) – Học web chuẩn
Xem Thêm  Cách sử dụng Layer trong Photoshop

CSS Grid Layout: các cột có kích thước động và các gutter (khoảng không gian giữa các cột) tốt hơn

 • Tác giả: webdesign.tutsplus.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6419 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong phần hướng dẫn này chúng ta sẽ lấy grid từ bài hướng dẫn trước của chúng ta và sử dụng nó như là một playground (nơi thực hành code) để tìm hiểu sâu hơn về Grid. Chúng ta sẽ cải tiến cách…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php