Việc thay thế ký tự trong chuỗi khá phức tạp khi bạn xử lý dữ liệu lớn. Tìm 6 phương pháp hàng đầu của ký tự thay thế python trong chuỗi

Bạn đang xem: < font style = "vertical-align: inherit;"> thay thế một ký tự trong chuỗi python

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu , và do đó, các lập trình viên sử dụng nó để thực hiện các hoạt động khác nhau. Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu là một trong những nhiệm vụ chính của các lập trình viên Python. Nhưng ký tự thay thế Python trong chuỗi là rất quan trọng vì chúng cần xử lý dữ liệu lớn.

Họ phải đối mặt với các vấn đề về chính tả, định dạng, ký tự rác và nhiều vấn đề khác. Họ cần khắc phục tất cả các vấn đề này để xử lý dữ liệu sạch để xử lý tiếp.

Blog này sẽ khám phá một số phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất cho Python để thay thế các ký tự trong chuỗi. Trước khi đi sâu vào blog, hãy trả lời một số câu hỏi phổ biến liên quan đến Python Replace Character trong String.

Để thay thế một giá trị trong Python, chúng ta có thể sử dụng hàm string.replace () để thay thế một giá trị chuỗi trong Python. Hãy xem cú pháp của nó: –

string.replace (cũ, mới, đếm)

Trong hàm này: –

 • Cũ: Cũ là chuỗi con mà bạn muốn thay thế bằng chuỗi mới.
 • Mới: Mới là chuỗi con sẽ thay thế cho chuỗi con cũ
 • Đếm – Đếm số lần bạn muốn thay thế chuỗi con cũ bằng chuỗi con mới (tùy chọn)
 • Giá trị trả về: Nó trả về bản sao của chuỗi trong tất cả các lần xuất hiện của chuỗi con mới sẽ thay thế.

Chuỗi trong Python là gì? < p class = "ez-toc-section-end">

Chuỗi trong Python không là gì khác ngoài chuỗi các ký tự Unicode trong dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép. Hoặc chúng ta có thể nói rằng sự kết hợp của các ký tự là một chuỗi trong Python được khai báo trong một dấu ngoặc kép hoặc đơn.

Trong trường hợp chuỗi nhiều dòng, chúng ta cần sử dụng dấu ngoặc kép. Và điểm hay nhất của Python là nó không cung cấp bất kỳ kiểu dữ liệu “char” nào để xác định một ký tự mà bạn tìm thấy trên các ngôn ngữ lập trình khác.

Do đó, bất cứ khi nào bạn khai báo một ký tự trong chuỗi, nó có thể được coi là một nhân vật duy nhất. Hãy nhớ rằng không thể thêm, cập nhật hoặc xóa một chuỗi sau khi nó được khai báo vì bản chất bất biến của nó. Do đó, nếu bạn muốn sửa đổi một mảnh ký tự, bạn cần tạo một bản sao của nó và cập nhật nó cho phù hợp.

Ví dụ về một chuỗi trong Python

x = ”Lập trình viên Python có tay nghề cao”
print (x)

Kết quả

Lập trình viên Python có tay nghề cao

Cách thực hiện Python Replace Character trong String

Xem xét 6 phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để thay thế python ký tự trong chuỗi. Với sự trợ giúp của các phương pháp này, bạn có thể sửa lỗi của mình trong ký tự của một chuỗi dễ dàng hơn bao giờ hết, ngay cả khi bạn đang xử lý một lượng lớn dữ liệu.

1. Sử dụng phương pháp cắt

Một trong những phương pháp tốt nhất để thay thế ký tự trong chuỗi trong chuỗi là phương pháp cắt. Nó được sử dụng để truy cập các phần khác nhau của chuỗi kiểu dữ liệu như chuỗi, danh sách và bộ giá trị. Với sự trợ giúp của phương pháp này, một chỉ mục được sử dụng để thay thế một dải ký tự trong một chuỗi.

Đối với điều này, bạn cần chỉ định phần đầu và phần cuối của chỉ mục được phân tách bằng dấu hai chấm và trả về một phần cụ thể của chuỗi. Trong phần này, bạn cần chọn ký tự mà bạn sẽ thay thế bằng phương pháp cắt. Và nó sẽ thay thế các ký tự cũ bằng các ký tự mới. Hãy xem qua: –

str = ‘Lập trình viên Python’
index = 7
new_char = ‘P’
str = str [: index ] + new_char + str
[index + 1 :]
print (str)

< / p>

Đầu ra

Lập trình viên Python

2. Sử dụng phương thức Replace ()

Phương thức Replace được sử dụng rộng rãi trong python thay thế ký tự trong chuỗi. Nó cung cấp cách dễ nhất để thay thế một ký tự trong một chuỗi. Phương thức Replace () thay thế sự xuất hiện của ký tự cũ đã cho bằng ký tự mới. Hoặc chúng ta có thể nói rằng việc thay thế chuỗi con cũ bằng chuỗi con mới khá dễ dàng.

Nó cung cấp tham số đơn giản nhất như thay thế (cũ, mới, số lượng). Ký tự cũ này là ký tự bạn muốn thay thế và ký tự mới là ký tự bạn muốn thay thế bằng ký tự cũ. Ngoài số đó là số lần bạn muốn thay thế ký tự trong chuỗi. Hãy xem ví dụ của nó: –

str = “Nhận Giải pháp Tốt nhất với các lập trình viên python”
title = str.replace (“p”, “P”, 2)
print (title)

Đầu ra

Nhận Giải pháp Tốt nhất với Lập trình viên Python

3. Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách

Cách tiếp cận này không phổ biến như hàm Replace () đối với ký tự thay thế trong python sợi dây . Trong phương pháp này, bạn cần chuyển đổi chuỗi đã cho thành kiểu dữ liệu danh sách và sau đó thay thế ký tự bằng ký tự mới tại chỉ mục đã cho. Cuối cùng, bạn cần nối chuỗi với nhau để tạo thành chuỗi thực sự bằng cách sử dụng hàm .join (). Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu sâu hơn: –

str = ‘python Lập trình viên’
index =
new_character = ‘P’
temp = list (str)
temp [index] = new_character
str = “” .join (temp)
print (str)

Đầu ra

Lập trình viên Python

< mạnh> 4. Thay thế nhiều ký tự bằng cùng một ký tự

Nếu bạn muốn thay thế nhiều ký tự trong chuỗi đã cho bằng ký tự mới , bạn cần sử dụng hàm chỉ mục chuỗi. Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng “vòng lặp for” để lặp qua một chuỗi và tìm các chỉ mục đã cho. Bạn cũng cần sử dụng phương pháp cắt, tức là, được sử dụng để thay thế ký tự cũ bằng ký tự mới để có được kết quả cuối cùng. Hãy xem ví dụ để hiểu rõ hơn

str = ‘Pfogyammes’
indexes = [ 1 , 4 , 9 ]
new_character = ‘r’
result = ” for i in indexes:
str = str [: i] + new_character + str [i + 1 :]
print (str)

Đầu ra

Lập trình viên

< p class = "ez-toc-section" id = "also-read">

Đọc thêm

< p class = "ez-toc-section" id = "5-Replace-multiple-character-with-different-character">

5. Thay thế nhiều ký tự bằng các ký tự khác nhau

Nếu bạn thấy phương pháp trên khá quen thuộc đối với python, hãy thay thế ký tự trong chuỗi. Sau đó, phương pháp này cũng khá tương tự như trên. Nhưng nó có một chút sửa đổi so với phần trước. Ở trên, bạn chỉ có thể thay thế các ký tự khác nhau bằng cùng một ký tự. Nhưng trong phương pháp này, bạn có thể thay thế các ký tự khác nhau bằng các ký tự thay thế khác nhau cùng một lúc.

Đối với điều này, bạn cần sử dụng “For Loop” để lặp lại các ký tự trong chuỗi. Và nó sẽ thay thế chuỗi bằng phương pháp cắt. Đừng nhầm lẫn, hãy xem ví dụ bên dưới để hiểu nó: –

str = ‘Pythnn Pfogrommer’
indexes = { 4 : ‘o’, 8 : ‘r’, 12 : ‘a’}
title = ””
for index, thay thế in indexes.items ():
str = str [: index] + indexes [index] + str [index + 1 :]
print (str)

Đầu ra

Lập trình viên Python

6. Sử dụng mô-đun Regex

Mô-đun regex của Python là mô-đun tốt nhất trong lớp mô-đun trong python < / strong> thay thế ký tự trong chuỗi. Nó đặc biệt xử lý dữ liệu văn bản để tìm các chuỗi con và sau đó thay thế các chuỗi. Hãy nhớ rằng nó không phải là một hàm mà bạn có thể gọi ở bất kỳ đâu trong chương trình Python. Đây là mô-đun có thể thay thế các ký tự cũ bằng ký tự mới rất hiệu quả.

Nó chứa ba tham số tức là re.variable (cũ, mới, nguyên bản). Trong old này là các ký tự cũ cần được thay thế, new là chuỗi ký tự thay thế cho các ký tự cũ. Và bản gốc dùng để khai báo chuỗi gốc trong đó chuỗi con cần được thay thế. Đừng bối rối, hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu nó một cách hiệu quả: –

import moving = ‘# 211 P, Sec 7, Kurukshetra’
new_location = re.sub (‘Sec 7’ , ‘Sector. 7’, location)
print (new_location)

Đầu ra

# 211, Sector 7, Kurukshetra < / p>

Kết luận

Blog này có thể đã giải tỏa mọi nghi ngờ của bạn về cách bạn có thể thực hiện python thay thế ký tự trong chuỗi. Bạn có thể sử dụng bất kỳ ký tự nào trong số chúng trong chương trình của mình cho Python để thay thế các ký tự trong chuỗi và đôi khi bạn cũng cần sửa đổi chúng để có được kết quả mong muốn.

Do đó, bạn cần đầu tư đủ thời gian để hiểu và thực hành tất cả các phương pháp này để có thể sử dụng chúng thành thạo. Nó sẽ giúp bạn xử lý khối lượng lớn dữ liệu một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về Python Replace Character trong String, hãy bình luận bên dưới. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp trợ giúp lập trình Python tốt nhất từ ​​các chuyên gia của chúng tôi để có được giải pháp tốt nhất.

< h2>

Các câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để thay thế một ký tự trong một chuỗi bằng Python?

Phương pháp dễ nhất để thay thế các ký tự trong một chuỗi trong Python được chúng tôi sử dụng là hàm str.replace (). Hãy xem ví dụ của nó: –
x_string = ”xyz”
X_string = x_string.replace (“x”, ”y”) Thay thế bằng x_string.
print (x_string)

Làm cách nào để thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi trong Python?

Tốt nhất và phương pháp hiệu quả nhất để thay thế tất cả các lần xuất hiện trong Python là sử dụng hàm Replace (). Nó cho phép bạn thay thế tất cả các lần xuất hiện một cách dễ dàng nhất mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thay thế một ký tự trong chuỗi python

Bài 10. Kiểu chuỗi ký tự- string trong Python

 • Tác giả: Cô Sương
 • Ngày đăng: 2021-06-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9362 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: String trong Python
  Escape character
  Phép cắt chuỗi, ghép chuỗi, lặp chuỗi, so sánh chuỗi
  Toán tử in hoặc not in.
  Định dạng chuỗi
  Hàm len()
  Phương thức count(); find(); rfind(); index(); replace(); split(); join(); strip(); rstrip(); lstrip(); lower(); title(); capitalize()
  Các phương thức xác thực: islower(); isupper(); istitle(); isdigit(); isnumeric(); isalnum(); isalpha(); isspace()

Chuỗi Python thay thế ký tự bằng regex [trùng lặp]

 • Tác giả: isolution.pro
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6988 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Thay đổi một ký tự trong chuỗi trong Python

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1061 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Đừng sửa đổi chuỗi. Làm việc với họ như danh sách; biến chúng thành chuỗi chỉ…

Chi tiết bài học 6.Chuỗi trong Python

 • Tác giả: vimentor.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3609 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vimentor chi tiết bài học Chuỗi trong Python: Thay thế, Kết hợp, Phân Tách, Đảo ngược, Chữ hoa và Chữ thường

Thao tác với chuỗi trong python

 • Tác giả: thongthai.work
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7060 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm replace() trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5027 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm replace() trong Python trả về một bản sao của chuỗi ban đầu sau khi đã thay thế các chuỗi con cũ bằng chuỗi con mới.

String trong Python

 • Tác giả: phannhatchanh.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7256 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bất kỳ ký tự nào nằm trong cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép điều là một String (một chuỗi ký tự). Có nhiều phương thức xử lý chuỗi khác nhau.…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Thêm các phần tử vào Mảng trong Java - thêm một mục vào một mảng

By ads_php