Thẻ H1 là gì? Tối ưu các Headings 1 2 3 4 quan trọng cho SEO?

6 – Bạn có thể làm gì khác để cải tổ SEO?

5 – Các thẻ h2, h3 & h4 thì như vậy nào?

Thẻ <H1> thường là thẻ tiêu đề trước nhất được hiển thị trên một trang. Nó nằm ở đầu phân cấp các thẻ được tìm ra trên một trang.

Mỗi trang hoặc bài đăng có thể có nhiều tiêu đề (Headings). Thẻ <h1vàgt; trong HTML hay được sử dụng cho tiêu đề của trang hoặc bài đăng & đây là tiêu đề trước nhất hiển thị trên một trang. Việc định dạng h1 thường khác với phần sót lại của các thẻ tiêu đề được tìm ra trên một trang (h2, h3, h4).

Trong nội dung này, bạn sẽ học, biết về các thẻ Heading trong HTML, điều gì là đặc biệt về thẻ <h1vàgt;, vì sao nó là quan trọng so với SEO & làm sao để viết một thẻ tiêu đề tốt cho SEO & gần gũi với người dùng.

Để đơn giản hơn cho việc đọc, tôi mang danh sách cho bài viết bài này bao gồm:

(*4*)

1 – Thẻ tiêu đề HTML là gì?

Trong ngôn từ đánh dấu văn bản (HTML – Hyper Text Markup Language), ngôn từ được sử dụng để hiển thị các website trong trình duyệt (không thuộc nền móng CMS), có nhiều thẻ khác nhau có thể được sử dụng để tạo tiêu đề trong một ebook văn bản.

Nó rất giống với việc tạo tiêu đề trong Microsoft Word. Khi bạn mong muốn một văn bản hoặc một từ đặc biệt để nổi trội, bạn có thể đặt kiểu của nó là tiêu đề 1, tiêu đề 2, ….

Các tiêu đề trong một ebook Word có thể được sử dụng để phân tách một ebook ở các phần khác nhau hoặc như một phía dẫn để tạo một bảng danh sách.

Nói chung, họ tạo một ebook dễ đọc hơn bằng cách chia một ebook lớn thành các phần bé hơn, mỗi phần có một tiêu đề có định dạng khác nhau (chữ to hơn, đậm hơn, vân vân), hơn phần sót lại của ebook.

Thẻ tiêu đề HTML hoạt động theo cùng một cách.

Khi bạn đánh dấu một câu trong trình soạn thảo WordPress & đặt nó vào Tiêu đề 1, hệ thống sẽ thêm mã sau đây vào HTML:

<h1vàgt;Đây là thẻ H1</h1vàgt;

Điều này nói với trình duyệt để định dạng câu đó theo một phong thái khác (được khái niệm bởi các lớp CSS) của đề tài của các bạn.

Xem chẳng hạn dưới đây:

Đây là trình soạn thảo của WordPress, tôi đã cho hiển thị bài viết soạn thảo ở dưới dạng trực quan, sau đó tôi cho bạn xem ở dưới dạng chữ HTML. Bạn thấy được thẻ <h1vàgt;

Khi bạn đặt tiêu đề là H2 hoặc H3, HTML sẽ biến đổi thành:

<h2vàgt; Đây là thẻ H2 </ h2vàgt;

<h3vàgt; Đây là thẻ H3 </ h3vàgt;

Chính vì vậy, thẻ tiêu đề HTML là các đoạn mã HTML được sử dụng để chỉ các tiêu đề của một trang.

2 – Thẻ H1 là gì?

Thẻ <H1> thường là thẻ tiêu đề trước nhất được hiển thị trên một trang. Nó nằm ở đầu phân cấp các thẻ được tìm ra trên một trang.

Để làm cho văn bản nổi trội, thẻ h1 được định dạng khác với phần sót lại của các thẻ trang.

Dưới đây là chẳng hạn về thẻ h1:

Ví dụ về thẻ H1 trên Website

Cách đơn giản hơn để hiểu việc sử dụng các thẻ là tưởng tượng rằng bạn đang viết một phác họa của một ebook lớn.

Tiêu đề chính của ebook sẽ là <h1vàgt;, các điểm chính của các bạn <h2vàgt; & các điểm phụ <h3vàgt;.

Khi kể tới tiến triển website & SEO, có một số độc đáo giữa tiêu đề trang & thẻ H1, tất cả chúng ta hãy xem bên dưới hai phương pháp này & nguyên nhân vì sao chúng ta nên quan tâm.

Sự khác nhau giữa Thẻ H1 & Tiêu đề Trang trong SEO

Một trong những thẻ quan trọng nhất cho mục đích SEO là thẻ tiêu đề (<titlevàgt; </ titlevàgt;).

Độc đáo trung tâm chúng là:

 • Thẻ tiêu đề (title) được hiển thị trong SERPS (các trang kết quả tìm kiếm). Nó được sử dụng làm tiêu đề chính của đoạn mã trong kết quả tìm kiếm.
 • Thẻ Tiêu đề (title) không được hiển thị trong phần thân trang mà nó là một phần của tiêu đề toàn trang <headervàgt; </ headervàgt; & nó cũng được hiển thị trong tiêu đề của trình duyệt.
 • Thẻ <H1> được hiển thị cho người dùng khi duyệt trang.
 • Thẻ tiêu đề (title) là một tín hiệu khỏe khoắn cho trình thu thập dụng cụ tìm kiếm về bài viết trang.
Xem Thêm  Thay đổi giá trị từ điển trong Python - python thay đổi giá trị từ điển

Chính vì vậy, khi kể tới SEO On-page, tiêu đề trang quan trọng hơn thẻ H1 nhưng để có kết quả tốt nhất, chúng ta nên tối ưu hóa cả hai.

Vì sao thẻ H1 lại quan trọng so với SEO?

Một trong những bổ phận cầu kỳ nhất của dụng cụ tìm kiếm là hiểu được ý nghĩa (ngữ cảnh) của một trang.

Để có thể làm điều đó một cách hiệu quả & nhanh nhất, họ sử dụng dữ liệu từ các tín hiệu khác nhau.

Một trong những tín hiệu là tiêu đề trang & một trong yếu tố khác là thẻ H1.

Khi thu thập thông tin bài viết của trang, trình thu thập của dụng cụ tìm kiếm đọc mã HTML & họ nỗ lực xác nhận những câu nào được chứa trong các thẻ tiêu đề (h1, h2, vv).

Họ coi đó là những hướng dẫn về bài viết trang.

Chính vì vậy, bằng cách dùng từ khoá trong thẻ H1, bạn sẽ giúp các dụng cụ tìm kiếm hiểu được trang của các bạn là gì.

Một nguyên nhân khác vì sao tiêu đề quan trọng so với SEO là bởi vì chúng giúp người dùng đơn giản điều nhắm đến bài viết của trang. Người tiêu dùng có thể chứng kiến những gì về trang này bằng cách nhìn vào thẻ H1. Phần sót lại của tiêu đề phân phối một đề xuất lớn cho người dùng không khác gì như những gì người dùng chờ mong ở mỗi phần sau.

Lấy chẳng hạn bài đăng bạn đang đọc lúc này, tôi đã đánh dấu toàn bộ các điểm quan trọng như là h2 & cũng có thêm một bảng của các bài viết ở trên cùng làm cho chuyển hướng đơn giản hơn.

3 – Thẻ H1 tốt nhất cho SEO

Hiện tại lý thuyết về các thẻ h1 đang ở đằng sau tất cả chúng ta, hãy xem cách viết tiêu đề tốt cho nội dung hoặc bài viết trang của các bạn nói chung.

Thẻ H1 có thể khác hoặc giống như Tiêu đề trang (title)

Trong phần đông trường hợp tiêu đề trang & thẻ h1 đều giống nhau. Điều này là do CMS (như WordPress), được định cấu hình theo phương pháp này.

Điều này hoàn toàn tốt. Nó không phải là một lỗi lầm SEO, để có cùng một văn bản cho các tiêu đề trang & tiêu đề h1.

Theo chỉ dẫn chung, hãy sử dụng các tiêu đề & thẻ h1 khác nhau khi nó có ý nghĩa so với người dùng & mục tiêu SEO của các bạn.

Chẳng hạn, xem tiêu đề & h1 Tôi đã sử dụng cho trang Dịch vụ SEO Google của tôi.

Tiêu đề trang và thẻ H1

Tiêu đề trang là miêu tả nhiều hơn bởi vì nó được hiển thị trong SERPS (Trang kết quả trả về của dụng cụ tìm kiếm) nhưng so với các thẻ Н tôi mong muốn một cái gì đó dễ dàng hơn vì thế tôi biến đổi nó để chỉ là ‘Dịch vụ SEO’.

Làm sao mà tạo cho một thẻ h1 & tiêu đề trang khác nhau?

Tôi đã đề cập ở trên rằng chủ yếu các đề tài & nền móng tiến triển website được định cấu hình để sử dụng cùng một giá trị cho tiêu đề trang & thẻ h1 & đây thường là những gì bạn chỉ định làm tiêu đề của một trang hoặc bài đăng.

Nếu bạn mong muốn biến đổi nó & có các giá trị khác nhau thì bạn có thể căn chỉnh mã HTML của các bạn hoặc nếu bạn đang sử dụng WordPress để sử dụng plugin như Yoast SEO.

Tiêu đề trang trong yoast SEO

Sử dụng các keyword trong thẻ Н của các bạn

Nó được nhìn nhận cao nên sử dụng từ khoá trong tiêu đề của các bạn. Như đã giải thích trong bài tự học SEO của tôi dành cho người mới khởi đầu, từ khoá nên được bao gồm trong tiêu đề & thẻ H1.

Xem Thêm  Kiến Thức Cơ Bản Về Giao Tiếp Uart Là Gì ? Ứng Dụng Của Uart - giao tiếp uart

Nếu bạn chọn có tiêu đề khác & thẻ Heading 1 khác thì bạn có thể sử dụng keyword chính của mình trong tiêu đề & từ khoá liên quan trong H1, như trổ tài trong chẳng hạn dưới đây.

Ví dụ thẻ title khác với thẻ H1

Hẳn nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên vượt mặt hạn chế & khởi đầu tạo các tiêu đề nhồi nhét keyword. Dựa vào kết quả tìm hiểu keyword của các bạn, bạn có thể chọn những keyword để sử dụng.

Theo nguyên tắc chung, keyword dài là những ứng cử viên tuyệt vời để sử dụng trong thẻ H1 & các thẻ Н khác của các bạn.

Tránh các thẻ Н rất dài

Đừng làm cho thẻ Н của các bạn quá dài. Sử dụng thẻ Н ngắn nhưng có miêu tả phía sau. Sử dụng các phép tắc về độ dài cũng giống như tên trang, ví dụ dưới 65 ký tự.

Nếu bạn cần phân phối miêu tả dài hơn thì bạn có thể sử dụng thẻ Н ngắn & sau đó là văn bản đậm để phân phối thêm thông tin như trong chẳng hạn dưới đây từ Google AdSense.

Google Adsense Start ví dụ về H1

Thẻ H1 của các bạn được chứng kiến & không ẩn so với người dùng

Nhiều giao diện của WordPress có thẻ h1 trong html của trang nhưng họ sử dụng CSS để ẩn nó khỏi người dùng. Đây không phải là một thực hành tốt cho SEO.

Kiểm soát xem giao diện website của các bạn hiện ra thẻ H1 một cách chuẩn xác & có thể chứng kiến trên trang.

Cách dễ nhất để làm điều này là xem nguồn của một trang (click chuột phải & chọn VIEW SOURCE) & tìm kiếm H1.

Những gì bạn thấy đóng trong <h1vàgt; </ h1vàgt; cũng cần hiển thị trên trang.

(*3*)

Làm phong thái H1 của các bạn khác với các phần sót lại

Làm cho h1 của các bạn nổi trội. Làm cho các chữ cái to hơn phần sót lại của văn bản & các thẻ Н khác.

Phong cách của thẻ H1

Sử dụng thẻ Н theo thứ bậc

Tôi đã đề cập ở trên rằng chúng ta nên tiếp cận các thẻ tiêu đề (Headings) giống như cách viết phác họa cho một quyển sách hoặc ebook dài.

Điều quan trọng so với SEO là có các thẻ của các bạn theo cách có thứ bậc nếu như không bạn có thể lẫn lộn cả dụng cụ tìm kiếm & người dùng.

Nói cách khác, <h1vàgt; của các bạn phải ở trên đầu của Mã HTML & phần sót lại (h2, h3, ?.?) để bắt chước thứ tự đó.

Định dạng các thẻ H1 h2 h3 h4

Chú ý trong chẳng hạn trên chỉ mong muốn bạn thấy được sự biến đổi kích thước font chữ khi bạn di chuyển xuống phân cấp.

Chỉ sử dụng một thẻ h1 trên mỗi trang

Thực tế SEO tốt nhất cho thấy rằng chỉ nên có một thẻ h1 trên mỗi trang. Điều này là do nó có ý nghĩa hơn & đây là những gì chúng ta nên nhắm đến.

Trong các trường hợp mặc dầu bạn chấm dứt bài viết có nhiều thẻ h1 trong một trang, đây không phải là điều quá tồi. Nếu bạn có thể sửa lại thì nên làm điều đó, nếu như không thì hãy để nó tự nhiên nếu những H1 khác là thiết yếu & đúng phù phù hợp với bài viết phân mục của các bạn.

Đây là một video của Google về việc sử dụng nhiều thẻ h1 trên mỗi trang.

Thẻ H1 phải khớp với ý định của người dùng

Đừng quên ý định của người dùng khi viết h1. Nếu điều này không phù phù hợp với chờ mong của người dùng thì họ có thể rời khỏi website của các bạn mà không cần đọc bài viết.

Nếu điều này xảy ra bạn không những mất KH hoặc bạn đọc tiềm năng, nó cũng tác động rất xấu đến SEO của các bạn.

Hành vi này của người dùng ghé thăm website & sau đó trở lại với kết quả tìm kiếm vì họ không vui được biết tới là kết quả không thích hợp & có thể tác động tiêu cực đến thứ hạng của các bạn trong thời gian dài.

Bảo đảm rằng h1 của các bạn cho người dùng những gì họ chờ mong để xem trên trang.

Xem Thêm  Biến Python - python xác định một biến

4 – Chẳng hạn về tối ưu hóa thẻ H1

Hãy cân nhắc một số chẳng hạn điển hình từ các website có thẻ H1 tối ưu để giúp bạn hiểu các phép tắc trên có thể vận dụng như vậy nào so với thực tế.

Chẳng hạn 1: Thẻ H1 được tối ưu hóa cho người dùng, trong lúc tiêu đề trang ngắn & gần gũi với SEO.

Ví dụ về thẻ title khác thẻ H1

Chẳng hạn 2: So với Brand Name nổi tiếng, thẻ H1 (so với trang chính) có thể khớp với thương hiệu trong lúc tiêu đề trang có thể bao gồm cả từ khoá.

(*1*)

Chẳng hạn 3: Hoàn toàn sử dụng cùng giá trị cho tiêu đề trang & tiêu đề.

(*2*)

5 – Các thẻ h2, h3 & h4 thì như vậy nào?

Để tránh lầm lẫn, hãy để tôi làm rõ điều này. Toàn bộ các phép tắc được giải thích ở trên vận dụng cho toàn bộ các thẻ Н & không những là H1.

không dừng lại ở đó, xin Note những điều sau đây:

 • Không sử dụng thẻ Н khi dùng các thẻ khác như đậm hoặc nghiêng là phù hợp hơn.
 • Đừng lạm dụng việc sử dụng các thẻ Н. Sử dụng thẻ Н khi điều cần so với kết cấu, mục đích điều hướng & để làm cho bài viết trang dễ đọc hơn.
 • Bạn không phải sử dụng toàn bộ các loại thẻ Н trong một trang. Bạn có thể chỉ sử dụng h1 & h2, tùy theo vào độ dài & loại bài viết của các bạn.
 • Có sự thăng bằng ưa nhìn giữa việc sử dụng các thẻ Н & các yếu tố định dạng khác luôn là cách tiếp cận tốt nhất.

6 – Bạn có thể làm gì khác để cải tổ SEO?

SEO, là một phần của SEM (Quảng cáo dụng cụ tìm kiếm), là phân phối cho người dùng một thử nghiệm tuyệt vời & một trong những người dùng đó là một dụng cụ tìm kiếm mà chúng lại đang cố phân phối thử nghiệm tốt nhất cho người dùng của họ.

Thông thường với SEO, bạn nỗ lực giải quyết rất là nhiều điều nhỏ nhoi mà nó có thể không quan trọng, nhưng khi kết phù hợp với nhau, thì nó có thể cải tổ thứ hạng tìm kiếm của các bạn.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tối ưu hóa thẻ h1, dưới đây là mục lục những thứ khác thiết yếu cho sự thành công của SEO.

 • Xem lại kỹ thuật SEO & bảo đảm rằng các dụng cụ tìm kiếm có thể truy cập, thu thập thông tin & lập chỉ mục website của các bạn mà không có bất kỳ vấn đề nào.
 • Cấu hình website của các bạn để sử dụng các URL gần gũi với SEO cho các bài đăng & trang của các bạn
 • Tạo website chất lượng đảm bảo phân phối thử nghiệm tuyệt vời cho người dùng
 • Viết bài viết gần gũi SEO với chất lượng đảm bảo phân phối giá trị tuyệt vời cho người dùng
 • Connect bài viết của các bạn với nhau bằng cách dùng internal link để tạo website nhỏ của riêng bạn, giúp người dùng đơn giản tìm hiểu thêm các trang từ website của các bạn.
 • Tác động website của các bạn bằng cách dùng các thực tế bền vững với mục tiêu nhận link từ các website khác trên Mạng internet (đây được gọi là xây dựng link tự nhiên).

7 – KẾT LUẬN

Những cố gắng SEO của các bạn không khởi đầu & chấm dứt bằng việc tối ưu hóa thẻ H1. Tối ưu hóa các thẻ tiêu đề (Headings), đó là một trong những điều bạn cần làm nhưng chắc rằng nó không phải là công việc cuối cùng của SEO.

Không giống như các yếu tố SEO khác, thẻ h1 là cái gì bạn có thể làm chủ & nếu được tối ưu một cách chuẩn xác có thể tạo sự độc đáo trong bảng xếp hạng của các bạn.

Nếu bạn cảm thấy tự tin từ những gì bạn đã đọc ở trên, bước kế tiếp là thực hiện Kiểm toán H1 của website của các bạn & xác nhận những h1 cần được tối ưu hoá.

Biên soạn: Phong Vũ

Viết một bình luận