Toán tử 3 ngôi trong python và cách rút gọn lệnh điều kiện

Chỉ dẫn cách sử dụng toán tử 3 ngôi trong python. Bạn sẽ học được định nghĩa toán tử 3 ngôi trong python là gì, cách viết căn bản cũng như cách sử dụng toán tử 3 ngôi với câu lệnh if trong python sau bài học này.

Toán tử 3 ngôi trong python là gì

Toán tử 3 ngôi trong python là một toán tử được kết cấu bởi ba đối số gồm điều kiện, kết quả khi điều kiện đúng và kết quả khi điều kiện sai. Kết quả ở giai đoạn này có thể là một giá trị được trả về, cũng có thể là một giải quyết sẽ thực hiện sau đó tùy thuộc vào vào điều kiện chỉ định là đúng hay sai.
Toán tử 3 ngôi trong python cho phép tất cả chúng ta kiểm soát một điều kiện nào đó trong một dòng code duy nhất, thay vì phải sử dụng nhiều câu lệnh if-else, giúp cho việc code dễ dàng và thông minh hơn.

Toán tử 3 ngôi trong python

Sử dụng toán tử 3 ngôi trong python với lệnh if else

Tất cả chúng ta sử dụng toán tử 3 ngôi trong python với lệnh if else bằng hai cách sau đây:

(*3*)Sử dụng toán tử 3 ngôi trong python để chuyển hóa giá trị theo điều kiện

Tất cả chúng ta sử dụng toán tử 3 ngôi trong python để chuyển hóa giá trị theo điều kiện với cú pháp sau đây:

(true_value) if (condition) else (false_value);

Trong số đó condition là điều kiện, true_value là giá trị trả về khi điều kiện đúng và false_value là giá trị trả về khi điều kiện sai.

Xem Thêm  figure

Chẳng hạn, tất cả chúng ta kiểm soát một số có bằng 10 hay không như sau:

Cách viết thông thường

if

n ==

10

:


x =

"OK"


else

:


x =

"NG"


Cách dùngToán tử 3 ngôi

x =

"OK"

if

n ==

10

else

"NG"


Một chẳng hạn khác, tất cả chúng ta kiểm soát một số là chẵn hay lẻ trong python như sau:
Cách viết thông thường

x =

101


if

x %

2

==

:


s =

'chẵn'


else

:


s =

'lẻ'


print(s)


Cách dùngToán tử 3 ngôi

x =

101


s =

'chẵn'

if

x %

2

==

else

'lẻ'


print(s)


Sử dụng toán tử 3 ngôi trong python để chuyển hóa giải quyết theo điều kiện

Tất cả chúng ta sử dụng toán tử 3 ngôi trong python để chuyển hóa giải quyết theo điều kiện với cú pháp sau đây:

(true_expression) if (condition) else (false_expression);

Trong số đó condition là điều kiện, true_expression là giải quyết thực hiện khi điều kiện đúng và false_expression là thực hiện khi điều kiện sai.

Chẳng hạn, cũng với bài toán tìm số chẵn số lẻ, tất cả chúng ta kiểm soát số đã nghĩ rằng chẵn hay lẻ và dùng toán tử 3 ngôi để thực hiện các giải quyết in ra màn hình tùy trường hợp như sau:

a =

1


print(

'chẵn'

)

if

a %

2

==

else

print(

'lẻ'

)Một chẳng hạn khác, tất cả chúng ta nhân số đã cho với các số khác nhau tùy thuộc vào số đó chẵn hay lẻ như sau:

Cách viết thông thường

a =

1


if

a %

2

==

:


result = a *

2


else

:


result = a *

3


print(result)


Cách dùngToán tử 3 ngôi

a =

1


result = a *

2

if

a %

2

==

else

a *

3


print(result)


Lại nữa, bạn có thể sử dụng toán tử 3 ngôi trong câu lệnh if else kèm với các toán tử logic (and, or) như sau:

a = -

2


result =

'số âm hoặc chẵn'

if

a <

and

a %

2

==

else

'số dương hoặc lẻ'


print(result)a =

1


result =

'số âm và chẵn'

if

a <

and

a %

2

==

else

'số dương và lẻ'


print(result)


  • Cụ thể về cách sử dụng các toán tử logic trong python, bạn hãy xem tại nội dung toán tử logic trong python
Xem Thêm  if the element is one of the

Sử dụng toán tử 3 ngôi trong python với lệnh if elif else

Mặc dầu không có cách viết nào được chuẩn bị riêng để tất cả chúng ta sử dụng toán tử 3 ngôi trong python với lệnh if elif else và viết lệnh này chỉ trên một dòng, nhưng bằng cách đổi khác và sử dụng lồng toán tử 3 ngôi, tất cả chúng ta tuyệt đối có thể làm được điều này.

Cú pháp tất cả chúng ta sử dụng với toán tử 3 ngôi giờ đây sẽ là:

A if (condition1) else B if (condition2) else C;

Cú pháp trên được dịch ra thành hai toán tử ba ngôi như sau:

A

if

condition1

else

( B

if

condition2

else

C )


Về thứ tự ưu tiên thực hiện toán tử giờ đây, python sẽ thực hiện từ toán tử 3 ngôi con trước, nghĩa là từ trong ra ngoài:

  1. Thực hiện D = ( B if condition2 else C )
  2. Sau đó thực hiện A if condition1 else

Chẳng hạn, tất cả chúng ta sử dụng toán tử 3 ngôi trong python với lệnh if elif else để kiểm soát một số là âm hay dương như sau:

a = -

1


result =

'âm'

if

a <

else

'dương'

if

a >

else

'số 0'


print(result)
a =


result =

'âm'

if

a <

else

'dương'

if

a >

else

'số 0'


print(result)
a =

1


result =

'âm'

if

a <

else

'dương'

if

a >

else

'số 0'


print(result)Phối hợp toán tử 3 ngôi trong python với menu comprehension

Đây là cách mà các lập trình viên chuyên nghiệp thường dùng để viết code trong chương trình AI, này là phối hợp toán tử 3 ngôi trong python với menu comprehension.
Bằng cách phối hợp toán tử 3 ngôi với menu comprehension, tất cả chúng ta có thể tự do biến đổi giá trị các phần tử trong menu, hoặc là lựa chọn giải quyết tùy thuộc vào vào điều kiện mà tất cả chúng ta đưa ra.
Chẳng hạn:

l = [

'even'

if

i %

2

==

else

i

for

i

in

range

(

10

)]


print(l)
l = [i *

10

if

i %

2

==

else

i

for

i

in

range

(

10

)]


print(l)  • Bạn có thể tìm tòi cụ thể về menu comprehension tại nội dung Sử dụng menu comprehension trong Python.
Xem Thêm  [Update] Tìm kiếm link Fshare nhanh chóng, chính xác | cach cong diem dw

Kết luận và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã chỉ dẫn bạn về cách sử dụng toán tử 3 ngôi trong python rồi. Để nắm vững bài viết bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các chẳng hạn của ngày từ bây giờ nhé.

Và hãy cùng tìm tòi những tri thức sâu hơn về python trong các bài học kế đến.

Viết một bình luận