Hướng dẫn tạo kiểu thẻ trong HTML. Ở đây chúng ta cũng thảo luận về sự giới thiệu của chúng, các loại khác nhau và sự cần thiết của Style Tag trong HTML.

Bạn đang xem : kiểu html nhiều thẻ

Kiểu-Thẻ-trong-HTML

Tổng quan về Thẻ kiểu trong HTML

 • Bài viết sau cung cấp một phác thảo cho Thẻ kiểu trong HTML. Phong cách là một yếu tố quan trọng đối với một trang web Chuyên nghiệp. Phông chữ, màu sắc, hình ảnh động, kích thước tất cả đều cần thiết cho trang web. Trang web là một phương thức giao tiếp và truyền tải thông tin đến khán giả. Vì vậy, trang web phải hấp dẫn.
 • HTML có thẻ riêng, ví dụ: & lt; p & gt ;, & lt; h1 & gt; đến & lt; h6 & gt ;, & lt; br & gt ;, & lt; u & gt; vv là các thẻ. Các thẻ này được sử dụng cho một đoạn văn, cỡ chữ, dòng tiếp theo và gạch chân.
 • Thẻ kiểu được sử dụng cho màu sắc, hình ảnh, kích thước, thay đổi nền và hoạt ảnh.
 • Người dùng khác nhau có một thiết bị khác nhau; trang web phải đáp ứng cho mọi thiết bị. Một trang web đáp ứng trong HTML có thể thực hiện được nhờ thẻ kiểu.
 • Thẻ style đã sử dụng thuộc tính CSS trong HTML.

Sự cần thiết của Thẻ kiểu trong HTML

 • HTML có thẻ riêng để làm cho nội dung có ý nghĩa. Sử dụng thẻ HTML, ngữ cảnh trở nên dễ đọc và dễ hiểu.

Ví dụ

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; title & gt; TAG HTML & lt; / title & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; h1 & gt; Một tiêu đề & lt; / h1 & gt;
& lt; p & gt; HTML có thẻ riêng để làm cho nội dung có ý nghĩa. Sử dụng thẻ HTML, ngữ cảnh trở thành & lt; u & gt; có thể đọc được & lt; / u & gt; và dễ hiểu. & lt; / p & gt;
& lt; h6 & gt; HTML có thẻ riêng để làm cho nội dung có ý nghĩa. & lt; br & gt; Sử dụng thẻ HTML, ngữ cảnh trở nên dễ đọc và dễ hiểu. & lt; / h6 & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đầu ra:

Bắt đầu khóa học phát triển phần mềm miễn phí của bạn

Phát triển web, ngôn ngữ lập trình, Kiểm tra phần mềm & amp; những người khác

THẺ PHONG CÁCH TRONG HTML OP1

 • Thẻ HTML có thể sửa đổi từ, nhưng trang web cần hoạt ảnh và hiệu ứng cho nội dung.
 • Người dùng có thể tạo một đoạn văn, thay đổi kích thước tiêu đề, gạch dưới hoặc ngắt dòng nhưng không tô màu cho từ.
 • Chúng tôi có thể thay đổi phông chữ, kích thước, màu sắc, căn chỉnh văn bản và nền của ngữ cảnh bằng cách sử dụng nó.
 • Để tạo ấn tượng và dễ hiểu nội dung, văn phong là điều cần thiết.

Các loại thẻ kiểu khác nhau trong Html

Có hai cách để sử dụng thẻ kiểu:

1. Thẻ kiểu trong phần đầu

 • Thẻ định kiểu được sử dụng trong phần đầu của HTML bằng cách sử dụng & lt; style & gt; & lt; / style & gt; thuộc tính.
 • Thuộc tính CSS được sử dụng bên trong các thuộc tính kiểu.

Cú pháp:

 & lt; style & gt; html-tag {property: value; } & lt; / style & gt; 

Ví dụ

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; title & gt; Thẻ định kiểu trong HTML 1 & lt; / title & gt;
& lt; phong cách & gt;
P{
font-family: Harlow Solid Italic;
màu đỏ;
}
& lt; / style & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; h1 & gt; Sử dụng thẻ kiểu trong phần đầu & lt; / h1 & gt;
& lt; p & gt; HTML có thẻ riêng để làm cho nội dung có ý nghĩa. Sử dụng thẻ HTML, ngữ cảnh trở nên dễ đọc và dễ hiểu. & lt; / p & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đầu ra:

Xem Thêm  4 cách để tạo một đối tượng trong JavaScript (với các ví dụ) - tạo đối tượng javascript mới

THẺ PHONG CÁCH TRONG HTML OP2

2. Thẻ kiểu trong phần nội dung

 • Thẻ định dạng được sử dụng trong phần nội dung của HTML.
 • Thuộc tính CSS được sử dụng Bên trong thẻ HTML bằng cách sử dụng thẻ kiểu.

Cú pháp:

 & lt; html-tag style = ”property-name: value-name;” & gt; 

Ví dụ

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; title & gt; Thẻ định kiểu trong HTML 2 & lt; / title & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; h1 style = "color: red;" & gt; Sử dụng thẻ kiểu trong phần đầu & lt; / h1 & gt;
& lt; p style = "font-family: Harlow Solid Italic;" & gt; HTML có thẻ riêng để làm cho nội dung có ý nghĩa. Sử dụng thẻ HTML, ngữ cảnh trở nên dễ đọc và dễ hiểu. & lt; / p & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

THẺ PHONG CÁCH TRONG HTML OP3

Ví dụ về Thẻ kiểu trong HTML

Dưới đây là một số ví dụ về thẻ kiểu:

Ví dụ # 1: Thẻ kiểu trong phần đầu

Mã:

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; title & gt; Thẻ định kiểu trong HTML & lt; / title & gt;
& lt; phong cách & gt;
hình thức{
nền-màu: xám;
font-size: 20px;
text-align: center;
& lt; / style & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; biểu mẫu & gt;
Nhập tên đầy đủ: & lt; br & gt;
& lt; input type = "text" name = "fullname" & gt; & lt; br & gt;
Nhập email: & lt; br & gt;
& lt; input type = "email" name = "email" & gt; & lt; br & gt;
Nhập mật khẩu: & lt; br & gt;
& lt; input type = "password" name = "password" & gt; & lt; br & gt;
Nhập giới tính: & lt; br & gt;
& lt; input type = "radio" name = "men" value = "male" / & gt; Nam
& lt; input type = "radio" name = "world" value = "Female" / & gt; Female
& lt; input type = "radio" name = "men" value = "others" / & gt; others
& lt; br & gt; Nhập Địa chỉ của bạn: & lt; br & gt;
& lt; textarea & gt; & lt; / textarea & gt; & lt; br & gt;
& lt; input type = "submit" value = "Đăng ký" & gt;
& lt; / form & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đầu ra:

THẺ PHONG CÁCH TRONG HTML OP5PNG

Mô tả

 • Ví dụ trên là biểu mẫu đăng ký sử dụng HTML và các thẻ kiểu.
 • Thẻ định dạng được sử dụng trong phần đầu của tệp HTML.
 • Nhiều thuộc tính được sử dụng trong thẻ kiểu, như màu nền, kích thước phông chữ và căn chỉnh văn bản.
 • Màu nền của nội dung có thể thay đổi bằng cách sử dụng thuộc tính màu nền.
 • Trên trang web, kích thước văn bản phải thay đổi theo ngữ cảnh. Kích thước phông chữ giúp có được kích thước cần thiết của phông chữ. Phông chữ có thể là pixel (20px, 30px) hoặc tỷ lệ phần trăm như 10%, 5%.
 • Phông chữ cũng được đo bằng giá trị kích thước tuyệt đối (nhỏ, vừa, lớn), giá trị toàn cục (ban đầu, chưa đặt) và giá trị kích thước tương đối (nhỏ hơn, lớn hơn).
 • Thuộc tính Text-align được sử dụng để căn chỉnh văn bản hoặc vị trí của văn bản. Văn bản nội dung được đặt ở vị trí bên trái, bên phải hoặc vị trí trung bình của trang.
Xem Thêm  Hàm range () trong Python - phạm vi 1 trong python

Ví dụ # 2: Thẻ kiểu trong phần nội dung

Mã:

 & lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; title & gt; Màu nền & lt; / title & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body style = "background-color: # 616A6B;" & gt;
& lt; h1 style = "font-family: algerian;
màu nền: lục lam;
text-align: center; "& gt; style tag trong html & lt; / h1 & gt;
& lt; h4 style = "font-family: algerian; color: yellow;
text-align: center; "& gt; Giới thiệu & lt; / h4 & gt;
& lt; p style = "color: red;
background-color: white; "& gt; HTML có thẻ riêng để làm cho nội dung có ý nghĩa. Sử dụng thẻ HTML, ngữ cảnh trở nên dễ đọc và dễ hiểu. & lt; / p & gt;
& lt; p & gt; Người dùng khác nhau có thiết bị khác nhau, trang web phải có phản hồi với mọi thiết bị. Trang web đáp ứng trong html có thể thực hiện được nhờ thẻ kiểu. & lt; / p & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đầu ra:

body section

Mô tả

 • Ví dụ trên là về thẻ kiểu trong phần nội dung.
 • Thuộc tính của thẻ được đặt trong thẻ HTML riêng. Chúng ta có thể thấy mỗi dòng có một phong cách khác nhau.
 • Màu nền của từng đoạn văn, màu phông chữ, căn chỉnh văn bản có thể tạo riêng biệt.
 • Nếu có thể áp dụng kiểu tối thiểu cho thẻ thì loại ví dụ này phù hợp.
 • Kiểu này được sử dụng để quên tất cả các thẻ và nội dung ở một nơi. Chương trình dễ dàng hiểu nó.

Ví dụ # 3: Thẻ kiểu được sử dụng cho bảng

Mã:

 & lt;! DOCTYPE html & gt;
& lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; phong cách & gt;
tr, td {
border: 1px màu xám đặc;
padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px;
}
tr: nth-child (lẻ) {background-color: # f2f2f2; }
thứ tự {
padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px;
text-align: left;
background-color: đen;
màu trắng;
}
& lt; / style & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; table style = "border: 3px solid black;" & gt;
& lt; tr & gt;
& lt; th & gt; tên sinh viên & lt; / th & gt;
& lt; th & gt; chuyên môn & lt; / th & gt;
& lt; th & gt; city & lt; / th & gt;
& lt; / tr & gt;
& lt; tr & gt;
& lt; td & gt; vishwa banarji & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; khoa học máy tính & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; kolkatta & lt; / td & gt;
& lt; / tr & gt;
& lt; tr & gt;
& lt; td & gt; john giao dịch viên & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; Chế tạo và thiết kế & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; delhi & lt; / td & gt;
& lt; / tr & gt;
& lt; tr & gt;
& lt; td & gt; nagma khair & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; điện tử & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; nagpur & lt; / td & gt;
& lt; / tr & gt;
& lt; tr & gt;
& lt; td & gt; erfan kapoor & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; hoạt ảnh & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; mumbai & lt; / td & gt;
& lt; / tr & gt;
& lt; tr & gt;
& lt; td & gt; swadut cưa & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; điện tử & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; pune & lt; / td & gt;
& lt; / tr & gt;
& lt; tr & gt;
& lt; td & gt; manasi datta & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; cơ khí & lt; / td & gt;
& lt; td & gt; pune & lt; / td & gt;
& lt; / tr & gt;
& lt; / table & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt; 

Đầu ra:

Xem Thêm  Python thêm các phần tử vào một Mảng - thêm các phần tử vào một python mảng

tạo bảng

Mô tả

 • Ví dụ này sử dụng thẻ kiểu trong phần đầu và phần nội dung.
 • Thuộc tính đường viền được sử dụng cho đường viền đối với nội dung. Chúng tôi có thể triển khai kích thước và màu sắc đường viền theo yêu cầu.
 • Màu sắc và hiệu ứng của bảng bằng cách sử dụng & lt; style & gt; trong phần đầu.

Kết luận

Để trình bày một trang web hấp dẫn và cần có thẻ phong cách có ý nghĩa. Do thẻ kiểu, nhiều nội dung và hình ảnh có ý nghĩa và dễ hiểu.

Các bài báo được đề xuất

Đây là hướng dẫn về Thẻ kiểu trong HTML. Ở đây chúng tôi thảo luận về sự giới thiệu, các loại khác nhau và sự cần thiết của Style Tag. Bạn cũng có thể xem các bài viết sau để tìm hiểu thêm –

1

Chia sẻ

Chia sẻ


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề nhiều thẻ kiểu html

Bài 8.1: Kết hợp CSS và thẻ Div để thiết kế bố cục trang Web

alt

 • Tác giả: Tran Huong CNTT
 • Ngày đăng: 2021-10-31
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7856 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tranhuongCNTT CSS ThiếtkếWeb ĐịnhhướngThiếtkếWeb HTMLcơbản HTML5 CSStrongthiếtkếWeb

  CẢM ƠN TẤT CẢ QUÝ VỊ
  “ĐĂNG KÝ” ỦNG HỘ KÊNH PHÁT TRIỂN
  “LIKE” NẾU CẢM THẤY VIDEO HỮU ÍCH.

Tổng hợp các thẻ trong HTML

 • Tác giả: timoday.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1154 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp tất cả các thẻ HTML và HTML5, các giải thích đơn giản, ngắn gọn các thẻ và cách sử dụng đơn giản các thẻ. Sẽ có ví dụ cho từng thẻ cụ thể.

Các thẻ HTML thường được sử dụng nhất

 • Tác giả: kiemtientuweb.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4312 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết này mình sẽ tổng hợp một số thẻ HTML thông dụng mà các bạn rất dể gặp khi làm việc với HTML.

Thẻ radio button và checkbox trong HTML

 • Tác giả: freehost.page
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9729 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Phần 6: Các Thẻ Input trong HTML — HTML Cheat Sheet

 • Tác giả: www.stdio.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6680 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các loại thẻ hỗ trợ nhập liệu chuỗi, số, mật khẩu, … trong HTML.

[Tự học HTML] Kiểu dáng(Styles) trong HTML

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8988 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuộc tính kiểu(Styles) trong HTML được sử dụng để thêm kiểu cho một phần tử, chẳng hạn như màu sắc, phông chữ, kích thước và hơn thế nữa.

Thẻ HTML là gì? Danh sách các thẻ HTML trong thiết kế web

 • Tác giả: isinhvien.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4445 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả những kiến thức về thông tin và chức năng chi tiết của tất cả các thẻ HTML hiện nay đang được hỗ trợ để lập trình thiết kế web, giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn và hiểu sâu hơn về HTML trong thiết kế web.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php