Tìm độ dài của chuỗi trong python (3 cách) – Chuỗi là python là một chuỗi các ký tự Unicode. Khi đã khai báo thì không thể thay đổi được. Trong bài viết này, chúng tôi & …

Bạn đang xem: độ dài python của một chuỗi

Tìm độ dài của một chuỗi trong python (3 cách)

Chuỗi là một con trăn, là một chuỗi các ký tự Unicode. Khi đã khai báo thì không thể thay đổi được. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem các cách khác nhau để tìm độ dài của một chuỗi là gì.

Sử dụng len ()

Đây là cách đơn giản nhất. Ở đây chúng tôi sử dụng một hàm thư viện có tên là len (). Chuỗi được truyền dưới dạng tham số cho hàm và chúng tôi nhận được số lượng ký tự trên màn hình.

Ví dụ

 str = "Tutorials"
print ("Độ dài của chuỗi là:", len (str)) 

Output

Chạy đoạn mã trên cho ta kết quả sau –

 Độ dài của Chuỗi là: 9 

Sử dụng Cắt lát

Chúng ta có thể sử dụng phương pháp cắt chuỗi để đếm vị trí của từng ký tự trong chuỗi. Đếm cuối cùng của số vị trí trong chuỗi trở thành độ dài của chuỗi.

Ví dụ

 str = "Hướng dẫn"
vị trí = 0
# Dừng lại khi tất cả các vị trí được đếm
trong khi str [vị trí:]:
vị trí + = 1
# In tổng số vị trí
print ("Tổng số ký tự trong chuỗi:", position) 

Kết quả

Chạy đoạn mã trên cho chúng ta kết quả sau –

 Tổng số ký tự trong chuỗi: 9 

Sử dụng join () và count ()

Cũng có thể sử dụng các hàm chuỗi join () và count ()

Xem Thêm  Làm thế nào để chia văn bản thành bố cục hai cột bằng cách sử dụng CSS? - css chia trang thành 2 cột

Ví dụ

 str = "Hướng dẫn"
#iterate qua từng ký tự của chuỗi
# và đếm chúng
length = ((str) .join (str)). count (str) + 1
# In tổng số vị trí
print ("Tổng số ký tự trong chuỗi:", length) 

Kết quả

Chạy đoạn mã trên cho chúng ta kết quả sau –

 Tổng số ký tự trong chuỗi: 9 

Quảng cáo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề chiều dài python của một chuỗi

Learn Python Programming – 26 – Length of a String (Exercise)

 • Tác giả: Clever Programmer
 • Ngày đăng: 2016-10-26
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1788 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Problem — https://trinket.io/python/ecbcf2c57c
  Solution — https://trinket.io/python/ecbcf2c57c
  Enroll in Course — https://cleverprogrammer.com?utm_source=youtube&utm_medium=yt-description

  Can you write a function string_length that takes in a string and returns its length? …

  ★☆★ FREE Lesson 1: The Most Important Thing For a Successful Programmer★☆★
  https://www.cleverprogrammer.com/blog/lesson-1-the-most-important-thing-for-a-successful-programmer

  Enroll for coding exercises, projects, tutorials, and courses…
  http://cleverprogrammer.to/enroll ————————————
  Clever Programmer
  Website ► https://cleverprogrammer.com?utm_source=youtube&utm_medium=yt-description
  Facebook ► http://cleverprogrammer.io/facebook
  Twitter ► http://cleverprogrammer.io/twitter
  Instagram ► http://cleverprogrammer.io/instagram
  Snapchat ► Rafeh1
  iTunes Podcast ► http://cleverprogrammer.io/podcast
  Google Podcast ► http://cleverprogrammer.io/google-pod…
  Support (Patreon) ► http://cleverprogrammer.io/patreon
  Youtube ► https://www.youtube.com/c/CleverProgr…
  Github (Code) ► http://cleverprogrammer.io/github

Tìm độ dài của một List trong python

 • Tác giả: hocdevops.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1884 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm trả về từ có độ dài lớn nhất theo thứ tự trong chuỗi s. (Tham số truyền vào là chuỗi s).

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7707 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết hàm trả về từ có độ dài lớn nhất trong chuỗi s. Với tham số truyền vào là chuỗi s. Nếu có nhiều từ có độ dài bằng nhau thì trả về từ có thứ tự nhỏ hơn (sắp xếp theo bảng chữ cái).

Làm thế nào để có được kích thước của một chuỗi trong Python?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9895 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Nếu bạn đang nói về độ dài của chuỗi, bạn có thể sử dụng len(): >>>…

Chương 5: Chuỗi · Lập trình Nâng cao

 • Tác giả: hienlth.gitbooks.io
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4017 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6800 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable. Chúng ta có thể tạo các chuỗi bằng cách

Bài tập Python thú vị lên đến hơn 100 ví dụ có code mẫu

 • Tác giả: techmaster.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9300 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Làm thế nào để biến một hình ảnh thành một liên kết trong HTML? - tạo một hình ảnh một liên kết trong html

By ads_php