Chinese giới thiệu tới bạn bản dịch tên tiếng Việt sang tiếng Trung. Đây là những tên Hán Việt khá thông dụng và được sử dụng nhiều trong cuộc sống mỗi ngày.

Bạn đang xem: p/p là gì voz

Chinese giới thiệu tới bạn bản dịch tên tiếng Việt sang tiếng Trung. Đây là những tên Hán Việt khá thông dụng và được sử dụng nhiều trong cuộc sống mỗi ngày. Qua nội dung này, hi vọng toàn bộ các bạn sẽ biết họ tên của mình trong tiếng Trung là gì.

Cách tra cả tên và họ : Nguyễn Thị Hoa Tìm tên tiếng Trung vần и, T, Н rồi ghép lại.

Cách tra nhanh: Nhấn phím Ctrl+ ₣ rồi nhập tên bạn Enter hoặc sử dụng tính năng tìm kiếm nội dung bên trái trang

Dịch tên sang tiếng Trung từ tiếng Việt phiên âm theo vần.

Trước tiên EMG Online xin dịch một số tên Hán Việt thông dụng mà nhiều bạn tìm kiếm nhất.

Loan

Wān

Oanh  là gì

Yīng

Nhung

róng

Trang

Zhuāng

Hằng

Héng

Tâm

xīn

Việt

yuèHường

hóng

Huyền

xuán

Yến

yàn

Thắm
嘇/深
shēn

An

ān

Khanh

qīng

Khương

qiāng

Mẫn

mǐn

Mến
?
miǎn

Toản

zuàn

 Trọng

zhòng

Trường

cháng

Tên tiếng Trung vần 𝓐

AN

an

ANH

Yīng

 Á

ÁNH

Yìng

ẢNH

Yǐng

ÂN

Ēn

 ẤN

Yìn

ẨN

Yǐn

Tên tiếng Trung vần Ɓ

BABÁCH

Bǎi

BẠCH

Bái

BẢO

Bǎo

BẮC

Běi

BẰNG

FéngBÍCH

BIÊN

Biān

BÌNH

Píng

BÍNH

Bǐng

BỐI

Bèi

BÙI

Péi

Tên tiếng Trung vần ₵

CAO

Gāo

CẢNH

Jǐng

CHÁNH

Zhèng

CHẤN

Zhèn

CHÂU

Zhū

CHI

Zhī

CHÍ

Zhì

CHIẾN

Zhàn

CHIỂU

Zhǎo

CHINH

Zhēng

CHÍNH

Zhèng

CHỈNH

Zhěng

CHUẨN

Zhǔn

CHUNG

Zhōng

CHÚNG

Zhòng

CÔNG

Gōng

CUNG

Gōng

CƯỜNG

Qiáng

CỬU

Jiǔ

Tên tiếng Trung vần 𝓓

DANH

Míng

DẠ

DIỄM

Yàn

DIỆP

DIỆU

Miào

DOANH

Yíng

DOÃN

Yǐn

DỤC

DUNG

Róng

DŨNG

Yǒng

DUY

Wéi

DUYÊN

Yuán

DỰ

DƯƠNG

Yáng

DƯƠNG

Yáng

DƯỠNG

Yǎng

Tên tiếng Trung vần Đ

ĐẠI

ĐÀO

Táo

ĐAN

Dān

ĐAM

Dān

ĐÀM

Tán

ĐẢM

Dān

ĐẠM

Dàn

ĐẠT

ĐẮC

De

ĐĂNG

Dēng

ĐĂNG

Dēng

ĐẶNG

Dèng

ĐÍCH

ĐỊCH

ĐINH

Dīng

ĐÌNH

Tíng

ĐỊNH

Dìng

ĐIỀM

Tián

ĐIỂM

Diǎn

ĐIỀN

Tián

ĐIỆN

Diàn

ĐIỆP

Dié

ĐOAN

Duān

ĐÔ

Dōu

ĐỖ

ĐÔN

Dūn

ĐỒNG

Tóng

ĐỨC

Tên tiếng Trung vần ₲

GẤM

Jǐn

GIA

Jiā

GIANG

Jiāng

GIAO

Jiāo

GIÁP

Jiǎ

Tên trong tiếng Trung vần НHẠ

Xià

HẢI

Hǎi

HÀN

Hán

HẠNH

Xíng

HÀO

Háo

HẢO

Hǎo

HẠO

Hào

HẰNG

Héng

HÂN

Xīn

HẬU

hòu

HIÊN

Xuān

HIỀN

Xián

HIỆN

Xiàn

HIỂN

Xiǎn

HIỆP

Xiá

HIẾU

Xiào

HINH

Xīn

HOA

Huā

HÒA

HÓA

Huà

HỎA

Huǒ

HỌC

Xué

HOẠCH

Huò

HOÀI
怀
Huái

HOAN

Huan

HOÁN

Huàn

HOẠN

Huàn

HOÀN

Huán

HOÀNG

Huáng

HỒ

HỒNG

Hóng

HỢP

HỢI

Hài

HUÂN

Xūn

HUẤN

Xun

HÙNG

Xióng

HUY

Huī

HUYỀN

Xuán

HUỲNH

Huáng

HUYNH

Xiōng

HỨA
許 (许)

HƯNG

Xìng

HƯƠNG

Xiāng

HỮU

You

Tên tiếng Trung vần ₭

KIM

Jīn

KIỀU

Qiào

KIỆT

Jié

KHA

KHANG

Kāng

KHẢI
啓 (启)

KHẢI

Kǎi

KHÁNH

Qìng

KHOA

KHÔI

Kuì

KHUẤT

KHUÊ

Guī

KỲ

Tên tiếng Trung vần ɭLẠI

Lài

LAN

Lán

LÀNH

Lìng

LÃNH

Lǐng

LÂM

Lín

LEN

LiánLỄ

LI

Máo

LINH

Líng

LIÊN

Lián

LONG

Lóng

LUÂN

Lún

LỤC

LƯƠNG

Liáng

LYLi

Tên tiếng Trung vần ʍMẠC

MAI

Méi

MẠNH

Mèng

MỊCH

Mi

MINH

Míng

MỔ

Pōu

MY

Méi

MỸ


Měi

Tên tiếng Trung vần и

NAM

Nán

NHẬT

NHÂN

Rén

NHI

Er

NHIÊN

Rán

NHƯ

NINH

É

NGÂN

Yín

NGỌC

NGÔ

NGỘ

NGUYÊN

Yuán

NGUYỄN

Ruǎn

NỮ

Tên tiếng Trung vần ᴘ

PHAN

Fān

PHẠM

Fàn

PHI

Fēi

PHÍ

Fèi

PHONG

Fēng

PHONG

Fēng

PHÚ

PHÙ

PHƯƠNG

Fāng

PHÙNG

Féng

PHỤNG

Fèng

PHƯỢNG

Fèng

Tên tiếng Trung vần 𝒬

QUANG

Guāng

QUÁCH

Guō

QUÂN

Jūn

QUỐC

Guó

QUYÊN

Juān

QUỲNH

Qióng

Tên tiếng Trung vần Ş

SANG

shuāng

SÂM

Sēn

SẨM

Shěn

SONG

Shuāng

SƠN

Shān

Tên tiếng Trung vần T

TẠ

Xiè

TÀI

Cái

TÀO

Cáo

TÂN

Xīn

TẤN

Jìn

TĂNG

Céng

THÁI

tài

THANH

Qīng

THÀNH

Chéng

THÀNH

Chéng

THÀNH

Chéng

THẠNH

Shèng

THAO

Táo

THẢO

Cǎo

THẮNG

Shèng

THẾ

Shì

THI

Shī

THỊ

Shì

THIÊM

Tiān

THỊNH

Shèng

THIÊN

Tiān

THIỆN

Shàn

THIỆU

Shào

THOA

Chāi

THOẠI

Huà

THỔ

THUẬN

Shùn

THỦY

Shuǐ

THÚY

Cuì

THÙY

Chuí

THÙY

Shǔ

THỤY

Ruì

THU

Qiū

THƯ

Shū

THƯƠNG

Cāng

THƯƠNG

Chuàng

TIÊN

Xian

TIẾN

Jìn

TÍN

Xìn

TỊNH

Jìng

TOÀN

Quán
宿

TÙNG

Sōng

TUÂN

Xún

TUẤN

Jùn

TUYẾT

Xuě

TƯỜNG

XiángTRANG

Zhuāng

TRÂM

Zān

TRẦM

Chén

TRẦN

Chén

TRÍ
Zhì

TRINH
貞 贞
Zhēn

TRỊNH

Zhèng

TRIỂN

Zhǎn

TRÚC

Zhú

TRUNG

Zhōng

TRƯƠNG

Zhāng

TUYỀN

Xuán

Tên tiếng Trung vần ᑗ

UYÊN

Yuān

UYỂN

Yuàn

Tên tiếng Trung vần 𝒱

VĂN

Wén

VÂN

Yún

VẤN

WènWěi

VINH

Róng

VĨNH

Yǒng

VIẾT

Yuē

VIỆT

YuèVƯƠNG

Wáng

VƯỢNG

Wàng

VI

Wéi

VY

Wéi

Tên tiếng Trung vần У

Ý

YÊN

Ān

YẾN

Yàn

Tên tiếng Trung vần Ҳ

XÂM

Jìn

XUÂN

Chūn

XUYÊN

Chuān

XUYẾN

Chuàn

Việc học dịch tên sang tiếng Trung từ tiếng Việt giúp người học có thời cơ đến gần hơn với tiếng Trung và đồng thời qua đó có thể biết tên tiếng Trung của mình.

Học tiếng Trung để làm gì ? chẳng phải là giúp ích cho công việc và học tập của chúng ta sao? vậy việc quan tâm đến dịch tên sang tiếng Trung cũng hữu ích không nhỏ cho bạn, thử nghĩ xem nếu bạn sử dụng tiếng Trung giao tiếp với người địa phương (khi là một phiên dịch tiếng Trung Quốc) và dịch tên sang tiếng Trung của mình cho họ hiểu có phải sẽ tốt hơn không?

Dịch tên sang tiếng Trung phiên âm với các họ thông dụng hơn

Lưu

liú

Mạc

Mai

méi

Nghiêm

yán

Ngô

Nguyễn

ruǎn

Phan

fān

Phạm

fàn

Tạ

xiè

Tăng

zēng

Thạch

shí

Trần

chén

Triệu

zhào

Trịnh

zhèng

Trương

zhāng

Văn

wén

Võ, Vũ

Thái

cài

Phó

Tôn

sūnGợi ý thêm gần 300 họ người trung Quốc có phiên âm ra tiếng Việt

Họ của người Trung Quốc

MỘT
một một

ANH
Ying tiếng Anh

MỘT
Ya Ya

ÁNH
Ying Ying

ẢNH
bóng Yǐng

MỘT
en en

MỘT
Yin Yin

MỘT
Hidden Yǐn

ba
sóng Bo

BA
Bob Bó

BÁCH
trăm Bǎi

BẠCH
trắng Bái

BẢO
Bảo Bǎo

BẮC
Bắc Bei

BẰNG
Feng Feng


gần Bì

BÍCH
Bi Bì

BIÊN
Side Bian

BÌNH
Ping Ping

Bình
xử lý Bǐng

Bội
Bei Bei

BÙI
Pei pei

CAO
cao Gao

CẢNH
vua Jǐng

CHÁNH
tích cực Zheng

chan
sốc Zhen

CHÂU
Zhu Zhu

CHI
Zhi Zhi

CHÍ
Zhi Zhi

CHIẾN
Trận Zhan

Chiểu
Swamp Zhǎo

CHÍNH
Zheng Zheng

CHÍNH
tích cực Zheng

CHÍNH
Tổng Zheng

CHUẨN
quasi Zhǔn

CHUNG
End Zhong

Chung
công Zhong

CÔNG
Gong Gong

CUNG
Công nhân Công

CƯỜNG
mạnh Qiang

CỬU
chín Jiǔ

DANH
Ming

Đà
đêm Ye

Diệm
Yan Yan

Diệp
Ye Ye

DIỆU
Miao Miao

DOANH
Ying Ying

Đoàn
Yin Yǐn

DỤC
Yu Yu

DUNG
Rong Rong

DŨNG
Yong Yǒng

DUY
Wei Wei

DUYÊN
Fate nhân dân tệ

DỰ
gọi Xu

DƯƠNG
cừu Yang

DƯƠNG
Yang Yang

DƯỠNG
nâng Yǎng

ĐẠI
Big Dà

ĐÀO
Peach Táo

ĐAN
Dan Dan

ĐAM
Dan Dan

ĐÀM
Nói về Tán

Đàm
Dan Dan

Đàm
ánh sáng Dàn

ĐẠT
Đà Đà

ĐẮC
có được De

ĐĂNG
Đặng

ĐĂNG
đèn Đặng

ĐẶNG
Đặng Đặng

DEST
Di Di

địch
Di Di

ĐINH
Ding Ding

ĐÌNH
tòa Ting

ĐỊNH
Set Ding

điểm
Tian Tian

ĐIỂM
điểm Diǎn

ĐIỀN
Tian Tian

ĐIỆN
điện Dian

Điệp
bướm chết

Đoan
Duẩn

ĐÔ
cả hai Dou

ĐỖ
Du Du

đôn
người đi đòi nợ

ĐỒNG
với Tông

ĐỨC
de Dé

Gam
Jin Jǐn

GIA
Jia Jia

GIANG
Giang Giang

GIAO
Pay Jiao

GIÁP
Một Jiǎ

QUÂN
Đóng Guan


ông anh

HẠ
Summer Xia

HẢI
biển Hǎi

HÀN
Han Han

HẠNH
OK Xing

HÀO
Hảo Hảo

HẢO
tốt Hǎo

Hảo
Hảo Hào

HANG
Heng Heng

HÂN
Xin Xin

HẬU
sau khoảng thời gian Hou

Hiền
Xuân Xuân

HIỀN
Xian Xian

HIỆN
Hiện tại Xian

Hiền
Hiện Xiǎn

HIỆP
Xia Xia

HIẾU
Lòng Hiếu Thảo Xiao

HINH
Xin Xin

HOA
Flower Hua

HÒA

HÓA
thay đổi

Hòa
lửa Huǒ

HỌC
Tìm hiểu Xue

HOẠCH
get Huo

HOÀI
Huai Huai

HOÀN
Huân

Hoàn
Huân Huân

Hoàn
Huân Huân

HOÀN
vòng Huân

HOÀNG
Huang Huang

HỒ
hu hu

HỒNG
Red Hóng

NHẢY LÒ CÒ
ông anh

Hội
Hải Hài

Huân
Hun Tấn

HUẤN
Train Tấn

TREO
Xiong Xiong

HUY
Hui Hui

HUYỀN
Xuân Xuân

HUỲNH
Huang Huang

HUỲNH
anh Xiong

Hua
Xu (Xu) Xǔ

TREO
Xing

HƯƠNG
thơm Xiang

HỮU
đồng bọn

KIM
Jin Jin

KIỀU
lên Qiao

KIỆT
Jay Jie

KHA
ke ke

KHANG
Kang Kang

KHẢI
Kai (kai) Qǐ

KHẢI
Kai Kǎi

KHÁNH
Celebrate Qing

KHOA
Chi nhánh ke

Khôi
Kui Kui

Khuất
Qu Qu

Khuê
Gui Gui

KỲ
Qi Qi

Làm
Lu Lǚ

LẠI
Lai Lai

LAN
Lan Lan

Lãnh
Ling Ling

LÃNH
cổ áo Lǐng

LÂM
Lin Lin

LEN
縺 Lian


Li Li

LỄ
lịch sự Lǐ

LI
yak Mao

LINH
Ling Ling

LIÊN
Lotus Lian

DÀI
rồng dài

LUÂN
lún

LỤC
Lu Lu

LƯƠNG
Liang Liang

LY
Li Li


Li Li


ngựa Mǎ

MAI
Mei Mei

MẠNH
Meng Meng

Mich
điện Mi

MINH
Ming Ming

Mo
bóc tách Pou

CỦA TÔI
Mei Mei

CỦA TÔI
Beauty Mei

NAM
Nam Nan

NHẬT
ngày

NHÂN
người Ren

NHI
Er Er

NHIÊN
Đã chạy

NHƯ
như ru

NINH
E É

NGÂN
bạc Yin

NGỌC
ngọc bích

NGÔ
Wu Wu

NGỘ
Wu Wu

NGUYÊN
Yuan Yuan

NGUYỄN
Ruan Ruǎn

NỮ
nữ Nǚ

PHAN
Fan hâm mộ

PHẠM
Fan hâm mộ

PHI
Fei Fei

PHÍ
phí Fei

PHONG
đỉnh Phong

PHONG
gió Feng

PHÚ
giàu Fu

PHÙ
Trợ giúp Fu

PHƯƠNG
Fang Fang

Phùng
Feng Feng

Phùng
Feng Feng

PHƯỢNG
Feng Feng

QUANG
ánh sáng Guang

QUÁCH
Guo Guo

QUÂN
Jun Jun

QUỐC
nước Guo

Quyền
Juan Juan

QUỲNH
Joan Quỳnh

HÁT
taki Shuang

Sam
Sen Sen

Sam
Trial Shen

BÀI HÁT
đôi Shuang

CON TRAI
núi Shan

TẠ
Cảm ơn Xie

TÀI
Cai Cái

Tao
Cao Cáo

TÂN
mới Xin

TẤN
Jin Jin

TĂNG
Zeng Ceng

THÁI
Thái Zhou

THANH
Qing Qing

THÀNH
Tp Cheng

THÀNH
Cheng Cheng

THÀNH
Cheng Cheng

THẠNH
Sheng Sheng

THẢO
Tao Táo

THẢO
cỏ Cǎo

THẮNG
Win Sheng

CÁC
toàn cầu Shì

THI
bài thơ Shi

THỊ
Shi Shì

Thiêm
Tim Tian

THỊNH
Sheng Sheng

THIÊN
ngày Tian

THIỆN
tốt Shan

THIỆU
Shao Shao

THOA
kẹp tóc Chai

THOẠI
Nói cách Hua

Cần Thơ
đất Tǔ

THUẬN
Shun Shun

THỦY
nước Shuǐ

THÚY
Màu xanh lá cây Phán Củi

THÙY
khóc chui

THÙY
Bộ Shǔ

THỤY
Rui Rui

THU
thu Khâu

THƯ
sách Shū

THƯỜNG
Quan thoại

THƯỜNG
Qi Chuang

TIÊN
Xian Xian

TIẾN
vào Jin

TÍN
thư xin

Tĩnh
net Jing

TOÀN
toàn bộ Quán

ĐẾN
Su Su


nghỉ Su

TÙNG
Pine bài hát

Tuấn
Tấn Tấn

TUẤN
Jun Jun

TUYẾT
tuyết Xue

TƯỜNG
Xiang Xiang


Xu Xu

TRANG
Trang điểm Zhuang

XE ĐIỆN
kẹp tóc Zan

XE ĐIỆN
Shen Chen

TRẦN
Chen Chen

TRÍ
Zhi Zhi

TRINH
Zhen Zhen Zhen

TRỊNH
Zheng Zheng

TRIỂN
Triển lãm Zhǎn

TRỌNG
trung thành Zhong

TRƯƠNG
Zhang Zhang

TUYỀN
Ying Xuân

UYÊN
Mandarin Yuan Yuan

Uyên
tòa án nhân dân tệ

VĂN
văn bản Wen

VÂN
Yun Yun

VẤN
hỏi Wen


Wei Wei

VINH
Rong Rong

VĨNH
Yong Yǒng

VIẾT
Yue

VIỆT
Yue Yue


Wu wǔ


Wu wǔ


Feather wǔ

VƯƠNG
Wang Wang

VƯỢNG
Wang Wang

VI
Wei Wei

VY
Wei Wei

Ý
người Ý

YẾN
Yan Yan

Xâm
dip Jin

XUÂN
Mùa xuân Chun

Trên đây be α number Tên Hán Việt used thông dụng tại Việt Nam hiện tại, hi vọng that through bài học this các bạn possible dịch names hát tiếng Trung from tiếng Việt.

Biết one nền văn hóa mới, one language new, is bản thân you tự trao cho mình those thời cơ. Vậy nên, học tiếng Trung nói chung và học dịch names hát tiếng Trung from tiếng Việt là chính you tự trao thời cơ cho mình.

Tìm and dịch names hát tiếng Trung bằng chính capabilities of mình, chúc các bạn thành công!

⇒ Xem thêm nội dung:

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn ghé thăm website have of our

Nguồn: www.emg.com.vn
Bản quyền thuộc về: EMG Trực tuyến
Please do not sao chép on not sự tán thành of tác giả


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài ᴘ/ᴘ là gì voz

[MV] 이달의 소녀 (LOONA) “PTT (Paint The Town)”

 • Tác giả: loonatheworld
 • Ngày đăng: 2021-06-28
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6026 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [MV] 이달의 소녀 (LOONA) “PTT (Paint The Town)”

  LOONA [&]

  LOONA became one after going through the round of faith, coincidence, and destiny.

  LOONA has shown the effect of plus plus so far, gaining courage with the butterfly effect and finding their inner self. What’s more, is that LOONA created α bigger wave of change with their passion to make α world where not even α single girl is oppressed.

  [&] album is about why LOONA had no choice but to break the fixed rules and become one with all LOOΠΔs around the world, after making bigger waves of change.
  LOONA holds α variety of symbolic objects that symbolize their dignity. Among those, the symbolic color has α significant connection with the message that LOONA wishes to convey through this album.

  “And all LOOΠΔs are one”, all LOONAs in the world paint the world with their own colors and conveys the message that they will shout out “Paint The Town” in one voice after they found their own colors.

  Finally conquering the LOONAverse with their own strengths, LOONA then discovers α bigger world that they have never known about.

  The intro ‘&’ holds α story about you, me, and us together (&) becoming one after breaking the fixed, conventional symbols.

  The title track ‘PTT (Paint The Town)’ is α hip-hop dance genre with the most intense and explosive energy of LOONA that they have released so far.

  ‘PTT (Paint The Town)’ combines all the essential elements from chart-topping Bollywood songs, with a massive Indian drums and tablas combined with aggressive dubstep and 808 bass sounds, a hypnotic Indian flute playing the signature melody of the song and a massive chorus. The minimalist verses and building prechorus parts all lead to haunting chorus parts with a melody line you will never get out of your head.

  This title track aims to establish and redefine themselves after breaking the rules without being trapped in taboos or being wary of others to “Paint The Town” in LOONA’s colors.

  ‘WOW’ is α song with α bouncy, up-tempo and infectious beat. LOONA celebrates with the world all the women out there and encourages every girl to be strong and confident through this empowering song.

  ‘Be Honest’ is α refreshing song with an upbeat tempo, telling you to be confident about your feelings and be honest just like the name of the song.

  ‘Dance On My Own’ is an emotional but high-paced energetic song that mixes the organic strums of affected acoustic guitar with hip hop drums. This song will both make you feel things as much as it will make you want to dance.

  ‘Different Night’ is α story of the girls who spend different nights at the same time. It’s an emotional ballad song with α signature melody of α dreamy and sentimental pad and pluck sound.

  The last track ‘U R’ is α Lofi RvàB song with α sentimental piano and gentle electric guitar combined with LOONA’s voice. It’s about expressing love to the loved one who approached you like α heart-warming star and shined upon you.

  After being one, α hero comes into the world by LOONA.

  이달의소녀 LOONA AND BlockBerryCreative

  LOOΠΔ Official : http://www.loonatheworld.com
  LOOΠΔ Instagram : https://www.instagram.com/loonatheworld/
  LOOΠΔ Twitter : https://twitter.com/loonatheworld
  LOOΠΔ Fb : https://www.facebook.com/loonatheworld/
  LOOΠΔ Official Korean Fan Cafe : http://cafe.daum.net/loonatheworld

  Copyrights 2021 ⓒ BlockBerryCreative. All Rights Reserved.

VOZ Là Gì Trên Fb? VOZ là viết tắt của từ gì?

 • Tác giả: tip.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2998 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VOZ là gì trên Fb? VOZer là gì? VOZ là viết tắt của từ gì? VOZ là một diễn đàn hoạt động với địa chỉ voz.vn, nơi dành riêng cho các thành viên thảo luận về công nghệ – tin học, trò chuyện trực tuyến, thư giản cùng các mẩu truyện linh tinh ngoài lề 𝒱.𝒱…

ᴘ/ᴘ Là Gì Voz Prank Novio

 • Tác giả: donghotantheky.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3234 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Em thấy mọi người hay nhắc đến ᴘ/ᴘ ở trong box phần cứng,anh nào giải thích hộ em cái đó nghĩa là gì thế ạlinhcau performance/price : hiệu năng/giá cảEm thấy mọi người hay nhắc đến ᴘ/ᴘ ở trong box phần cứng,anh nào giải thích hộ em cái đó nghĩa là gì thế ạP/ᴘ : Performance/Price , Nôm na là hiệu năng trên giá thành này mà

ᴘ Là Gì Voz Prank Novio

 • Tác giả: khuyenmaicado.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3522 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Neill Blomkamp nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ sớm có thể sống trong các bộ phim MarvelChắc rằng có khá nhiều bạn trẻ hiện tại đang thắc mắc kèm tò mò về khái niệm VOZ là gì? Ý nghĩa của từ VOZ như vậy nào, Diễn đàn VOZ thuộc thể loại website gì

ᴘ Là Gì Tiết Lộ Best ᴘ

 • Tác giả: timhome.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2947 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong lĩnh vự¢ kinh tế họ¢, chắ¢ hẳи bạи đã bắt gặᴘ từ ᴘ/ᴘ một vàι lầи, Nếu không đượ¢ giảι thích rõ ràng về nghĩα, rất nhiều ngườι nhầɱ lẫи về thuật ngữ chuyên ngành này

ᴘ/ᴘ Là Gì Voz Prank Novio

 • Tác giả: 90namdangbothanhhoa.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4285 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Em thấy mọi người hay nhắc đến ᴘ/ᴘ ở trong box phần cứng,anh nào giải thích hộ em cái đó nghĩa là gì thế ạlinhcau performance/price : hiệu năng/giá cảEm thấy mọi người hay nhắc đến ᴘ/ᴘ ở trong box phần cứng,anh nào giải thích hộ em cái đó nghĩa là gì thế ạP/ᴘ : Performance/Price , Nôm na là hiệu năng trên giá thành này mà

ᴘ/ᴘ Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Pp

 • Tác giả: l2r.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3871 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong lĩnh vự¢ kinh tế họ¢, chắ¢ hẳи bạи đã bắt gặᴘ từ ᴘ/ᴘ một vàι lầи. Nếu không đượ¢ giảι thích rõ ràng về nghĩα, rất nhiều ngườι

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Gói DK3 của Viettel 3k miễn phí tất cả cuộc gọi dưới 15 phút - dk3

By ads_php