Toán tử trong C++, khái niệm và ví dụ minh họa

Bài học ₵++ trước độc giả đã cùng Taimienphi.vn khám phá về lớp lưu trữ (Storage class) trong ₵++. Để khám phá về toán tử trong ₵++ là gì, độc giả cùng đọc qua tiếp nội dung dưới đây của Taimienphi.vn.

Trong nội dung dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu cho bạn về toán tử trong ₵++ là gì, độc giả cùng đọc qua nội dung dưới đây của Taimienphi.vn.

Toán tử trong ₵++

Danh sách nội dung

1. Toán tử trong ₵++

2. Các kiểu toán tử trong ₵++

3. Toán tử gán trong ₵++ (=)

4. Toán tử số học trong ₵++

5. Toán tử quan hệ trong ₵++

6. Toán tử logic trong ₵++

7. Toán tử thao tác bit (Bitwise Operator) trong ₵++

8. Toán tử Shift trong ₵++

9. Toán tử một ngôi trong ₵++

10. Toán tử 3 ngôi trong ₵++

11. Toán tử Comma trong ₵++

Toán tử trong ₵++

Toán tử là một hàm đặc biệt, có một hoặc nhiều đối số và tạo thành giá trị mới. Cho ví dụ, dấu cộng (+), trừ (-), nhân (*), … đều là các toán tử. Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác nhau trên các biến và hằng khác nhau.

toan tu trong c 2

Các kiểu toán tử trong ₵++

– Toán tử gán

– Toán tử số học

– Toán tử quan hệ

– Toán tử logic

– Toán tử thao tác bit (Bitwise Operator)

– Toán tử Shift

– Toán tử một ngôi (Unary Operator)

– Toán tử 3 ngôi (Ternary Operator)

– Toán tử Comma

Toán tử gán trong ₵++ (=)

Xem Thêm  Độ dài mảng Python - lấy python độ dài mảng

Toán tử “=” được sử dụng để gán, nó lấy phần phía bên phải (được gọi là rvalue) và copy vào phía bên trái (được gọi là lvalue). Toán tử gán là toán tử duy nhất có thể nạp chồng nhưng chẳng thể kế thừa.

Toán tử số học trong ₵++

Các toán tử được sử dụng để thực hiện các phép tính toán học căn bản. Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) và modulus (%) là các toán tử căn bản. Trong số đó toán tử Modulus chẳng thể vận dụng cho số thực dấu phẩy động.

Không những thế ₵++ và ₵ cũng sử dụng các ký hiệu tốc ký để thực hiện thao tác và gán cùng kiểu.

Ví dụ:

int Ҳ=10;

Ҳ + = 4 // sẽ thêm 4 đến 10 và gán 14 cho Ҳ.

Ҳ – = 5 // sẽ trừ 5 từ 10 và gán 5 cho Ҳ.

Toán tử quan hệ trong ₵++

Toán tử quan hệ trong ₵++ cài đặt mối quan hệ giữa các toán hạng với nhau. Toán tử quan hệ trong ₵++ bao gồm: bé hơn () hoặc bằng (=), to hơn bằng (>=), tương tự (==) và không tương tự (!=).

Một Note nhỏ cần Note là toán tử gán (=) và toán tử tương tự (==) trong toán tử quan hệ là khác nhau. Trong số đó, toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho biến bất kỳ, còn toán tử tương tự được sử dụng để so sánh các giá trị, cũng giống như điều kiện if – else.

Dưới đây là ví dụ về toán tử quan hệ trong ₵++:

Xem Thêm  Sử dụng JavaScript nghiêm ngặt - sử dụng javascript es6 nghiêm ngặt

int Ҳ = 10; //toán tử gán

Ҳ=5; // toán tử gán

if(Ҳ == 5) // bước này tất cả chúng ta sử dụng toán tử tương tự, để so sánh

{

cout

}

Toán tử logic trong ₵++

Các toán tử logic bao gồm AND (&&) và OR (||) được sử dụng để phối hợp 2 biểu thức khác nhau với nhau.

Nếu sử dụng toán tử AND để connect 2 lệnh với nhau, tính hợp lệ của 2 lệnh sẽ được suy xét, nhưng nếu được phối hợp bằng toán tử OR thì một trong hau lệnh phải hợp lệ.

Các toán tử này chủ đạo được sử dụng trong các vòng lặp (nhất là vòng lặp while) và trong lệnh điều kiện.

Toán tử thao tác bit (Bitwise Operator) trong ₵++

Toán tử thao tác bit (Bitwise Operator) trong ₵++ được sử dụng để thực hiện thao tác từng bit một. Chúng chỉ hoạt động với các kiểu dữ liệu tách rời như char, int và long chứ không hoạt động với các giá trị dấu phẩy động.

– Toán tử thao tác bit AND (&).

– Toán tử thao tác bit OR (|).

– Toán tử thao tác bit XOR (^).

– Toán tử thao tác bit NOT (-).

Không những thế tất cả chúng ta có thể sử dụng để làm ký hiệu viết tắt, & =, | =, ^ =, – =, … .

Toán tử Shift trong ₵++

Toán tử Shift được sử dụng để biến đổi bit của biến bất kỳ, bao gồm 3 kiểu:

– Toán tử dịch sang trái <>

– Toán tử dịch sang phải >>.

Xem Thêm  PHP: chuyển đổi - trường hợp chuyển đổi php không làm gì cả

– Toán tử dịch sang phải unsigned >>>.

Toán tử một ngôi trong ₵++

Toán tử một ngôi trong ₵++ là toán tử chỉ hoạt động trên một toán hạng. Có nhiều toán tử một ngôi khác nhau, trong đó toán tử ++ và — được sử dụng nhiều nhất.

Không những thế còn tồn tại một số toán tử một ngôi khác như $, *, new and delete, toán tử thao tác bit not -, toán tử logic not !, toán tử một ngôi trừ (-) và toán tử một ngôi cộng (+).

Toán tử 3 ngôi trong ₵++

Toán tử if-else ? : là toán tử có 3 toán hạng.

Dưới đây là ví dụ về toán tử 3 ngôi trong ₵++:

int α = 10;

α > 5 ? cout < “true”=”” :=”” cout=””><>

Toán tử Comma trong ₵++

Toán tử này được sử dụng để tách tên biến và tách biểu thức. Trong trường hợp biểu thức, giá trị của biểu thức cuối cùng được tạo thành và sử dụng.

Cho ví dụ về toán tử Comma trong ₵++:

int α,ɓ,ͼ; // khai báo biến bằng toán tử comma

α=ɓ++, ͼ++; // α = ͼ++ sẽ được thực hiện.

Như thế nội dung trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về toán tử trong ₵++. Trong các nội dung kế tiếp Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về vòng lặp trong ₵++ là gì.

https://thuthuat.taimienphi.vn/toan-tu-trong-c-43973n.aspx
Không những thế độc giả có thể tìm hiểu thêm một số nội dung khác đã có trên Taimienphi.vn để tìm tinh thông hơn về lớp lưu trữ trong ₵++ là gì nhé.

“sovàgt;),>

“sovàgt;),>

Viết một bình luận