Phương thức center () trả về một chuỗi căn giữa mới sau khi đệm nó bằng ký tự được chỉ định. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về phương thức Python String center () với sự trợ giúp của các ví dụ.

Bạn đang xem : cách căn giữa văn bản python

Phương thức center () trả về một chuỗi căn giữa mới sau khi đệm nó bằng chuỗi đã chỉ định nhân vật.

Ví dụ

 câu = "Python thật tuyệt vời"

# trả về chuỗi được đệm ở giữa có độ dài 24 new_string = câu.center (24, '*')

print (new_string) # Đầu ra: *** Python thật tuyệt vời ****

Cú pháp

center ()

Cú pháp của phương thức center () là:

 str.center (width, [fillchar]) 

Ở đây, str là một chuỗi.

Tham số

center ()

Phương thức center () nhận hai tham số:

 • chiều rộng – chiều dài của chuỗi với các ký tự đệm
 • fillchar (tùy chọn) – ký tự đệm

Lưu ý : Nếu fillchar không được cung cấp, khoảng trắng được lấy làm đối số mặc định.

center () Giá trị trả lại

Phương thức center () trả về:

 • một chuỗi được đệm bằng fillchar được chỉ định

Lưu ý: Phương thức center () không sửa đổi chuỗi gốc.

Ví dụ 1: Python center ()

 câu = "Python thật tuyệt vời"

# trả về chuỗi được đệm ở giữa có độ dài 20 new_string = question.center (20, '$')

print (new_string)

Đầu ra

 $ Python thật tuyệt vời $$ 

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng phương thức center () với chuỗi câu là câu.center (20, '$') .

Phương thức trả về một chuỗi căn giữa mới sau khi đệm câu bằng '$' có độ dài tối đa 20 .

Xem Thêm  Làm thế nào để chuyển hướng HTML đến một trang khác: Hướng dẫn đầy đủ - chuyển hướng đến url html

Ví dụ 2: center () với Đối số Mặc định

 text = "Python thật tuyệt vời"

# trả về chuỗi đệm bằng cách thêm khoảng trắng lên đến độ dài 24 new_text = text.center (24)

print ("Chuỗi căn giữa:", new_text)

Đầu ra

Chuỗi căn giữa: Python thật tuyệt vời 

Ở đây, chúng tôi chưa chuyển tham số fillchar vào phương thức center () . Phương thức đệm khoảng trắng vào văn bản tạo độ dài của chuỗi căn giữa là 24 .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách căn giữa văn bản python

How to create image and add text to it using PILLOW (PIL) – python

 • Tác giả: Code It Now
 • Ngày đăng: 2018-02-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6685 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: how to create image, how to add text ti it, How to center that text and how to display the image using Pil python

Căn (canh) giữa trong CSS đơn giản dễ hiểu

 • Tác giả: hocban.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8629 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, Hocban.vn chia sẻ đến bạn cách để căn giữa (hay còn gọi là canh giữa) phần tử trong CSS đơn giản và dễ hiểu nhất có thể.

Hướng dẫn lập trình giao diện GUI bằng Tkinter trong ngôn ngữ Python

 • Tác giả: www.vniteach.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8588 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: GUI là viết tắt của cụm từ Graphical User Interface, có nghĩa là giao diện đồ họa người dùng. Thuật ngữ này được dùng để ám chỉ cách người dùng tương tác với các thiết bị máy tính thông qua hình ảnh, thay vì sử dụng các câu lệnh phức tạp. Lập trình giao diện
Xem Thêm  [10+] Cách tẩy sơn PU trên gỗ nhanh, sạch & hiệu quả nhất - tẩy sơn pu trên gỗ

so sánh 2 văn bản trong python

 • Tác giả: www.pydev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8672 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: em có bài tập là so sánh tìm xác xuất độ giống nhau giữa 2 văn bản. mn có thể cho e hướng làm vs được ko ạ.

cách căn chỉnh chữ vào giữa ô trong word 2010

 • Tác giả: dongnaiart.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4928 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn giữa ô trong Word khi làm việc với bảng biểu là thao tác cần phải thực hiện để định dạng lại chữ trong từng ô theo đúng quy định, cũng như tạo bảng Word

Căn giữa văn bản (text) trong CSS

 • Tác giả: freehost.page
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5448 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python (ljust, center, rjust, zfill)

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2561 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python. Bạn sẽ học được cách căn lề trong chuỗi python bằng các phương thức có sẵn như ljust, center, rjust, zfill trong bài vi

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php