Chúng ta sẽ tìm hiểu toán tử Lớn hơn hoặc Bằng với trong JavaScript, nó là một phần của Toán tử so sánh.

Bạn đang xem : javascript lớn hơn hoặc bằng

Tìm kiếm các bài đăng trong JavaScript:

Toán tử Lớn hơn hoặc Bằng (& gt; =) trong JavaScript

Làm cách nào để kiểm tra giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải trong JavaScript?

Lớn hơn hoặc Bằng (& gt; =)

Toán tử Lớn hơn hoặc Bằng với là một Toán tử so sánh được sử dụng để kiểm tra giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải.

Nếu giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải, kết quả trả về ‘true’.

Biểu diễn tượng trưng của Lớn hơn hoặc Bằng là & gt; = .

Giá trị toán hạng bên trái lớn hơn toán hạng bên phải

 & lt; b & gt; Gán giá trị toán hạng bên trái lớn hơn giá trị toán hạng bên phải, kết quả cho ra & lt; / b & gt;
& lt; p id = "

myId

" & gt; & lt; / p & gt; & lt; script & gt; var a = 10; var b = 6; var c =

(a & gt; = b)

; document.getElementById ("

myId

") .innerHTML = c; & lt; / script & gt;

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã gán giá trị lớn hơn cho toán hạng bên trái và giá trị nhỏ hơn cho toán hạng bên phải, chúng tôi đã sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng, vì vậy kết quả trả về ‘true’.

Xem Thêm  Phân tích nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ - tích chập là gì

ĐẦU RA

Giá trị của toán hạng bên trái bằng với toán hạng bên phải

 & lt; b & gt; Gán giá trị toán hạng bên trái bằng giá trị toán hạng bên phải, kết quả cho ra & lt; / b & gt;
& lt; p id = "

myId

" & gt; & lt; / p & gt; & lt; script & gt; var a = 6; var b = 6; var c =

(a & gt; = b)

; document.getElementById ("

myId

") .innerHTML = c; & lt; / script & gt;

Lớn hơn hoặc bằng với giá trị bằng

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã gán các giá trị bằng nhau cho toán hạng bên trái và toán hạng bên phải, do đó, kết quả trả về ‘true’.

ĐẦU RA

Giá trị toán hạng bên trái nhỏ hơn toán hạng bên phải

 & lt; b & gt; Gán giá trị toán hạng bên trái nhỏ hơn giá trị toán hạng bên phải, kết quả cho ra & lt; / b & gt;
& lt; p id = "

myId

" & gt; & lt; / p & gt; & lt; script & gt; var a = 4; var b = 6; var c =

(a & gt; = b)

; document.getElementById ("

myId

") .innerHTML = c; & lt; / script & gt;

Lớn hơn hoặc Bằng với giá trị nhỏ hơn ở bên trái

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã gán giá trị nhỏ hơn cho toán hạng bên trái và giá trị lớn hơn cho toán hạng bên phải, vì vậy kết quả cho ra ‘false’.

ĐẦU RA

Lượt xem: 13483 | Đặt hàng bài: 173


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript lớn hơn hoặc bằng

JS Tutorial For Beginners – #2 If Else & Comparison Operators

 • Tác giả: LearnCode.academy
 • Ngày đăng: 2015-02-24
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2578 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this free Javascript tutorial, we’ll cover if, else statements & comparison operators. This is a Free JS Course designed for beginners. These Javascript lessons cover the basics of Javascript and programming basics from the very beginning.

  In the last lesson, we covered variables and several Javascript types. Before covering more types, we’ll cover comparison operators and if, else statements.

  Comparison Operators Covered in this Video:
  (youtube doesn’t allow me to do less-than and greater-than signs, which is really quite silly,
  so I have to use LT and GT)
  LT Less than
  GT Greater than
  LT= Less than or equal to
  GT= Greater than or equal to
  == equal to
  != not equal to

  There are also “strict” equality types
  === same value and same type
  !== not same value and same type

  For example:
  “2” == 2 will be true – even though they’re different types, they’re considered equal
  “2” === 2 will be false because the second value is a number type, where the first is a string type
  You should use the triple === whenever possible, as it’s more specific.

  -~-~~-~~~-~~-~-
  Also watch: “Responsive Design Tutorial – Tips for making web sites look great on any device”
  https://www.youtube.com/watch?v=fgOO9YUFlGI
  -~-~~-~~~-~~-~-

[Tự học Javascript] So sánh trong Javascript

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3459 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta biết nhiều toán tử so sánh từ toán học.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về các loại so sánh khác nhau, cách JavaScript tạo ra chúng, bao gồm các đặc thù quan trọng.

Cấu Trúc Lựa Chọn If trong JavaScript — JavaScript

 • Tác giả: www.stdio.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3118 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp cấu trúc lựa chọn bao gồm if, if else và if else lồng nhau trong JavaScript.

18+ kĩ thuật rút gọn code Javascript của bạn

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4263 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Toán tử 3 ngôi (Ternary Operator) Sử dụng khi cần rút ngắn đoạn if..else thành 1 dòng. Thay vì thì

Toán tử trong JavaScript

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4062 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán tử trong JavaScript – Học Javascript cơ bản và nâng cao cho người mới học từ Cú pháp Đối tượng Syntax Objects Form Validations Cookies Regular Expressions Literals Biến Hàm Phương thức Variables Vòng lặp Loops Điều kiện Conditions.

Toán tử trong JavaScript

 • Tác giả: hocjavascript.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2286 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các toán tử trong JavaScript để hiểu rõ hơn về chúng và dễ dàng thao tác khi lập trình.

Javascript căn bản – So sánh

 • Tác giả: techmaster.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1558 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  4 bước để định vị văn bản trên hình ảnh trong HTML CSS (Đáp ứng) - html thêm văn bản lên hình ảnh

By ads_php