Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

 • Trung Nguyen
 • 14/04/2020

 • 7 min read

HTML cho phép bạn khái niệm siêu dữ liệu – là những thông tin trọng yếu bổ sung về ebook theo nhiều cách khác nhau.

Các phần tử META bao gồm các cặp tên / giá trị có thể được sử dụng để miêu tả các tính chất của ebook HTML, ví dụ như Author, ngày xuất bản, danh mục các keyword, giới thiệu bài viết, v.v.

Thẻ <meta> được sử dụng để phân phối các thông tin bổ sung như thế. Thẻ đó là một phần tử trống & vì vậy không có thẻ đóng nhưng nó đưa thông tin trong các tính chất của nó.

Bạn có thể có một hoặc nhiều thẻ meta trong ebook của mình dựa theo thông tin bạn mong muốn lưu trữ trong ebook. Nhưng nói chung, thẻ meta không tác động đến giao diện vật lý của ebook. Chính vì thế đứng ở ý kiến giao diện, không có vấn đề gì xảy ra nếu bạn sử dụng hay không sử dụng thẻ meta.

Thêm thẻ meta vào ebook của các bạn

Bạn có thể thêm siêu dữ liệu vào các website của mình bằng cách đặt các thẻ <meta> bên trong tiêu đề của ebook được trổ tài bằng thẻ <headvàgt;</headvàgt;. Thẻ meta có thể có các tính chất sau ngoài các tính chất mấu chốt

STT
Tính chất & Miêu tả

1

name

Tên của tính chất. Có thể là bất kể điều gì. Chẳng hạn: include, keywords, description, author, revised, generator, v.v

2

content

Chỉ định giá trị của tính chất.

3

scheme

Chỉ định sơ đồ để giải thích giá trị của tính chất (được khai báo trong tính chất content).

4

http-equiv

Được sử dụng cho tiêu đề thư bình luận http. Chẳng hạn: http-equiv có thể được sử dụng để làm mới trang hoặc để đặt cookie. Các giá trị bao gồm: content-type, expires, refresh & set-cookie.

Xem Thêm  to change the filter. Values can either be the string ""none""

Chỉ định keyword

Bạn có thể sử dụng thẻ <meta> để chỉ định các keyword trọng yếu liên quan đến ebook & sau đó các keyword này được sử dụng bởi các dụng cụ tìm kiếm trong khi lập chỉ mục website của các bạn cho mục đích tìm kiếm.

Chẳng hạn minh họa meta keywords trong HTML

Sau đây là một chẳng hạn, chúng tôi sẽ thêm keyword: HTML, Meta Tags, Metadata làm keyword của ebook.

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
  
  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
  </headvàgt;
  
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
  
</htmlvàgt;

Miêu tả ebook

Bạn có thể sử dụng thẻ <meta> để miêu tả ngắn về ebook. Điều này một lần nữa có thể được sử dụng bởi các dụng cụ tìm kiếm khác nhau trong khi lập chỉ mục website của các bạn cho mục đích tìm kiếm.

Chẳng hạn minh họa miêu tả ebook sử dụng thẻ meta trong HTML:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
   <meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
  </headvàgt;
	
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
  
</htmlvàgt;

Ngày sửa đổi ebook

Bạn có thể sử dụng thẻ <meta> để phân phối thông tin về lần cuối cùng ebook được update. Thông tin này có thể được sử dụng bởi các trình duyệt website khác nhau trong khi làm mới website của các bạn.

Chẳng hạn minh họa thẻ ngày sửa đổi ebook sử dụng thẻ meta trong HTML:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
   <meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
   <meta name="revised" content="Comdy Technical, 04/13/2020" />
  </headvàgt;
	
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
	
</htmlvàgt;

Làm mới ebook

Thẻ <meta> có thể được sử dụng để chỉ định khoảng thời gian mà sau đó website của các bạn sẽ auto làm mới.

Xem Thêm  chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Material Design

Chẳng hạn minh họa làm mới ebook sử dụng thẻ meta trong HTML:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
   <meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
   <meta name="revised" content="Comdy Technical, 04/13/2020" />
   <meta http-equiv="refresh" content="5" />
  </headvàgt;
	
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
	
</htmlvàgt;

Chuyển hướng trang

Bạn có thể sử dụng thẻ <meta> để chuyển hướng trang của các bạn đến bất kỳ website nào khác. Bạn cũng có thể chỉ định khoảng thời gian nếu bạn mong muốn chuyển hướng trang sau một số giây khẳng định.

Chẳng hạn minh họa chuyển hướng trang sử dụng thẻ meta trong HTML:

Sau đây là một chẳng hạn về việc chuyển hướng trang giờ đây sang trang khác sau 5 giây. Nếu bạn mong muốn chuyển hướng trang ngay nhanh chóng thì chẳng những định tính chất content.

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
   <meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
   <meta name="revised" content="Comdy Technical, 4/13/2020" />
   <meta http-equiv="refresh" content="5; url=https://tech.comdy.vn" />
  </headvàgt;
	
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
	
</htmlvàgt;

Cookies là dữ liệu, được lưu trữ trong các tệp văn bản nhỏ bằng máy tính của các bạn & nó được thỏa thuận giữa trình duyệt website & máy chủ website để theo dõi các thông tin khác nhau dựa theo nhu cầu vận dụng website của các bạn.

Bạn có thể sử dụng thẻ <meta> để lưu trữ cookie ở phía máy khách & sau đó thông tin này có thể được máy chủ Website sử dụng để theo dõi khách truy cập website.

Xem Thêm  Phân tích bài thơ “Bài ca chúc Tết thanh niên” (Phan Bội Châu) - bài ca chúc tết thanh niên

Chẳng hạn minh họa setup cookie sử dụng thẻ meta trong HTML

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta http-equiv="cookie" content="userid=xyz; expires=Thursday, 30-Apr-20 23:59:59 GMT;" />
     
  </headvàgt;
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nếu bạn không phân phối thời gian hết hạn, cookie được xem như là cookie phiên & sẽ bị xóa khi người dùng thoát khỏi trình duyệt.

Setup tên Author

Bạn có thể setup tên Author trong một website bằng cách dùng thẻ meta.

Chẳng hạn minh họa setup tên Author sử dụng thẻ meta trong HTML:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
   <meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
   <meta name="author" content="Trung Nguyen" />
  </headvàgt;
	
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
	
</htmlvàgt;

Chỉ định bộ ký tự

Bạn có thể sử dụng thẻ <meta> để chỉ định bộ ký tự được sử dụng trong website.

Thí dụ minh họa chỉ định bộ ký tự sử dụng thẻ meta trong HTML:

Theo mặc định, các máy chủ Website & trình duyệt Website sử dụng mã hóa ISO-8859-1 (Latin1) để giải quyết các trang Website. Sau đây là một chẳng hạn để setup mã hóa UTF-8

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
   <meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
   <meta name="author" content="Mahnaz Mohtashim" />
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  </headvàgt;
	
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
	
</htmlvàgt;

Với các website sử dụng ký tự Trung Quốc truyền thống, website phải chứa thẻ <meta> được setup mã hóa Big5:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;

  <headvàgt;
   <titlevàgt;Meta Tags Examplevàlt;/titlevàgt;
   <meta name="keywords" content="HTML, Meta Tags, Metadata" />
   <meta name="description" content="Learning about Meta Tags." />
   <meta name="author" content="Trung Nguyen" />
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Big5" />
  </headvàgt;
	
  <bodyvàgt;
   <pvàgt;Hello HTML5!</pvàgt;
  </bodyvàgt;
	
</htmlvàgt;

Viết một bình luận