The Team

Nhóm thực hiện

Cùng gặp gỡ những bộ óc kì diệu phía sau ứng dụng tuyệt vời này!

Doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp được xây dựng trên kiến ​​thức vàcác  ý tưởng độc đáo và như bạn có thể thấy nhóm thực hiện của chúng tôi là tài sản chính và có giá trị nhất. Khi chúng tôi lựa chọn nhân viên, chúng tôi luôn đặt các yếu tố như tính chuyên nghiệp, kinh nghiệm và độ tin cậy lên hàng đầu..

Irshad Ali Jan

Irshad Ali Jan

Senior Web Developer

Qasim Hussain

Qasim Hussain

CEO Founder

Danish Jameel

Danish Jameel

Senior Phone Devloper

Có rất nhiều yếu tố làm nên sự khác biệt và đặc biệt về chúng tôi. Ngày nay, rất nhiều hình thức du lịch đã ra đời và có sẵn thông tin trên máy tính. PHPTRAVELS chỉ là một loại hình công nghệ mới cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trực tuyến. Chúng tôi là cộng đồng bao gồm nhiều cá nhân với hoàn cảnh và lý tưởng khác nhau, trong đó nhân viên đều có quan điểm và câu chuyện của riêng mình. Công việc của PHP TRAVELS là giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến riêng của họ bằng các ứng dụng thông minh. Đây chính là những sản phẩm độc đáo và độc nhất như mỗi người trong số chúng tôi, và nó vẫn còn có thể khác biệt hơn nữa khi tiếp xúc với bạn, theo cách của bạn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có thể giúp bạn bắt đầu và làm hoạt động kinh doanh của mình trở nên sống động hơn với các trải nghiệm đầy tự hào mà chúng tôi đang cung cấp. PHPTRAVELS luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là những người có ước mơ nhưng không đủ điều kiện để thực hiện.

PHPTRAVELS Made with in Pakistan