Tìm hiểu dụng cụ Test Complete – Hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ cũng như bước chuyển mình nhanh chóng
của các xu thế công nghệ thông tin trên thế ɢ…

Bạn đang xem: testcomplete là gì

Hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ cũng như bước chuyển mình nhanh chóng
của các xu thế công nghệ thông tin trên toàn cầu đã mang lại cho Việt Nam đồng
thời thuận tiện và khó khăn. Do đó, những dự án, chương trình quốc gia nhằm
xúc tiến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống kinh tế – chính trị -xã hội đang ngày càng được lưu tâm và nhanh chóng triển khai. Kéo theo này là nhu
cầu về ngành nghề kiểm thử software, nhất là kiểm thử software tự động.
Tại Việt Nam, khái niệm này tuy không mới mẻ song cũng chưa hoàn toàn
thân thuộc. Thực tiễn cho thấy, số lượng nhà cung cấp huấn luyện nâng cao, các tester
chuyên nghiệp về kiểm thử software không nhiều, chưa thể thỏa mãn đủ cho
các dự án doanh nghiệp. Nếu xét theo tiêu chuẩn quốc tế, tỷ lệ giữa lập trình
viên và tester là 1:3 (cứ 3 lập trình viên thì có 1 tester), đôi lúc tỉ lệ này là 1:1
với những dự án đặc trưng; thì tại Việt Nam, tỉ lệ giải quyết được công việc tester
chỉ rơi vào khoảng 1.5. Dù biết công tác kiểm thử, đảm bảo chất lượng giữ vai
trò trọng yếu trong việc mang lại thành công của các dự án software song
không phải công ty tư vấn du học nào cũng có đủ chuyên môn và điều kiện cho phép để thực
hiện quy trình này.

32 trang

|

Chia sẻ: lvbuiluyen

| View: 8244

| Lượt tải: 17

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu dụng cụ Test Complete, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
1
MỤC LỤC
𝓐.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ………………………………………………………………………… 2
Ɓ.CƠ SỞ LÝ THUYẾT …………………………………………………………………………. 3
Ι. LÝ THUYẾT VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM ………………………………….. 3
1.1. Kiểm thử software là gì ? ………………………………………………………… 3
1.2. Phân loại kỹ thuật kiểm thử ………………………………………………………… 4
1.3. Các cấp độ kiểm thử software ………………………………………………….. 4
1.4. Quy trình kiểm thử software ……………………………………………………. 4
II. LÝ THUYẾT VỀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG …………………………………….. 6
2.1. Tổng quan về kiểm thử software tự động ……………………………………. 6
2.2. Kiểm thử tự động là gì ……………………………………………………………….. 6
2.3. Vì sao phải kiểm thử tự động …………………………………………………….. 6
2.4. Phép tắc kiểm thử tự động ……………………………………………………… 7
2.5. Quy trình kiểm thử tự động ………………………………………………………. 10
2.6. So sánh kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công ………………………….. 10
₵.CƠ SỞ THỰC TIỄN ………………………………………………………………………… 12
Ι. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM TEST COMPLETE ………. 12
1.1. Giới thiệu về Test complete ……………………………………………………… 12
1.2. Lịch sử tạo dựng …………………………………………………………………… 12
1.3. Đặc tính của Test complete …………………………………………………….. 13
1.4. Setup ……………………………………………………………………………………. 14
1.5. Giao diện software ………………………………………………………………… 17
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ………………………………………. 20
2.1. Khởi tạo một Dự án test (Create Project) ……………………………………. 20
2.2. Ghi lại một bài test (Create α test) ……………………………………………… 25
2.3. Chạy bài test đã được ghi trước đó (Running the Recorded test) …… 26
2.4. Sửa chữa các kịch bản test đã ghi. ……………………………………………… 29
𝓓.KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………… 32
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
2
𝓐. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ cũng như bước chuyển mình nhanh chóng
của các xu thế công nghệ thông tin trên toàn cầu đã mang lại cho Việt Nam đồng
thời thuận tiện và khó khăn. Do đó, những dự án, chương trình quốc gia nhằm
xúc tiến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống kinh tế – chính trị –
xã hội đang ngày càng được lưu tâm và nhanh chóng triển khai. Kéo theo này là nhu
cầu về ngành nghề kiểm thử software, nhất là kiểm thử software tự động.
Tại Việt Nam, khái niệm này tuy không mới mẻ song cũng chưa hoàn toàn
thân thuộc. Thực tiễn cho thấy, số lượng nhà cung cấp huấn luyện nâng cao, các tester
chuyên nghiệp về kiểm thử software không nhiều, chưa thể thỏa mãn đủ cho
các dự án doanh nghiệp. Nếu xét theo tiêu chuẩn quốc tế, tỷ lệ giữa lập trình
viên và tester là 1:3 (cứ 3 lập trình viên thì có 1 tester), đôi lúc tỉ lệ này là 1:1
với những dự án đặc trưng; thì tại Việt Nam, tỉ lệ giải quyết được công việc tester
chỉ rơi vào khoảng 1.5. Dù biết công tác kiểm thử, đảm bảo chất lượng giữ vai
trò trọng yếu trong việc mang lại thành công của các dự án software song
không phải công ty tư vấn du học nào cũng có đủ chuyên môn và điều kiện cho phép để thực
hiện quy trình này.
Tuy nhiên, với những lợi thế đối đầu như: nguồn nhân lực rẻ có sẵn
trình độ kỹ thuật; đầu tư phát triển nền tảng hạ tầng nhanh; môi trường đầu tư an
toàn; chất lượng dịch vụ nổi trội và tỉ lệ thay đổi nhân viên thấp… Việt Nam có
thể hi vọng và tin tưởng vào khả năng trở thành partner kinh doanh đầy tiềm
năng và mê hoặc trong nghề kiểm thử software.
Sau quá trình tìm hiểu nhóm quyết định lựa chọn đề tài : “Tìm hiểu dụng cụ
Test Complete” để làm giải trình kết thúc môn học. Rất mong thu được ý kiến
nhận xét, đóng góp của thầy và các bạn để giải trình của nhóm được hoàn thiện
hơn.
Chúng em xin chân tình cảm ơn !
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
3
Ɓ. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Ι. LÝ THUYẾT VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM
1.1. Kiểm thử software là gì ?
Kiểm thử software là quy trình được sử dụng để nhận xét, xác minh chất
lượng software ở nhiều khía cạnh khác nhau dựa trên các yêu cầu của người sử
dụng so với sản phẩm phầnmềm, nhằm đảm bảo software hoạt động tốt trong
các môi trường, trường hợp khác nhau.
Kiểm thử software là một cuộc xác minh được tiến hành để phân phối cho
các bên liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặcdịch vụ được kiểm
thử. Kiểm thử có thể phân phối cho doanh nghiệp một ý kiến, một cách nhìn
độc lập về software để từ đó cho phép nhận xét và thấu hiểu được những rủi ro
trong quá trình triển khai software.
Trong kỹ thuật kiểm thử không chỉ hạn chế ở việc thực hiện một chương
trình hoặc ứng dụng với mục đích đi tìm các lỗi software (bao gồm các lỗi và
các thiếu sót) mà đang là một quá trình phê duyệt và xác minh một chương trình
PC / ứng dụng / sản phẩm nhằm:
– Giải quyết được mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế và phát triển phần
mềm.
– Thực hiện công việc đúng như kỳ vọng.
– Có thể triển khai được với những đặc tính tương tự.
– Và giải quyết được mọi nhu cầu của các bên liên quan.
Tùy thuộc vào từng phương pháp, việc kiểm thử có thể được thực hiện bất
cứ lúc nào trong quá trình phát triển software. Theo truyền thống thì các nỗ lực
kiểm thử được tiến hành sau thời điểm các yêu cầu được xác nhận và việc lập trình
được hoàn tất nhưng trong Agile (là một tập hợp các phương pháp phát triển
software linh hoạt dựa trên việc lặp đi lặp lại và tăng trưởng giá trị) thì việc kiểm
thử được tiến hành liên tục trong suốt quá trình xây dựng software. Như vậy,
mỗi một phương pháp kiểm thử bị chi phối theo một quy trình phát triển phần
mềm nhất định.
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
4
1.2. Phân loại kỹ thuật kiểm thử
Ta phân loại kiểm thử dựa vào yếu tố: Kế sách kiểm thử, phương pháp
kiểm thử và kỹ thuật kiểm thử.
– Dựa vào kế sách kiểm thử ta có thể phân tách kiểm thử thành 2 loại:
kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động
– Theo phương pháp tiến hành kiểm thử ta chia kiểm thử thành 2 loại: Kiểm
thử tĩnh và kiểm thử động.
– Dựa vào kỹ thuật kiểm thử ta có thể phân tách kiểm thử thành 3 loại:
Kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng, kiểm thử hộp xám.
1.3. Các cấp độ kiểm thử software
Thực tiễn, KTPM không đơn giản như nhiều người thường nghĩ, công việc
này có nhiều mức độ khác nhau và có mối tương quan với các chặng phát triển
trong dự án PTPMTrong một dự án kiểm thử software bao gồm 4 mức độ cơ
bản: Kiểm thử nhà cung cấp, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp
nhận.
Hình 1.1- Bốn cấp độ cơ bản của kiểm thử software
1.4. Quy trình kiểm thử software
Dẫu cho các biến thể tồn tại giữa các tổ chức lập trình thì vẫn có một quy
trình điển hình để kiểm thử. Mẫu dưới đây là thông dụng trong các tổ chức sử dụng
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
5
mô hình phát triển Waterfall (thác nước). Các hoạt động tương tự thường được
tìm thấy trong các mô hình phát triển khác, nhưng có thể có hoặc lập lờ.
– Phân tích yêu cầu: Kiểm thử thường sẽ khởi đầu lấy các yêu cầu trong các
thời kỳ của vòng đời phát triển software. Trong thời kỳ thiết kế, các Tester
làm việc với các nhà phát triển để xác nhận những khía cạnh của một thiết kế
được kiểm chứng và những thông số kỹ thuật được xác minh.
– Lập mưu hoạch kiểm thử: Kế sách kiểm thử, plan kiểm thử, kiểm
thử sáng tạo… Và có một plan là thiết yếu vì nhiều hoạt động sẽ được thực
hiện trong thời gian kiểm thử.
– Kiểm thử phát triển: Các quy trình kiểm thử, các kịch bản, Test Case, các
dữ liệu được sử dụng trong kiểm thử software.
– Kiểm thử thực hiện: Dựa trên các plan, các văn bản kiểm thử và các
giải trình bất kỳ lỗi nào tìm thấy cho nhóm phát triển.
– Kiểm thử giải trình: Sau khoảng thời gian hoàn tất kiểm thử, các Tester tạo ra các số liệu
và giải trình cuối cùng về nỗ lực kiểm thử của họ và có sẵn sàng phát hành phần
mềm hay không.
– Phân tích kết quả kiểm thử hoặc phân tích thiếu sót được thực hiện bởi đội
ngũ phát triển kết phù hợp với khách hàng để mang ra quyết định xem những thiếu sót
gì cần phải được giao trả, cố định và từ bỏ (tức là tìm thấy được software
hoạt động chuẩn xác) hoặc khắc phục sau.
– Test lại khiếm khuyết: Khi một khiếm khuyết đã được xử lý bởi đội ngũ
phát triển, nó phải được xác minh lại bởi nhóm kiểm thử.
– Kiểm thử hồi quy: Người ta thường xây dựng một chương trình kiểm thử
nhỏ là tập hợp của các bài xác minh cho mỗi tích hợp mới, sửa chữa hoặc cố định
software, để đảm nói rằng những phân phối tiên tiến nhất đã không phá hủy bất kì
điều gì và toàn thể software vẫn còn hoạt động một cách chuẩn xác.
– Kiểm thử đóng gói: Mỗi phép thử thỏa mãn các kpi truy xuất và thu
được những kết quả quan trong như: bài học kinh nghiệm, kết quả, các bản ghi,
tài liệu liên quan được lưu trữ và sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các dự
án trong tương lai.
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
6
II. LÝ THUYẾT VỀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG
2.1. Tổng quan về kiểm thử software tự động
Kiểm thử software tốn nhiều ngân sách nhân lực, thời gian. Trong một số
dự án, ngân sách kiểm thử software chiếm 40% tổng giá trị của dự án. Nếu cần
ứng dụng an toàn hơn, ngân sách kiểm thử còn đang cao hơn nữa. Do đó một trong các
mục tiêu của kiểm thử là tự động hóa nhiều, nhờ này mà giảm thiểu ngân sách, giảm
lỗi, đặc biệt giúp việc kiểm thử hồi qui đơn giản và nhanh chóng hơn. Tự động
hóa việc kiểm thử là dùng software điều khiển việc thi hành kiểm thử, so sánh
kết quả có được với kết quả muốn, thiết lập các điều kiện đầu vào, các
kiểm tra kiểm thử và các tính năng giải trình kết quả…
2.2. Kiểm thử tự động là gì
Kiểm thử tự động là quá trình thực hiện một cách tự động các bước trong
một kịch bản kiểm thử. Kiểm thử tự động bằng một dụng cụ nhằm rút ngắn thời
gian kiểm thử.
2.3. Vì sao phải kiểm thử tự động
Kiểm thử software tự động với mục đích:
– Giảm bớt công sức và thời gian thực hiện quá trình kiểm thử
– Tăng độ tin cậy.
– Giảm sự nhàm chán cho loài người
– Tập luyện tuyệt kỹ lập trình cho kiểm thử viên
– Giảm ngân sách cho tổng quá trình kiểm thử.
Khi nào cần kiểm thử tự động:
– Không đủ tài nguyên: Khi số lượng TestCase quá nhiều mà kiểm thử viên
không thể hoàn tất trong thời gian rõ ràng
– Xác minh hồi quy: Nâng cấp software, xác minh lại các tính năng đã chạy
tốt và những tính năng đã sửa. Tuy nhiên, việc này khó đảm bảo về mặt thời
gian
– Xác minh khả năng vận hành software trong môi trường đặc biệt:
 Đo vận tốc trung bình xử lý một yêu cầu của Website server.
 Xác nhận số yêu cầu tối đa được xử lý bởi Website Server .
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
7
 Xác nhận cấu hình máy thấp nhất mà PM vẫn có thể hoạt động tốt.
2.4. Phép tắc kiểm thử tự động
Thực sự là sai lầm khi nghĩ tự động là đơn giản chụp lại, ghi lại 1 tiến trình
kiếm thử thủ công. Thực tiễn, kiểm thử tự động có những điểm khác với kiểm thử
thủ công. Nó có những lỗi và khả năng phán đoán.
Vì vậy, những thời dịp thành công với kiểm kiêm thử tự động sẽ được cải
thiện đáng kể trong trượng hợp bạn thực sự hiểu nó.
Kiểm thử tự động tuân theo đầy đủ những phép tắc kiểm thử nói chung,
này là các phép tắc sau:
 Phép tắc 1 – Kiểm thử mang ra lỗi
Kiểm thử có thể cho thấy rằng software đang có lỗi, nhưng không thể
minh chứng rằng software không có lỗi. Kiểm thử làm giảm xác suất lỗi chưa
tìm thấy vẫn còn trong software, thậm chí là không còn lỗi nào, nó không phải
là chứng cứ của sự chuẩn xác.
 Phép tắc 2 – Kiểm thử mọi thứ là không thể
Kiểm thử mọi thứ (toàn bộ các tổ hợp của điều kiện input đầu vào) là không
thể thực hiện được, trừ phi nó chỉ bao gồm một số trường hợp bình thường (ít
trường hợp tổ hợp thì có thể test toàn thể được). Thay vì kiểm thử toàn thể, việc
phân tích rủi ro và dựa trên sự mức độ ưu tiên tất cả chúng ta có thể tập trung việc
kiểm thử vào một số điểm thiết yếu.
 Phép tắc 3 – Kiểm thử sớm
Để tìm được bug sớm, các hoạt động kiểm thử nên được khởi đầu càng sớm
càng tốt trong qui trình phát triển (vòng đời phát triển) software hoặc hệ thống,
và nên tập trung vào các hoạt động đã định trước.
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
8
 Phép tắc 4 – Sự tập trung của lỗi
Nỗ lực kiểm thử nên tập trung một cách cân đối vào mật độ lỗi dự kiến và
lỗi phát xuất hiện sau đó trong các mô-đun. Một số ít các mô-đun thường chứa
nhiều lỗi không phát xuất hiện trong lúc kiểm thử trước khi phát hành (release),
hoặc phụ trách cho hầu như các lỗi hoạt động của software.
 Phép tắc 5 – Nghịch lý thuốc trừ sâu
Nếu việc kiểm thử tương tự nhau được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì cuối
cùng sẽ có một số trường hợp kiểm thử (ca kiểm thử – test case) sẽ không còn
tìm thấy bất kỳ lỗi nào mới. Để khắc phục “nghịch lý thuốc trừ sâu” này, các
trường hợp kiểm thử cần phải được xem xét và sửa đổi thường xuyên, và cần
phải viết các test case mới và khác nhau để thực hiện nhiều phần khác nhau của
software hoặc hệ thống để tìm thấy lỗi tiềm tàng nhiều hơn nữa.
Phép tắc này giống như việc trừ sâu trong nông nghiệp, nếu tất cả chúng ta cứ
phun một loại thuốc với nồng độ giống nhau trong một khoảng thời gian dài thì
có một số con sâu sẽ quen dần và cuối cùng việc phun thuốc giống như là tắm
chúng vậy (bị lờn thuốc) => lúc đó tất cả chúng ta không thể diệt sạch chúng được. Do
vậy, để diệt sạch sâu một cách hiệu quả, người ta thường thay đổi loại thuốc trừ
sâu, mỗi loại chỉ dùng trong thời gian ngắn.
 Phép tắc 6 – Kiểm thử theo các ngữ cảnh độc lập
Phép tắc này là việc testing phụ thuộc vào ngữ cảnh, test trong nhiều
ngữ cảnh khác nhau.
Để hiểu rõ hơn tất cả chúng ta xem ví dụ sau:
Ví dụ cũng với một chương trình calculator có rất nhiều công dụng, nhưng:
– Nếu test chương trình này cho mẫu giáo thì chỉ cần test cộng trừ là OK.
– Nếu test chương trình này cho cấp 2 thì cộng trừ nhân chia.
– Nếu test chương trình này cho đại học thì tích phân, đạo hàm, 𝒱.𝒱….
 Phép tắc 7 – Sự sai lầm về việc không có lỗi
Việc tìm và sửa chữa lỗi sẽ không giúp được gì nếu hệ thống được xây
dựng xong nhưng không thể dùng được và không giải quyết được nhu cầu và sự
mong đợi của người dùng. (Nghĩa là nếu sau thời điểm code, test rồi fix bug, làm đủ tất
cả các trường hợp và cuối cùng cho ra một sản phẩm không như mong đợi hoặc
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
9
không giải quyết được nhu cầu của người tiêu dùng thì dự án software đó coi như
thất bại mặc dù đã được test xong).
Hình 1: Tối ưu hóa trong kiểm thử tự động
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
10
2.5. Quy trình kiểm thử tự động
Trong 1 môi trường lí tưởng thì kiểm thử sẽ song song với chu trình phát
triển của 1 ứng dụng:
Hình 2: quy trình kiểm thử tự động
STT Bước thực hiện Mô tả
1
Tạo kich bản
kiểm thử
Thời kỳ này dùng dụng cụ kiểm thử để ghi
lại các thao tác lên software cần xác minh và
tự động sinh ra kịch bản kiểm thử
2
Chỉnh sửa kịch
bản
Chỉnh sửa để kich bản kiểm thử thực hiện
xác minh theo đúng yêu cầu đưa ra. Rõ ràng, làm
theo trường hợp kiểm thử cần thực hiện
3
Chạy kịch bản
kiểm thử
Chạy kịch bản kiểm thử để xác minh phần
mềm có mang ra đúng như kết quả muốn
không
4 Nhận xét kết quả
Nhận xét kết quả sau thời điểm chạy kich bản kiểm
thử.
2.6. So sánh kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công
Tiêu chuẩn Kiểm thử thủ công Kiếm thử tự động
Thời gian Mất nhiều thời gian thực thi nhưng
không phải test lặp đi lặp lại.
Mất ít thời gian thực thi nhưng
quá trình test lặp tăng hơn
nhiều so với kiểm thử thủ công
Độ linh
động
Linh hoạt do kiểm thử thủ công
nên có thể phát hiện và xử lí những
tình huống phát trình trong quá
trình test. Và có thể tìm thấy lỗi mới
Không linh hoạt vì kiểm thử
theo script,Kiểm thử hiệu năng
và trọng tải nên quá trình test
không phát xuất hiện lỗi mới. Chỉ
thích phù hợp với kiểm thử hồi quy.
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
11
Phụ thuộc Phụ thuộc vào trạng thái của con
người nên kết quả test có thể kém
chuẩn xác so với dự án lớn có
nhiều testcase
Nhất quán, nên kết quả test là
chuẩn xác và không phụ thuộc
vào yếu tố ngoại cảnh
Bảo trì Không cần bảo trì Cần bảo trì
Kết quả Có kết quả ngay mau lẹ Cần 1 thời gian mới có kết quả
Ưu thế Kiểm thử linh hoạt và trong quá
trình test sẽ tìm đc ra lỗi mới
Kiểm thử tự động thích hợp
cho việc kiểm thử lặp đi lặp lại,
có thể tái sử dụng testCriKiểm
thử hiệu năng và trọng tải .
Thích hợp giả lập test hiệu
năng, chịu tải cũng như giả lập
hệ thống kiểm thử
Hạn chế Nếu sử dụng kiểm thử thủ công mà
kiểm thử 1 tính năng lặp đi lặp lại
thì sẽ tốn nhiều thời gian và sẽ khó
chuẩn xác. Nên thay thế bằng kiểm
thử tự động để đỡ mất thời gian
giám sát, tối ưu hóa việc sử dụng
tài nguyên PC để kiểm thử.
Nếu sử dụng kiểm thử tự động
mà kiểm thử ít sẽ rất lãng phí
thời gian và nhân lực và công
việc viết testScript Kiểm thử
hiệu năng và trọng tải , trong
trường hợp này thì nên thực
hiện kiểm thử thủ công
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
12
₵. CƠ SỞ THỰC TIỄN
Ι. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM TEST COMPLETE
1.1. Giới thiệu về Test complete
TestComplete là một môi trường kiểm thử tự động cho một loạt các loại
ứng dụng và công nghệ , bao gồm ( nhưng không hạn chế) Windows, . NET ,
WPF, Visual ₵ + + , Visual Basic, Delphi, ₵ + + Builder , Java và các ứng dụng
Website và dịch vụ.
TestComplete được định hướng như nhau so với tính năng kiểm thử , đơn
vị. Nó phân phối trợ giúp cho các trải nghiệm hồi quy mỗi ngày và trợ giúp nhiều
loại trải nghiệm : trải nghiệm dữ liệu điều khiển, kiểm thử đối tượng điều khiển,
và những người khác.
Bạn tạo ra các bài kiểm thử bằng cách ghi lại chúng hoặc lệnh kiểm thử
chỉnh sửa trong bảng và chỉnh sửa viên của TestComplete . Kiểm thử có thể được
chạy từ bên trong TestComplete hoặc họ có thể được xuất khẩu sang một ứng
dụng bên ngoài và chạy đó.
TestComplete nhận đối tượng và điều khiển trong các ứng dụng trải nghiệm
và phân phối các lệnh đặc biệt để mô phỏng hành động sử dụng với họ. Nó cũng
phân phối các trạm kiểm tra rõ ràng , cho phép bạn đơn giản kiểm thử trạng thái
ứng dụng trong thời gian chạy trải nghiệm.
TestComplete hiện tại được sử dụng bởi hơn 5000 công ty tư vấn du học.
1.2. Lịch sử tạo dựng
TestComplete được phát triển trước tiên vào năm 1999 bởi công ty tư vấn du học
AutomatedQA với tên Aqtest. Từ đó cho đến năm 2012, TestComplete trải qua
nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản hiện tại là TestComplete 9.31.
Các phiên bản trải qua:
 Aqtest 1.Ҳ (1.01; 1.5)
 TestComplete 2.Ҳ (2.0; 2.02; 2.03; 2.04)
 TestComplete 3.Ҳ (3.0; 3.01; 3.02; 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07; 3.08; 3.09
;3.10)
Giải trình BTL môn Dụng cụ và môi trường phát triển software
13
 TestComplete 4.Ҳ ( 4.0; 4.10; 4.20; 4.21; 4.22;4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.27;
4.28; 4.29; 4.30)
 TestComplete 5.Ҳ ( 5.0; 5.1; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14 )
 TestComplete 6.Ҳ (6.0; 6.10; 6.11; 6.12; 6.20; 6.30; 6.40; 6.50; 6.51; 6.52)
TestComplete 7.Ҳ (7.0; 7.1

Xem Thêm  Top 14 kết quả tìm kiếm cách tải video từ trang web mới nhất 2022


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài testcomplete là gì

Using Variables in Website Tests | Website Testing With TestComplete

 • Tác giả: SmartBear
 • Ngày đăng: 2019-07-03
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5145 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Learn how to create variables for từ khóa tests, projects, and project suites, and how to use them to replace hard-coded values in your TestComplete tests with other data. Try TestComplete for free today: https://smartbear.com/product/testcomplete/free-trial/.

  Helpful Links:
  • Website Testing playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrA5ciulugn9HPw4o36d656Am03-rwl2S
  • Test parameters: https://youtu.be/W5rMykuutic
  • Data-driven testing: https://youtu.be/QhhiNjCSpmc
  • TestComplete documentation: https://support.smartbear.com/testcomplete/index.html
  • SmartBear Community: https://community.smartbear.com/TestComplete

  TestComplete is an automated functional testing tool for website, desktop and mobile applications. It helps you quickly and easily create từ khóa, script and BDD tests, and run them automatically with no user interaction to ensure your application functions as expected.

  You can create functional tests for website apps built with popular modern frameworks and controls: AngularJS, React, ASP.NET, Bootstrap, jQuery, Ext JS, GWT, Telerik, Yahoo! UI, and many others. These applications can run in Firefox, Chrome, Edge, or Mạng internet Explorer, as well as in embedded browser controls like CEF and WebBrowser.

  With TestComplete you can —
  • Record test commands from screen or create them manually.
  • Validate application functionality with various built-in checkpoint commands.
  • Create cross-browser tests with ease.
  • Generate test data with α few clicks, and run the same tests multiple times using different test data.
  • Use “native” methods and properties of website controls.
  • Create comprehensive reports on test runs.
  • Run tests with any scheduler or CI/CD system (Jenkins, TeamCity, Bamboo, Azure DevOps, etc.)

  https://smartbear.com

10 CÔNG CỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM TỐT NHẤT CHO TESTER

 • Tác giả: co-well.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5777 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung sẽ giới thiệu cụ thể các dụng cụ kiểm thử software tự động hữu ích cho toàn bộ tester trong quá trình kiểm thử website, ứng dụng và hệ thống.

Dụng cụ kiểm thử TestComplete

 • Tác giả: kcntt.duytan.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9579 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TestComplete là một dụng cụ kiểm thử tự động cho phép bạn tạo, quản lý và chạy trải nghiệm cho bất kỳ software Windows, Website hoặc Rich Client nào. Nó giúp mọi người đơn giản tạo các ca kiểm thử tự động, chạy nhanh hơn, tăng phạm vi xác minh và giảm ngân sách.

   

  Kiểm thử với những tính…

Hướng dẫn cách dùngTestComplete cho người mới bắt đầu-Part Ι

 • Tác giả: viblo.asia
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7580 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm thử tự động đóng vai trò cực kỳ trọng yếu trong kiểm thử software. Một số test cases rất tốn thời gian, tốn công sức và lặp đi lặp lại. Và khi đó kiểm thử tự động những test cases này có thể tiế…

TestComplete Các software thay thế và software tương tự

 • Tác giả: progsoft.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4150 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các lựa chọn thay thế thông dụng cho TestComplete cho Website, Android, iPhone, Windows, iPad và không những thế. Tìm hiểu các ứng dụng 57 như TestComplete .

tìm hiểu và phân tích dụng cụ test complete

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9608 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: . trong nghề kiểm thử software. Sau quá trình tìm hiểu nhóm quyết định lựa chọn đề tài : Tìm hiểu dụng cụ Test Complete để làm giải trình kết thúc môn học môn Dụng cụ và môi trường phát triển software 12 ₵. CƠ SỞ THỰC TIỄN Ι. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ

tìm hiểu và phân tích dụng cụ test complete

 • Tác giả: 123docz.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5116 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: . trong nghề kiểm thử software. Sau quá trình tìm hiểu nhóm quyết định lựa chọn đề tài : Tìm hiểu dụng cụ Test Complete để làm giải trình kết thúc môn học môn Dụng cụ và môi trường phát triển software 12 ₵. CƠ SỞ THỰC TIỄN Ι. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Top 12 kết quả tìm kiếm ứng dụng ghép ảnh thành video mới nhất 2022

By ads_php