Bạn đang xem : định dạng ngày sửa đổi lần cuối html

Tài liệu DOM HTML cuối cùng Được sửa đổi

Ví dụ

Lấy ngày và giờ tài liệu được sửa đổi lần cuối:

let text = document.lastModified;

Hãy tự mình thử »

Chuyển thuộc tính lastModified thành đối tượng ngày tháng:

const date = new Date (document.lastModified);

Hãy tự mình thử »

Định nghĩa và Cách sử dụng

Thuộc tính lastModified trả về ngày và giờ tài liệu được sửa đổi lần cuối.

Thuộc tính lastModified ở chế độ chỉ đọc.

Cảnh báo!

Các ví dụ “Hãy tự mình thử” luôn trả về ngày / giờ hiện tại vì tài liệu đã được tạo vào lúc chạy.

Cú pháp

document.lastModified

Giá trị trả lại

Loại hình
Sự mô tả

Chuỗi Ngày và giờ tài liệu được sửa đổi lần cuối.

Hỗ trợ trình duyệt

document.lastModified là một tính năng DOM Cấp 3 (2004).

Nó được hỗ trợ đầy đủ trong tất cả các trình duyệt:

Trình duyệt Chrome
I E
Bờ rìa
Firefox
Cuộc đi săn
Opera

Đúng
9-11
Đúng
Đúng
Đúng
Đúng


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề html định dạng ngày sửa đổi lần cuối

K20 cách thêm style cho HTML

 • Tác giả: thái hoang
 • Ngày đăng: 2021-11-18
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4200 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress

 • Tác giả: f4vnn.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2165 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress: Bài viết của bạn có nội dung chia sẽ và nó có thể sẽ phải thay đổi nội dung vào một thời gian nào đó…
Xem Thêm  Mệnh đề FROM cộng với THAM GIA, ÁP DỤNG, PIVOT (T-SQL) - SQL Server - từ tham gia trên sql

Định dạng trường ngày tháng và thời gian

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7617 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi bạn sử dụng kiểu dữ liệu ngày/thời gian trong Microsoft Access, bạn có thể giữ định dạng mặc định, áp dụng định dạng được xác định trước hoặc tạo định dạng tùy chỉnh.

Trợ giúp:Quy ước định dạng – Wikisource tiếng Việt

 • Tác giả: vi.wikisource.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1849 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Định dạng trong HTML

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7240 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định dạng HTML là một quá trình định dạng văn bản để có giao diện trông đẹp mắt hơn. Có nhiều thẻ định dạng trong HTML. Định dạng văn bản đậm, nghiêng,…

Cách để Tìm ngày xuất bản của một trang web

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9872 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Tìm ngày xuất bản của một trang web. Trích dẫn một trang web trong bài nghiên cứu hoặc bài luận văn có lẽ là một việc khó khăn và rắc rối, tuy vậy bạn có thể sử dụng một vài kỹ thuật để tìm ngày đăng của trang web. Để tìm thời điểm…

Cách định dạng ngày trong JavaScript

 • Tác giả: tech-wiki.online
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7448 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  ĐẶT HÀNG SQL BẰNG - sql đặt hàng bằng trong

By ads_php