Top 19 kết quả tìm kiếm hướng dẫn sqlite android mới nhất 2022

0
8

Nội Dung Chính Trong Bài Viết

Dưới đây là những thông tin và kiến thức về chủ đề hướng dẫn sqlite android hay nhất do chính tay đội ngũ phptravels.vn biên soạn và tổng hợp.

 

1. Lập trình Android cơ bản – Bài 16: SQLite trong Android (Phần 1)

 • Tác Giả: Lập trình cùng Eri
 • Ngày đăng: 2020-03-17
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4706 ratings )
 • Tóm tắt: Lập trình Android cơ bản – Bài 16: SQLite trong Android (Phần 1)
  Cơ sở dữ liệu trong android
  SQLite trong Android
  SQLite là gì
  Ứng dụng có sử dụng SQLite
  Hiển thị danh sách với SQLite
  Tài liệu học lập trình android: http://olalink.io/tailieuandroid
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lập trình Android cơ bản – Bài 16: SQLite trong Android (Phần 1) Cơ sở dữ liệu trong android SQLite trong Android SQLite là gì …

Bạn đang xem: hướng dẫn sqlite android

 

2. Lập trình Android A-Z – Bài 131: SQLite To Do List – phần 1

 • Tác Giả: Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Khoa Phạm
 • Ngày đăng: 2017-05-09
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 48434 ratings )
 • Tóm tắt: Học lập trình Android A-Z.
  Khóa Học Android Tại Trung Tâm: http://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-android.html

  ——– Nội dung học: ———–

  ♣ Chương 1: Cài đặt và làm quen với Android Studio
  _ Cài đặt JDK
  _ Cài đặt Android Studio
  _ Cài đặt máy ảo Genymotion
  _ Làm quen với Android Studio
  _ Tìm hiểu cấu trúc thư mục trong Android

  ♣ Chương 2: Lập trình Java cơ bản cho Android
  _ Các kiểu dữ liệu và cách khai báo biến
  _ Câu lệnh điều kiện If else & Switch case
  _ Vòng lặp While & For
  _ Mảng và xử lí mảng
  _ Function

  ♣ Chương 3: Layout trong Android
  _ Khái niệm về view, viewgroup
  _ Linear layout
  _ Relative layout
  _ Frame layout
  _ Table layout
  _ Constraint layout

  ♣ Chương 4: Quy trình thiết kế ứng dụng
  _ Quy trình thiết kế một ứng dụng

  ♣ Chương 5: Các Widgets cơ bản
  _ Button
  _ EditText
  _ Random số
  _ Switch
  _ Radio button
  _ Checkbox
  _ Imagebutton
  _ ImageView – Gán hình nền
  _ SeekBar
  _ ProgressBar

  ♣ Chương 6: Hiển thị dữ liệu theo danh sách
  _ Listview cơ bản (cấu hình)
  _ Listview cơ bản (thêm, xóa, sửa)
  _ Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
  _ Phân biệt public và private
  _ Hàm khởi tạo – Constructor
  _ Getter và Setter
  _ Listview nâng cao với BaseAdapter
  _ ViewHodler trong Adapter
  _ Cấu hình Gridview
  _ Hiển thị hình ảnh với GridView

  ♣ Chương 7: Tùy biến giao diện với Drawable
  _ Layer-List
  _ Selector
  _ Clip
  _ Shape
  _ Custom ProgressBar
  _ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ

  ♣ Chương 8: Menu và Dialog
  – Thiết lập và sử dụng Menu
  – Thiết lập và sử dụng Popup Menu
  – Làm việc với ContextMenu
  – Sử dụng Dialog
  – Custom giao diện cho Dialog
  – DatePickerDialog
  _ App Đếm ngày xa em
  – TimePickerDialog

  ♣ Chương 9: Tạo ứng dụng đa màn hình
  – Intent Explicit
  _ Activity Lifecycle
  – Intent Explicit – Gửi và nhận chuỗi
  – Intent Explicit – Gửi và nhận số
  – Intent Explicit – Gửi và nhận mảng
  – Intent Explicit – Gửi và nhận Bundle
  – Intent Implicit – ACTION_VIEW
  – Intent Implicit – ACTION_SENDTO
  – Intent Implicit – ACTION_CALL
  – Intent for result
  _ Intent Camera
  _ Permissions at Run Time API 23
  – Xây dựng game chọn hình
  _ Shared Preferences
  _ Lưu điểm game với Shared Preferences

  ♣ Chương 10: Tạo diễn hoạt Animation
  – Alpha Animation
  – Scale Animation
  – Rotate Animation
  – Translate Animation
  _ Hiệu ứng khi chuyển màn hình
  _ Hiệu ứng với ListView

  ♣ Chương 11: Async Task và kỹ thuật đọc XML
  _ Quản lý tiến trình với Async Task
  _ Đọc nội dung từ website
  _ Load image from internet
  _ Xây dụng ứng dụng đọc tin tức sử dụng XML

  ♣ Chương 12: Kỹ thuật đọc JSON
  _ Giới thiệu JSON
  _ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Object
  _ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Array
  _ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ mới JSON
  _ Đọc JSON Array dạng API

  ♣ Chương 13: Volley
  _ Volley String Request
  _ Volley Json Object Request
  _ Volley Json Array Request

  ♣ Chương 14: Kỹ thuật xử lí audio và video
  _ Play audio với Media Player
  _ Xây dựng ứng dụng play danh sách nhạc
  _ Play video với VideoView
  _ Play audio từ internet
  _ Play video từ internet

  ♣ Chương 15: Dữ liệu local SQLite
  _ Giới thiệu SQLite
  _ Khai báo và cấu hình SQLite
  _ Insert, select dữ liệu trong SQLite
  _ Update, delete dữ liệu trong SQLite
  _ Xây dựng ứng dụng To Do List
  _ Lưu hình ảnh với SQLite

  ♣ Chương 16: Webservice với PHP&Mysql
  _ Cài đặt Xampp và Sumlime Text
  _ Tạo file php kết nối với localhost
  _ Viết php trả dữ liệu với định dạng JSON
  _ Tạo database với Mysql
  _ Select database
  _ Insert datababase từ ứng dụng
  _ Update database từ ứng dụng
  _ Delete database từ ứng dụng
  _ Upload hosting

  ♣ Chương 17: Xây dựng ứng dụng Real Time với NodeJS & SocketIO
  _ Giới thiệu NodeJS & SocketIO
  _ Cài đặt NodeJS & Git
  _ Tạo server NodeJS
  _ Emit & On trong NodeJS
  _ Kết nối ứng dụng với server NodeJS
  _ Gửi dữ liệu từ app lên server
  _ Truyền dữ liệu từ server về app
  _ Xây dụng ứng dụng chat với NodeJS và Android

  ♣ Chương 18: Kỹ thuật sử dụng Fragment
  _ Giới thiệu Fragment
  – Create Fragment
  – Add fragment XML
  – Add fragment Code
  – Fragment Communicator
  _ Fragment Bundle
  – Fragment Remove
  – Fragment Pop Back Stack
  – Sử dụng ListFragment
  – Sử dụng Dialog Fragment
  _ Fragment Interface
  – Bài tập xử lý giao diện với Fragment

  ♣ Chương 19: Google API
  _ Giới thiệu API Google
  _ Play video từ Youtube sử dụng Youtube API
  _ Play danh sách video từ Youtube
  _ Nhúng google map vào ứng dụng
  _ Thêm Marker vào google map
  _ Camera trong google map

  ♣ Chương 20: Nhúng quảng cáo Admob vào app
  _ Giới thiệu Admob
  _ Đăng ký tài khoản Admob
  _ Cấu hình Admob & tạo ID quảng cáo
  _ Nhúng quảng cáo vào ứng dụng

  ♣ Chương 21: Submit ứng dụng lên Play Store
  _ Quy trình submit ứng dụng
  _ Hướng dẫn tạo keystore & build app release
  _ Submit ứng dụng

  Khóa Học Android Tại Trung Tâm: http://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-android.html

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ——– Nội dung học: ———– ♧ Chương 1: Cài đặt và làm quen với Android Studio _ Cài đặt JDK _ Cài đặt Android Studio _ Cài … video video

 

3. Room Database trong Android Part 1 (Insert data & Get List Data) – [Android Tutorial – #26]

 • Tác Giả: TinCoder
 • Ngày đăng: 2020-11-11
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 13341 ratings )
 • Tóm tắt: ✰ Nếu ai muốn ủng hộ mình, thì Donate cho mình qua link bên dưới nhé.
  https://unghotoi.com/tincoder
  ✰ Tài khoản 21710000128947 – NGUYEN DANG TIN – BIDV – Chi nhánh Từ Liêm
  Mình xin trân thành cám ơn !!!

  Room là một Persistence Library được google giới thiệu trong sự kiện google I/O mới đây, nó là một abstract layer cung cấp cách thức truy câp thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQLite.

  Các ứng dụng sử dụng một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc có thể hưởng lợi lớn từ việc lưu lại dữ liệu trên local thông qua Room Database. Trường hợp thường gặp nhất là chỉ cache những dữ liệu có liên quan. Nếu làm vậy thì khi thiết bị không có kết nối internet thì user vẫn có thể truy cập data đấy khi đang offline. Mọi dữ liệu được phát sinh hay thay đổi do user sau đó sẽ được đồng bộ với server khi họ online trở lại.

  Có 3 thành phần chính trong Room:
  Entity: Đại diện cho một bảng trong cơ sở dữ liệu.
  DAO: Chứa các phương thức được sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu.
  Database: Đóng vai trò truy cập trực tiếp đến cơ sở dữ liệu và trả về kết quả hiện thị cho người dùng.

  Mời tất cả các bạn đón xem: Room Database trong Android Part 1 (Insert data & Get List Data) – [Android Tutorial – 26]

  Libraries sử dụng trong Video:
  Room Persistence Library trong AndroidX
  https://developer.android.com/training/data-storage/room

  RecyclerView trong AndroidX
  https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/recyclerview

  Video nằm trong danh sách phát: Android Tutorial
  https://www.youtube.com/watch?v=Iy6K3nho2RE&list=PL3Ob3F0T-08YHxzJci2eQC47EbEZ31ka7
  ———————————————————
  ✰ Theo dõi kênh YouTube của mình:
  ● Đăng kí kênh: https://studio.youtube.com/channel/UCu3DXfXYgygIYXN8TduNcNQ
  ● Đừng quên LIKE, SHARE và COMMENT nhé!
  ———————————————————
  © Bản quyền bởi TinCoder. Vui lòng không Re-upload.
  Nếu có bất cứ vấn đề gì về bản quyền, vui lòng liên hệ với tôi qua Email. Mọi thứ sẽ được giải quyết sớm nhất.
  ???? Liên hệ: mixproduction29932@gmail.com
  tincoder TinCoder TinCoderAndroid

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Room là một Persistence Library được google giới thiệu trong sự kiện google I/O mới đây, nó là một abstract layer cung cấp cách …

 

4. Android Cơ Bản Bài 8 | SQLITE Trong Android | -__- |

 • Tác Giả: CODE LÝ CODE HÀNH
 • Ngày đăng: 2020-06-11
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 30602 ratings )
 • Tóm tắt: – Tài liệu học Android studio:
  https://drive.google.com/drive/folders/1OwgDkLV1h48RuV9Tw4MBbKjfcpgoE2Cp?usp=sharing

  Videos của mình thế nào mọi người nhớ nhận xét nha???

  Đừng quên nhấn nút SUBSCRIBE (Đăng Ký) và CHUÔNG để nhận được những videos mới nhất và sớm nhất nha.

  Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

  Mạng Xã Hội của mình:

  -YOUTUBE:
  https://www.youtube.com/channel/UCzSoyNMtu65ImxF96Cfrnaw?sub_confirmation=1

  –Nhóm thảo luận kênh:
  https://www.facebook.com/groups/668639707267344/

  — Fanpage:
  https://www.facebook.com/CODE-L%C3%9D-CODE-H%C3%80NH-100201835067405/?modal=admin_todo_tour

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Videos của mình thế nào mọi người nhớ nhận xét nha??? Đừng quên nhấn nút SUBSCRIBE (Đăng Ký) và CHUÔNG để nhận …

 

5. Copy SQLite từ assets vào ứng dụng trong Android Studio, hiển thị lên listview, thêm, sửa, xóa CSDL

 • Tác Giả: Share4Happy
 • Ngày đăng: 2020-11-27
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 37627 ratings )
 • Tóm tắt: Copy CSDL SQLite từ assets vào ứng dụng trong Android Studio, hiển thị lên listview, thêm, sửa, xóa CSDL
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Copy CSDL SQLite từ assets vào ứng dụng trong Android Studio, hiển thị lên listview, thêm, sửa, xóa CSDL.

 

6. Android – App trắc nghiệm – Bài 2: Tạo database với SQLite

 • Tác Giả: Khánh Jos
 • Ngày đăng: 2021-05-26
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 19255 ratings )
 • Tóm tắt: Mọi người ủng hộ Khánh Jos bằng 1 nút đăng ký nha! Đừng quên góp ý về những video của mình nhé!

  Tạo database
  download file : https://drive.google.com/file/d/1B27CMvAPqnvGm7AZ_isW69RyYln3jHoc/view?usp=sharing

  ???? FOLLOW:
  ▶Danh sách phát hướng dẫn app trắc nghiệm :
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PA66DMECzWLoE2Vkk18F5Bz_sFv_4xE
  ▶Danh sách phát hướng dẫn app quản lý sinh viên :
  https://youtube.com/playlist?list=PL3PA66DMECzW7mqhl_kSxFWwWzfr7jL2T
  ▶Danh sách phát hướng dẫn app đọc truyện :
  https://youtube.com/playlist?list=PL3PA66DMECzUJI1LSqOewf0Ha3uCocpPT
  ▶ Đăng ký kênh để xem video mới sớm nhất tại: https://www.youtube.com/channel/UCEp3mDkbV3vUpkLCxXzNNSQ?sub_confirmation=1

  Thank you for watching ❤️

  khanhjosapptracnghiem
  lập trình android,lập trình app,lập trình app đọc báo,lập trình app đọc truyện,app android,lập trình app android,lập trình android hay,app android hay,lập trình android studio,code app,code app android,app đọc truyện android,app bán hàng,app báo thức,app hay lập trình,app quản lý sinh viên,app quản lý nhân viên,app trắc nghiệm android,app trắc nghiệm android studio,ứng dụng trắc nghiệm android,trắc nghiệm android,trắc nhiệm android.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mọi người ủng hộ Khánh Jos bằng 1 nút đăng ký nha! Đừng quên góp ý về những video của mình nhé! Tạo database download …

 

7. Android sqlite CRUD

 • Tác Giả: Trần Thị Hường
 • Ngày đăng: 2021-08-05
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 20923 ratings )
 • Tóm tắt: – Create database Sqlite by SQLiteOpenHelper
  – View

  – ListvView and ArrayAdapter
  – Dialog

  – DAO:
  – getAll()
  – insert()
  – update()
  – delete
  ———————————
  ►Trần Thị Hường – Giảng viên IT
  ►Mobile-Zalo: 0904.533.123
  ►Facebook: https://www.facebook.com/it.huongtt
  ►Fanpage: https://www.facebook.com/HuongTTDevTr…

  tranthihuong
  hoclaptrinh
  laptrinh247​​

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Create database Sqlite by SQLiteOpenHelper – View – ListvView and ArrayAdapter – Dialog – DAO: – getAll() – insert() – update() …

 

8. Lập trình Android: Tạo cơ sở dữ liệu với SQLite

 • Tác Giả: Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Khoa Phạm
 • Ngày đăng: 2016-09-22
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 33170 ratings )
 • Tóm tắt: Bài này trích từ một buổi học offline tại lớp Lập trình Android – Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm.

  Video này hướng dẫn các bạn:
  – Tạo database SQLITE
  – INSERT & SELECT dữ liệu trong SQLITE
  – Custom Adapter Listview đổ dữ liệu từ database(Còn bước đổ dữ liệu lên listview các bạn làm thêm)

  Khóa học lập trình Android: http://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-android.html

  Tư vấn ghi danh: 0942764080
  Hỗ trợ kỹ thuật: 0967908907 (Thứ hai đến thứ sáu từ 14 – 16h)
  Fanpage: https://www.facebook.com/khoapham.vn/

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài này trích từ một buổi học offline tại lớp Lập trình Android – Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. Video này hướng dẫn các …

 

9. Bài 16. Hướng dẫn sử dụng Sqlite và ListView trong Android – Part 1

 • Tác Giả: Quang Hoang Duc
 • Ngày đăng: 2020-05-15
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 18615 ratings )
 • Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng Sqlite và ListView trong Android
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng Sqlite và ListView trong Android.

 

10. Quản lý sinh viên trong Android sử dụng Sqlite

 • Tác Giả: Học Lập Trình
 • Ngày đăng: 2020-10-24
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3748 ratings )
 • Tóm tắt: ???? Học lập trình Từ A-Z
  ???? Nội dung chia sẽ
  ???? Học lập trình PHP
  ???? Học lập trình ASP.NET MVC
  ???? Học lập trình Codeignter
  ???? Học lập trình Laravel
  ???? Học lập trình HTML&CSS&Javascript
  ???? Học lập trình mã nguồn mở WordPress, Joomla,…
  ► Kênh học lập trình: https://www.youtube.com/user/loicntt
  ► Theo dõi Facebook : https://www.facebook.com/hodienloi/
  ► Page Facebook : https://www.facebook.com/HocLapTrinhDienLoi/
  ► Nhóm chia sẽ kiến thức: https://www.facebook.com/groups/laptrinhWebs/
  ► Website chia sẽ kiến thức: https://dienloi.com
  —————————————————————————–
  Tin học(Word, Excel, và PowerPoint) https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9LFv6RaaWJZW52IbDJ173yw
  —————————————————————————–
  Hướng dẫn xây dựng website bán hàng bằng Laravel 7.x https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9JeIx11XoGsAzHb_JVLSQTz
  —————————————————————————–
  LTW PHP CCQ1811 Chiều 4
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9LJ6e3YkVHv-iAhFy5AySO-
  —————————————————————————-
  LTW PHP CCQ1811 Chiều 7
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9Jjdni_I-Pn3ai_5MPeKcJx
  —————————————————————————-
  Hướng dẫn học Bootstrap 4
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9KyPzfC0fm63TnZ9noPBW-J
  —————————————————————————-
  Lập trình ASP.NET MVC 2019
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9KzSICzxS7IBzR3BF7r29ij
  —————————————————————————-
  Lập trình Website bán hàng với Laravel 5.8
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9K1l0bZoXpyrlf3sZIm_Yw5
  —————————————————————————-
  Hướng dẫn lập trình Website với PHP&MySQL
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9IilTEl2vNUOtp1NDHL41yg
  —————————————————————————-
  Laravel 5.7 – 2018
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9LUMMAlI2_CfXrWLbpQj_RL
  —————————————————————————-
  Lập trình Web 2018
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLfoatMCvZl9Jpsm_4cutkECJKhFEBv8Up
  —————————————————————————-
  Cảm ơn bạn đã xem hy vọng bạn chia sẽ đến mọi người cùng xem. Đăng ký kênh “Học lập Trình” để nhận thông báo mới nhất.
  tinhochoclaptrinhdienloilaptrinhlaptrinhweb
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học lập trình Từ A-Z Nội dung chia sẽ Học lập trình PHP Học lập trình ASP.NET MVC Học lập trình Codeignter Học lập …

 

11. [Phần 3 – Food App] Viết ứng dụng Food App sử dụng SQLite trong Android

 • Tác Giả: GokiSoft – Học Lập Trình Online
 • Ngày đăng: 2020-12-02
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 18396 ratings )
 • Tóm tắt: Source Code:
  https://github.com/tranvandiep/C1812L-Android

  https://gokisoft.com/video-huong-dan-tao-food-app-bang-listview–baseadapter-lap-trinh-android.html

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Source Code: https://github.com/tranvandiep/C1812L-Android …

 

12. ✅ Food App Android Design – how to make food ordering app? android studio tutorial ????

 • Tác Giả: UiLover
 • Ngày đăng: 2021-06-07
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 46822 ratings )
 • Tóm tắt: New Channel Address:
  www.youtube.com/c/uiloverandroid
  subscribe new Channel: https://youtube.com/channel/UCpuuunu6eo-TLa1eT0gSooQ?sub_confirmation=1
  how to make food order app in android studio?

  This android studio tutorial order food video will show you how to make food order app in android studio with android studio XML code

  In this food app android , we have sections that include a list of categories of foods, popular foods, details of each food, Intro page and shopping cart
  Write in the comment section if you have any Question
  For more awesome android tutorial videos please subscribe to this channel and don’t forget to click the bell icon!

  Please Subscribe Here http://www.youtube.com/channel/UCFPQWaY0gN1WpsjL8MmAIRA?sub_confirmation=1

  Download resource Files From Here
  To get the source link, please watch the video until the end of it. The link will be displayed as a subtitle while watching the video.

  order food app android

  ===================================================
  Also, You can Download another Free source from these clips:

  ❤️????Design Modern Dashboard :
  https://www.youtube.com/watch?v=Tyaak1NhPVU
  ❤️????Design Modern Dashboard 1:
  https://www.youtube.com/watch?v=03QZnYOpwQM
  ❤️????Design Modern Dashboard 2:
  https://www.youtube.com/watch?v=wdDgTpSa0K4
  ❤️????Design Modern Dashboard 3:
  https://www.youtube.com/watch?v=0rgrCsBJDlc
  ❤️????Design Modern Dashboard 4:
  https://www.youtube.com/watch?v=UIXSmrARbts
  ❤️????Design Modern Dashboard 5:
  https://www.youtube.com/watch?v=O2jF7mQ2on0
  ❤️????Login Ui Design:
  https://www.youtube.com/watch?v=-yHXVUsXQ9k
  ❤️????Login Ui Design:
  https://www.youtube.com/watch?v=JH984S0wAuA

  0:00 Intro
  0:23 Project description
  01:47 Start Intro activity
  11:10 Main Activity
  01:07:01 Show detail Activity
  01:27:34 Cart Activity

  food_app
  food_ordering_app_andoird
  android_studio
  android_design_ui
  android_design

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: làm thế nào để tạo ứng dụng đặt đồ ăn trong studio android?

  Video hướng dẫn đặt đồ ăn cho android studio này sẽ hướng dẫn bạn …

 

13. Cách kết nối DVD Mitsubishi Xpander/Xpander Cross 2020 với điện thoại

 • Tác Giả: HRevi
 • Ngày đăng: 2020-07-13
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 20677 ratings )
 • Tóm tắt: Cách kết nối DVD Mitsubishi Xpander/Xpander Cross 2020 với điện thoại thông qua cáp USB hoặc kết nối không dây Bluetooth.
  Chức năng: Android Auto, Apple Car Play, Youtube, Nghe gọi điện thoại, xem tin nhắn, nghe nhạc,…..
  Chi Tiết hơn cho các bác đang dùng điện thoại android tại link: https://youtu.be/RHifKh2e61k
  Link tải phần mềm: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/

  Mua xe liên hệ: 0907 237 868 (Trần Hưng)
  https://dailyxemitsubishi.com/xe-mitsubishi-xpander/
  Mitsubishi Xpander2020 Cross2020 DVD Kếtnốiđiệnthoại

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách kết nối DVD Mitsubishi Xpander/Xpander Cross 2020 với điện thoại thông qua cáp USB hoặc kết nối không dây Bluetooth.

 

14. Chức năng CarPlay – Kết nối và sử dụng ra sao, xe đời cũ lắp được không? | TIPCAR TV

 • Tác Giả: Tipcar TV
 • Ngày đăng: 2020-03-11
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 27616 ratings )
 • Tóm tắt: Chúng ta vẫn thường nghe Apple CarPlay hay Android Auto, nhưng chức năng này chỉ có trên một số dòng xe hiện đại nhất. Vậy chức năng đó là gì, và các xe đời cũ có thể sử dụng được không?
  Tipcar TipcarTuvan TuvanKythuat
  ——————–\r
  Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng TIPCAR TV!\r
  \r
  Thông tin liên hệ: TIPCAR TV – Kênh tư vấn thường thức về ô tô xe máy tại Việt Nam. \r
  Email: tipcartv@gmail.com\r
  Đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn tại: https://bit.ly/35CgsO3\r
  ——————–\r
  Bản quyền thuộc về TIPCAR TV.\r
  Copyright by TIPCAR TV. Do not reup
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta vẫn thường nghe Apple CarPlay hay Android Auto, nhưng chức năng này chỉ có trên một số dòng xe hiện đại nhất.

 

15. ⚙️ Android Auto Accent 2021 – Kết Nối Android Auto Xem Youtube ? | HƯNG HYUNDAI NGỌC AN

 • Tác Giả: HƯNG HYUNDAI NGỌC AN
 • Ngày đăng: 2021-02-02
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 49279 ratings )
 • Tóm tắt: Xe ô tô được trang bị Android Auto nhưng không biết cách để kết nối, hay bạn đã thắc mắc Android Auto có xem được Video hay không?
  Hãy xem video này bạn sẽ có câu trả lời chính xác.
  android_auto
  android_auto_là_gì
  android_auto_xem_youtube
  android_auto_accent
  kết_nối_android_auto
  Link hướng dẫn 30s xem ngay Youtube trên xe ô tô.
  Xem Live Cô Hằng CEO Đại Nam thoải mái
  https://youtu.be/WoUCQDpDSaY
  ĐỪNG VỘI XUỐNG TIỀN
  KHI CHƯA ALO : 0909 789 104 (Mr Hưng)
  Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy đăng ký (subscribe) & ???? kênh HƯNG HYUNDAI để đồng hành cùng HƯNG qua những video mới nhất:
  https://youtube.com/hunghyundai
  ————————————
  © Tất cả video thuộc HƯNG HYUNDAI NGỌC AN đã được đăng ký bản quyền với Youtube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
  ✖ Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
  ♦ All rights belong to their respective owners. If a song / wallpaper owner used in this mix is unhappy, please do not report us, take your time to contact us by mail
  ✉ ♦ thegioixeyundai.net@gmail.com ♦ ✉
  We will give you appropriate credits or remove the video if you request it.
  Đừng quên bấm Like cho chúng tôi trên Facebook Fanpage:
  ???? https://www.facebook.com/hyundaingocanbytcmotor/
  ???? https://www.facebook.com/thegioixehyundai.net/
  Tìm hiểu thêm về những mẫu xe mới của Hyundai tại đây:
  ???? https://thegioixehyundai.net
  ???? https://hyundaingocan-hcm.blogspot.com/
  ————————————————–
  KÊNH HƯNGHYUNDAI NGỌC AN là kênh youtube đánh giá, hướng dẫn về xe Ô TÔ
  Giúp khách hàng đánh giá, hiểu rõ hơn về xe hơi với những video chân thật nhất.
  Quý vi có thể xem video theo các chủ đề bên dưới:
  ✡ Tổng hợp hướng dẫn lái ô tô: http://bit.ly/2uIkExB
  ✡ Tổng hợp khuyến mãi mới nhất: http://bit.ly/2t821D3
  ✡ Tổng hợp xe SUV 5 chỗ: http://bit.ly/36WcBvs
  ✡ Tổng hợp xe SUV 7 chỗ: http://bit.ly/2NtsrGb
  ✡ Tổng hợp xe 7 chỗ giá rẻ: http://bit.ly/35XUC6u
  ✡ Tổng hợp xe SantaFe: http://bit.ly/35SinwU
  ✡ Tổng hợp xe Elantra 2019: http://bit.ly/2TrahbO
  ✡ Tổng hợp xe Tucson: http://bit.ly/2RmUPuE
  ✡ Tổng hợp xe khách: http://bit.ly/35XUC6u
  ✡ Tổng hợp chăm sóc xe ô tô: http://bit.ly/2To96tF
  ✡ Tổng hợp so sánh xe ô tô: http://bit.ly/38j4Pw7
  ✡ Tổng hợp cà số: http://bit.ly/2FRM0DP
  ✡ Tổng hợp độ xe ô tô: http://bit.ly/35WrNY9
  ✡ Tổng hợp xe đã qua sử dụng: http://bit.ly/2Nu4v5t
  ✡ Tổng hợp xe Hyundai Kona: http://bit.ly/35V6ciX
  ✡ Tổng hợp Hyundai Solati 16 chỗ: http://bit.ly/2u5uGsf
  ✡ Tổng hợp xe tải nhẹ: http://bit.ly/30mDTsp
  ✡ Tổng hợp Hyundai Accent: http://bit.ly/2ToaInd
  ✡ Tổng hợp xe cứu thương: http://bit.ly/2QSBr9Y
  ✡ Tổng hợp siêu xe: http://bit.ly/2Nu5zX1
  ————————————————–
  Hyundai Ngọc An đại lý uỷ quyền TC Motor lớn nhất Miền Nam
  XE GIAO NGAY – GIÁ TỐT NHẤT
  Hotline : 0909 789 104 ( Zalo | Viber )
  Email : thegioixehyundai.net@gmail.com
  Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận giá ưu đãi đặc biệt:
  Trụ sở chính : 327 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
  Chi nhánh : 173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P7 Q3 TP.HCM
  —————————————-
  Hyundai Ngọc An cam kết giá tốt nhất Hồ Chí Minh, với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tặng kèm dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.
  Giá từ 345 triệu, mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại từ 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, cứu thương.
  Chỉ cần thanh toán trước từ 120 – 340 triệu sở hữu ngay những mẫu xe Hyundai mới nhất.
  DỊCH VỤ CHU ĐÁO – CHUYÊN NGHIỆP
  – Cam kết khuyễn mãi tốt nhất
  – Hỗ trợ vay lên đến 85% giá trị xe, thời gian vay từ 3 năm – 8 năm.
  – Đảm bảo lãi xuất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn.
  – Hỗ trợ khách hàng chứng minh tu nhập.
  – Đăng ký xem xe và lái thử miễn phí tại nhà.
  – Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe.
  ————————————
  DỊCH VỤ KHÁC:
  ????Đăng ký & giao xe toàn quốc
  ????Thu xe cũ đổi xe mới với giá cao nhất.
  ????Hotline cứu hộ
  ????Phụ tùng, phụ kiện chính hãng.
  ????Độ xe
  ????Bảo hiểm ô tô.
  ————————————
  Chát với chúng tôi:
  Face : https://www.facebook.com/hyundaingocanbytcmotor/
  https://www.facebook.com/duyhung.hyundaingocan
  Zalo / Viber : 0909 789 104
  ————————————
  XUẤT XỨ – BẢO HÀNH:
  ????Nhập khẩu & Lắp ráp tùy theo sản phẩm
  ????Bảo hành 3 -5 Năm hoặc 100,000KM
  ” Âm nhạc được cung cấp bởi http://spoti.fi/NCS “
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xe ô tô được trang bị Android Auto nhưng không biết cách để kết nối, hay bạn đã thắc mắc Android Auto có xem được Video hay …

 

16. Hướng Dẫn cài đặt Android Auto trên điện thoại Android

 • Tác Giả: HRevi
 • Ngày đăng: 2020-07-27
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 19608 ratings )
 • Tóm tắt: Hướng Dẫn cài đặt Android Auto trên điện thoại Android để kết nối với xe Mitsubishi
  Chức năng: Android Auto, Apple Car Play, Youtube, Nghe gọi điện thoại, xem tin nhắn, nghe nhạc,…..
  Link tải phần mềm: https://m.apkpure.com/vn/android-auto/com.google.android.projection.gearhead

  Trần Hưng: 0907 237 868
  dailyxemitsubishi.com
  AndroidAuto Android Mitsubishi TrầnHưng

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trần Hưng: 0907 237 868 dailyxemitsubishi.com AndroidAuto Android Mitsubishi TrầnHưng.

 

17. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Android Auto trên xe hơi

 • Tác Giả: ICAR VIỆT NAM
 • Ngày đăng: 2020-06-20
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8320 ratings )
 • Tóm tắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xin chào các bạn video clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta kết nối Android auto với xe ô tô để làm thì tất …

 

18. Hướng Dẫn Tải Android Auto Và Cài Đặt Trên Điện Thoại Android Đúng Cách.

 • Tác Giả: XE HUY TV
 • Ngày đăng: 2020-03-09
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9282 ratings )
 • Tóm tắt: Quý khách hàng có nhu cầu lắp DVD như trên xe Vios 2020 hãy truy cập vào đây: https://xehoimienbac.vn/ban-dvd-toyota-vios-2020-chinh-hang-thao-xe-moi

  Hướng Dẫn Tải Android Auto Và Cài Đặt Trên Điện Thoại Android
  Để cài đặt trên điện thoại, kết nối với màn hình DVD Apple Car Play/ Android Auto.
  Rất đơn giản.
  Quý vị đang quan tâm các dòng xe Toyota tại Việt Nam và còn phân vân về thông số kỹ thuật, về giá xe.
  Mọi Người chỉ cần liên lạc với Xe hơi miền Bắc – Toyota Thái Hòa Từ Liêm – Đc: Ngã ba Tố Hữu – Mộ Lao, Ngọc Trục 02, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  Chúng tôi luôn luôn có giá tốt, tư vấn tận tình, vui vẻ, phục vụ nhanh gọn.

  Để tìm hiểu nhiều hơn về xe, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo Hotline 0859.442.555
  Hoặc truy cập trang Web: https://xehoimienbac.vn/xe-toyota-moi
  Tại Toyota Thái Hòa Từ Liêm.
  Page Facebook: https://www.facebook.com/toyotakhuvuchanoi/?modal=admin_todo_tour
  android auto,

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng Dẫn Tải Android Auto Và Cài Đặt Trên Điện Thoại Android Để cài đặt trên điện thoại, kết nối với màn hình DVD Apple Car …

 

19. Hướng dẫn cài đặt Android auto , kết nối điện thoại với ô tô qua usb bằng phần mềm Android Auto

 • Tác Giả: EYE BLUE
 • Ngày đăng: 2018-12-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 32631 ratings )
 • Tóm tắt: Kết nối bằng điện thoại thông minh qua ô tô để tiện hơn khi đi xe ko bị phân tâm
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết nối bằng điện thoại thông minh qua ô tô để tiện hơn khi đi xe ko bị phân tâm.

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác tại chuyên mục:: Thủ thuật máy tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính
XEM THÊM  Authority site là gì chưa? xây dựng và kiếm tiền authority site từ a authority site là gì? những lợi ích tuyệt vời của authority site mang lại – vnpt school