Thuộc tính Opacity của CSS đặt mức độ trong suốt của một phần tử. Hãy tự mình thử ví dụ về Thuộc tính Độ mờ trong CSS và xem kết quả.

Bạn đang xem : ý nghĩa độ mờ trong css

Thuộc tính opacity được sử dụng để đặt mức độ trong suốt của một phần tử. Độ mờ đối lập với độ trong suốt.

Thuộc tính này là một trong những thuộc tính CSS3 .

Thuộc tính này cho phép tạo một phần tử hoàn toàn trong suốt, nửa trong suốt hoặc mặc định.

Con số nằm trong khoảng từ 0 đến 1. 0 làm cho phần tử hoàn toàn trong suốt. 1 là giá trị mặc định làm cho phần tử hoàn toàn không trong suốt. Giá trị từ 0 đến 1 dần dần làm cho một phần tử trở nên rõ ràng.

Giá trị âm là hợp lệ.

Khi thêm độ trong suốt vào nền của một phần tử với sự trợ giúp của thuộc tính opacity, tất cả các phần tử con của nó cũng trở nên trong suốt. Sử dụng màu RGBA nếu bạn không áp dụng độ mờ cho các phần tử con.

Giá trị ban đầu
1,0

Áp dụng cho
Tất cả các yếu tố.

Được kế thừa
Không.

Hoạt hình
Đúng.

Phiên bản
CSS3

Cú pháp DOM
object.style.opacity = “0.3”;

Cú pháp

 

độ mờ

: number | ban đầu | inherit;

Ví dụ về

opacity

thuộc tính:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

. example1

{

background-color

:

# 8ebf42

;

độ mờ

:

0,3

;

bộ lọc

:

Alpha

(opacity =

50

) ; }

. example2

{

background-color

:

# 8ebf42

;

độ mờ

:

1

;

bộ lọc

:

Alpha

(opacity =

50

) ; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về thuộc tính độ mờ

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

h3

& gt;

Mức độ mờ là 0,3;

& lt; /

h3

& gt;

& lt;

div

class

=

" example1 "

& gt;

Lorem Ipsum là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500 khi một máy in không xác định lấy một dãy loại và xáo trộn nó để tạo ra một cuốn sách mẫu. Nó đã tồn tại không chỉ năm thế kỷ, mà còn là bước nhảy vọt trong lĩnh vực sắp chữ điện tử, về cơ bản vẫn không thay đổi.

& lt; /

div

& gt;

& lt;

h3

& gt;

Mức độ mờ là 1;

& lt; /

h3

& gt;

& lt;

div

class

=

" example2 "

& gt;

Lorem Ipsum là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500 khi một máy in không xác định lấy một dãy loại và xáo trộn nó để tạo ra một cuốn sách mẫu. Nó đã tồn tại không chỉ 5 thế kỷ, mà còn là bước nhảy vọt trong lĩnh vực sắp chữ điện tử, về cơ bản vẫn không thay đổi.

& lt; /

div

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Kết quả

Một ví dụ khác trong đó mức độ mờ của hình ảnh đầu tiên là 1,0, của hình ảnh thứ hai là 0,6 và mức độ mờ của hình ảnh thứ ba là 0,2.

Ví dụ về

opacity

với ba mức độ mờ:

 

& lt;

html

& gt;

& lt;

head

& gt;

& lt;

title

& gt;

Tiêu đề của tài liệu

& lt; /

title

& gt;

& lt;

style

& gt;

img

. a

{

độ mờ

:

1

;

bộ lọc

:

alpha

(opacity =

100

) ; }

img

. b

{

độ mờ

:

0,6

;

bộ lọc

:

alpha

(opacity =

100

) ; }

img

. c

{

độ mờ

:

0,2

;

bộ lọc

:

alpha

(opacity =

100

) ; }

& lt; /

style

& gt;

& lt; /

head

& gt;

& lt;

body

& gt;

& lt;

h2

& gt;

Ví dụ về thuộc tính độ mờ

& lt; / < p class = "hljs-name"> h2

& gt;

& lt;

h3

& gt;

Độ mờ: 1.0;

& lt; /

h3

& gt;

& lt;

img

src

=

" / uploads / media / default / 0001/01 / 4982c4f43023330a662b9baed5a407e391ae6161.jpeg "

alt

=

" house "

width

=

" 300 "

height

=

"300"

class

=

"a "

& gt;

& lt;

h3

& gt;

Độ mờ: 0,6;

& lt; /

h3

& gt;

& lt;

img

src

=

" / uploads / media / default / 0001/01 / 4982c4f43023330a662b9baed5a407e391ae6161.jpeg "

alt

=

" house "

width

=

" 300 "

height

=

"300"

class

=

"b "

& gt;

& lt;

h3

& gt;

Độ mờ: 0,2;

& lt; /

h3

& gt;

& lt;

img

src

=

" / uploads / media / default / 0001/01 / 4982c4f43023330a662b9baed5a407e391ae6161.jpeg "

alt

=

" house "

width

=

" 300 "

height

=

"300"

class

=

"c "

& gt;

& lt; /

body

& gt;

& lt; /

html

& gt;


Hãy tự mình thử »

Giá trị

Giá trị
Sự mô tả
Chơi nó

con số
Xác định mức độ mờ. Giá trị mặc định là 1,0.

Chơi »

ban đầu
Làm cho thuộc tính sử dụng giá trị mặc định của nó.

Chơi »

thừa kế
Kế thừa tài sản từ yếu tố cha mẹ của nó.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề opacity nghĩa trong css

”Buy now pay later” industry in Vietnam – Dragan Bozic, Founder/CEO at Ree-Pay | VI S3EP11

 • Tác giả: Vietnam Innovators by Vietcetera
 • Ngày đăng: 2022-06-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3001 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Don’t forget to subscribe Vietnam Innovators Channel: https://share.vietcetera.com/VietnamInnovators_YouTube

  Dragan Bozic is the Founder and CEO of Ree-pay, a company that offers a “buy now pay later” technology and services.

  With the explosive growth of the retail industry, payment methods need to be continuously optimized to quickly adapt to consumer needs. With a “buy first, pay later” model, Ree-pay provides digitally integrated services in shopping and finance to enhance the shopping experience. “Buy first, pay later” is not a new concept, but with Ree-pay, the biggest advantage is that users only pay when they have received the right item with a reasonable cost divided into 4 periods.

  Vietnam is one of the potential markets of this form since not everyone owns a credit card to make “buy now pay later” purchases. So what exactly is Ree-pay? How does this system work and what are the potential business model of it? Let’s find out in this Vietnam Innovators podcast episode with host Hao Tran!

  You can listen to audio version of this episode at:
  ► Vietcetera podcast: https://share.vietcetera.com/VIS3EP11
  ► Spotify: https://share.vietcetera.com/VIS3EP11_Spotify
  ► Apple Podcast: https://share.vietcetera.com/VIS3EP11_ApplePodcast

  ——————————
  With a comprehensive healthcare ecosystem, Jio Health integrates technology to optimize the examination experience for their customers.

  The Jio Smart Clinic provides a multi-specialty clinic experience with a team of elite doctors and cutting-edge technologies.

  With the Series B investment of up to 20 million USD, Jio Health is coming closer to expanding their Smart Clinics system nationwide.

  ——————————
  Download Vietcetera app:
  ► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
  ► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

  Follow us:
  ● Facebook: https://share.vietcetera.com/Facebook
  ● Instagram: https://share.vietcetera.com/Instagram
  ● Linkedin:
  – VN: https://share.vietcetera.com/Linkedin-VN
  – EN: https://share.vietcetera.com/Linkedin
  ● Tiktok: https://share.vietcetera.com/Tiktok-Advice
  ● Twitter: https://share.vietcetera.com/Twitter

  Vietcetera Vietnam_Innovators Podcast JioHealth smartclinic JioHealthVietNam

Nghĩa của từ Opacity

 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6284 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Soha tra từ – Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh – Việt.

CSS opacity Property

 • Tác giả: www.w3schools.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1532 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

z-index trong css và những kiến thức cần biết

 • Tác giả: topdev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1380 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: z-index trong css có cách thức hoạt động là mỗi element trên trang web được hiển thị ngang và dọc theo 2 trục x và y, hiển thị thứ tự…

Bộ lọc CSS

 • Tác giả: tech-wiki.online
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8963 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Màu chữ và màu nền trong CSS

 • Tác giả: lamvt.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5134 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Thuộc tính opacity

 • Tác giả: hocwebchuan.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5295 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuộc tính opacity hiển thị cấp độ trong suốt cho thành phần, opacity là thuộc tính trong CSS3.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Mệnh đề INTO (Giao dịch-SQL) - Máy chủ SQL - tsql chọn vào bảng mới

By ads_php