Test case là gì? học cách viết test case cho người mới nhập môn

Bạn đang xem: Test case là gì? học cách viết test case cho người mới nhập môn Tại phptravels.vn

Mục tiêu chính của bất kỳ dự án software nào là có được kết quả đầu ra chất lượng đảm bảo nhất, trong lúc vẫn giảm được ngân sách & tiết kiệm thời gian thiết yếu. Để đạt được điều này, các công ty thường kiểm soát kỹ sản phẩm của họ trước khi cho ra đời ra thị trường. Các ebook làm nền tảng luôn đóng vai trò trọng yếu trong quy trình kiểm thử. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu một trong những điều kiện nền tảng đó – Test Case là gì ? Hãy chờ xem nhé!

1. Khái niệm Test Case là gì?

Khái niệm Test Case là gì?

Test Case hay còn gọi là trường hợp thí nghiệm, là một ebook có một tập hợp các điều kiện hay hành động được thực hiện trên vận dụng software để kiểm tra tính năng dự định của chức năng.

Sau các cốt chuyện thí nghiệm (Test Scripts), các Test Case là cách cụ thể thứ hai để ghi lại công việc Testing. Họ miêu tả một sáng tạo rõ ràng sẽ được thí nghiệm, mà không nêu cụ thể các bước đúng đắn cần thực hiện hoặc dữ liệu sẽ được sử dụng.

Các Test Case có ảnh hưởng lớn đến công đoạn thí nghiệm. Viết các Test Case cũng trọng yếu như chính công cuộc kiểm soát. Hoạt động viết các Test Case giúp bạn nghĩ suy thông qua các cụ thể & bảo đảm bạn tiếp cận các bài kiểm soát từ càng nhiều góc độ càng tốt.

Giá trị của việc có các Test Case bền vững là dù là ai cũng có thể vào & kiểm soát lại bằng cách sử dụng trường hợp thí nghiệm. Các Test Case là các tạo phẩm khỏe khoắn có ích cho các đồng đội trong tương lai, cũng như một nguồn sự thật tốt cho cách thức hoạt động của một hệ thống & chức năng rõ ràng. Tóm lại, các Test Case phân phối giá trị sau:

 • Các Test Case bảo đảm phạm vi kiểm soát tốt.

 • Giúp cải tổ chất lượng software.

 • Giảm ngân sách bảo dưỡng & bổ trợ software.

 • Giúp kiểm tra rằng software thỏa mãn yêu cầu của người dùng cuối.

 • Cho phép người kiểm soát nghĩ suy thấu đáo & tiếp cận các bài kiểm soát từ càng nhiều góc độ càng tốt.

 • Các trường hợp thí nghiệm có thể tái sử dụng cho tương lai, bất kỳ ai cũng có thể xem qua chúng & thực hiện thí nghiệm.

Đây là một vài nguyên nhân vì sao các Test Case cực kỳ hữu hiệu trong quy trình kiểm thử software. Các Test Case là các tạo phẩm khỏe khoắn hoạt động như một nguồn sự thật tốt cho cách hệ thống & chức năng rõ ràng của software hoạt động. Bên cạnh đó, trước khi tất cả chúng ta đi sâu vào các bài học để viết các Test Case bậc nhất, tất cả chúng ta hãy có một sáng tạo căn bản về các thuật ngữ liên quan đến chúng. Test Case là gì? Bạn đã hiểu rồi chứ?

Các Test Case được sử dụng sau thời điểm tiến triển chấm dứt một chức năng hoặc một bộ chức năng. Trong lúc tiến triển đang được thực hiện, hoặc ngay sau đó, nhóm thí nghiệm có thể chuẩn bị các Test Case để các thí nghiệm đang tới được chạy. Mục tiêu là để các Test Case sẵn sàng trước thời gian thí nghiệm có thể khởi đầu.

Khi thí nghiệm khởi đầu, nhóm thí nghiệm sẽ theo dõi các Test Case hoặc tập lệnh script mà họ đã viết để thực hiện các thí nghiệm & kiểm tra software. Trình tự hoặc nhóm các Test Case được gọi là bộ thí nghiệm.

2. Kỹ thuật viết Test Case điển hình

Kỹ thuật viết Test Case điển hình

Một kỹ thuật thiết kể Test Case hiệu quả là thiết yếu để cải tổ chất lượng của quy trình kiểm thử software. Nó giúp cải tổ chất lượng & hiệu quả tổng thể cùa software được cho ra đời. Các kỹ thuật kiến trúc Test Case được phân loại thành ba loại chính:

– Dựa theo đặc tính kỹ thuật (Kỹ thuật hộp đen): Loại kỹ thuật này có thể được sử dụng để kiến trúc các Test Case theo định dạng có hệ thống. Chúng sử dụng các chức năng bên ngoài của software, ví dụ như thông số kỹ thuật kỹ thuật, kiến trúc, yêu cầu của người sử dụng & không chỉ thế để lấy Test Case. Với loại kỹ thuật kiến trúc Test Case này, người thí nghiệm có thể tiến triển các Test Case giúp tiết kiệm thời gian thí nghiệm & cho phép bảo hiểm thí nghiệm đầy đủ.

– Dựa theo kết cấu (Kỹ thuật hộp trắng): Những kỹ thuật này kiến trúc các Test Case dựa theo kết cấu bên trong của chương trình & mã software. Các nhà tiến triển & kiểm soát từng cái một.

– Kỹ thuật dựa theo kinh nghiệm: Những kỹ thuật này lệ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người kiểm soát để hiểu các ngành nghề trọng yếu nhất của software. Họ dựa theo các tuyệt kỹ, học thức chuyên môn của người liên quan.

Ứng dụng thành công bất kỳ kỹ thuật kiến trúc Test Case nào sẽ đặt ra các trường hợp thí nghiệm bảo đảm sự thành công của thí nghiệm software. Dưới đây hãy xem cách để viết một Test Case nhé!

 • Chuẩn bị viết Test Case

– Kiểm soát nếu một Test Case đã tồn tại. Nếu có, hãy cân nhắc update Test Case, thay vì viết một Test Case mới.

– Hãy chắc rằng rằng Test Case có các đặc tính khẳng định như độ đúng đắn, sựu lặp lại, khả năng sử dụng, tính độc lập,…

– Cân nhắc toàn bộ các cốt chuyện khác nhau có thể trước khi viết.

– Cho mình đủ thời gian để tiến hành viết Test Case.

 • Viết một Test Case

– Chọn một dụng cụ để viết một Test Case.

– Viết một Test Case ở định dạng & kết cấu đã bàn luận trước đây.

– Viết các câu kiểm soát căn bản.

– Cân nhắc các Test Case bằng văn bản kỹ càng.

Biết cách viết các Test Case là đặc biệt quan trọng. Không mất quá nhiều công sức & thời gian của các bạn để viết các cốt chuyện kiểm soát hiệu quả, miễn là bạn tuân theo các phép tắc khẳng định.

Việc làm IT software tại Hà Nội

3. Định dạng kết cấu của một Test Case

Định dạng kết cấu của một Test Case

Các thành phần chính của Test Case là ID, miêu tả, điều kiện, một vài bước có thể hành động cũng như kết quả đợi mong & thực tiễn. Rõ ràng và cụ thể như sau:

 • ID Test Case: Một Test Case nên có tên hoặc tiêu đề để tự giải thích.

 • Miêu tả/Tóm lược Test Case: Một miêu tả sẽ cho người kiểm soát biết họ sẽ kiểm soát ngắn gọn những gì.

 • Điều kiện tiên quyết: Bất kỳ giả thiết nào ứng dụng cho thí nghiệm & bất kỳ điều kiện tiên quyết nào phải được thỏa mãn trước khi thí nghiệm được thực hiện đều phải được liệt kê ở Test Case.

 • Các bước kiểm soát Test Case: Các bước kiểm soát nên bao gồm dữ liệu & thông tin thiết yếu về cách thực hiện kiểm soát. Các bước nên rõ ràng và cụ thể & ngắn gọn, không bỏ qua các buổi lễ cần thiết.

 • Kiểm soát dữ liệu: Điều trọng yếu là chọn một tập dữ liệu phân phối đủ độ bao phủ. Chọn một tập dữ liệu chỉ định không những các cốt chuyện tích cực mà cả các cốt chuyện tiêu cực.

 • Kết quả dự định: Kết quả dự định sẽ cho người kiểm soát biết họ nên thử nghiệm điều gì khi thực hiện các bước kiểm soát.

 • Kết quả thực tiễn: Họ chỉ định cách vận dụng thực sự hoạt động trong lúc các Test Case đang được thực thi.

 • Đánh giá: Bất kỳ thông tin hữu hiệu nào khác, ví dụ như ảnh chụp màn hình mà người kiểm soát mong muốn chỉ định đều có thể được mang vào đây.

Đây là định dạng điển hình mà người kiểm soát tuân theo khi họ viết Test Case. Cùng với các tham số này, người kiểm soát có thể bao gồm các tham số bổ sung như mức độ ưu tiên của Test Case, loại Test Case, ID lỗi,…

Việc làm IT software tại Sài Gòn

4. Các trường hợp thí nghiệm Test Case tốt nhất

Các trường hợp thí nghiệm Test Case tốt nhất

Các Test Case là gì? Nó rất trọng yếu so với bất kỳ dự án nào, vì chúng là bước trước tiên trong bất kỳ một quy trình thí nghiệm nào. Nếu bất kì điều gì sai ở ở đây, nó có thể có những ảnh hưởng không đợi mong khi bạn tiến liên trong vòng đời thí nghiệm software. Một số chỉ dẫn mà bạn cần tuân theo trong lúc viết các Test Case là:

 • Ưu tiên các Test Case để viết dựa theo các mốc thời gian dự án & các yếu tố nguy cơ trong vận dụng của các bạn.

 • Hãy nhớ nguyên tắc 80/20. Để đạt được phạm vi bảo hiểm tốt nhất, 20% bài kiểm soát của các bạn nên bao gồm 80% đơn đăng ký của các bạn.

 • Đừng cố kiểm soát các trường hợp trong một lần thử thay vì ứng biến chúng khi bạn tiến bộ.

 • Liệt kê các Test Case của các bạn & phân loại chúng dựa theo các tình huống & tính năng kinh doanh.

 • Hãy chắc rằng rằng các Test Case là mô-đun ( modular ) & các bước làm Test Case càng cụ thể lại càng tốt.

 • Viết các Test Case theo cách mà người khác có thể hiểu chúng đơn giản & có thể sửa đổi được khi có yêu cầu.

 • Luôn luôn giữ các yêu cầu của người dùng cuối trong tâm trí của các bạn, vì cuối cùng software được kiến trúc ra là dành cho KH.

 • Tích cực sử dụng một dụng cụ làm chủ kiểm soát để làm chủ chu kỳ cho ra đời ổn định.

 • Theo dõi các Test Case của các bạn thường xuyên. Viết các Test Case duy nhất & loại bỏ các Test Case không liên quan hoặc các Test Case trùng lặp.

Những tiêu chế đã được liệt kê trên đây đủ tốt để bạn có thể khởi đầu viết Test Case.

5. Trở thành Kỹ sư kiểm thử software ngay từ bây giờ!!!

Trở thành Kỹ sư kiểm thử software ngay từ bây giờ!!!

Thông qua việc tìm hiểu & tìm tòi Test Case là gì? Tất cả chúng ta có thể hiểu được tầm trọng yếu của quy trình kiểm thử software, nó được xem là một hoạt động bảo đảm kết quả thực tiễn có hay không giải quyết được kết quả như trong mong mỏi. Những công ty tiến triển & cung cấp software hay một vận dụng công nghệ luôn có một sự đầu tư khẳng định cho quy trình & hoạt động kiểm thử, công việc kiểm thử là một việc làm cntt thông dụng. 

Bởi lỗi software có thể gây tốn kém hoặc thậm chí là gây ra một bất trắc khẳng định nào đó. Vậy ai là người chịu nhiệm vụ cho quy trình khốn khó này? Dĩ nhiên rồi, đó chính là các kỹ sư kiểm thử software. Đó là cá nhân kiểm soát, tìm lỗi, phát hiện & báo lỗi của một software bất kỳ. Kỹ sư kiểm thử software là một phần của nhóm tiến triển software, họ thực hiện kiểm thử software tính năng cũng như phi tính năng bằng cách sử dụng các kỹ thuật kiểm thử software auto hoặc thủ công.

Tuyển Tester

Người kiểm thử software cần phải có khả năng kiến trúc các bộ kiểm thử & cần phải có khả năng hiểu các vấn đề về khả năng sử dụng. Một người kiểm soát như thế dự định ​​sẽ có kiến ​​thức bền vững về kiến trúc kiểm thử software & phương thức thực hiện kiểm thử. Điều rất trọng yếu so với người kiểm thử software là cần phải có tuyệt kỹ giao tiếp tuyệt vời để có thể tương tác với nhóm tiến triển một cách hiệu quả.

Trong hoạt động kiểm thử software, mọi công ty tư vấn du học đều xác nhận mức phân cấp, vai trò & nhiệm vụ của riêng từng cá nhân. Chính vì như thế, hãy truy cập Timviec365.vn để tìm kiếm những vai trò công việc mà bạn thấy mình đủ thỏa mãn nhất nhé!

Test Case là gì? Mơ ước với những học thức trên, bạn sẽ ứng dụng để thực hiện viết Test Case thành công!

Bài viết xem qua: Lập trình game là gì? Lời giải vấn đề về lập trình game đầy đủ nhất

Chia sẻ:

Keyword liên quan

Chuyên đề


Đọc thêm bài viết thuộc chuyên đề: Kiến thức lập trình
Xem Thêm  Thẻ ul, ol, li trong HTML - html ol ul li

Viết một bình luận