Bạn đang xem : truyền thông dữ liệu

Giao tiếp dữ liệu là sự trao đổi dữ liệu điện tử giữa hai thiết bị trên một kênh giao tiếp như cáp đôi dây hoặc Cáp quang. Trong nội dung này, chúng tôi đã chia sẻ toàn bộ các cụ thể về truyền thông dữ liệu.

Các đề tài được đề cập trong nội dung này như sau;

 • Khái niệm về Truyền thông Dữ liệu

 • Đặc tính của Truyền thông Dữ liệu

 • Các loại Truyền thông Dữ liệu

 • Các thành phần của Truyền thông Dữ liệu

 • Các giao thức và tiêu chuẩn

⦿ Khái niệm về Truyền thông Dữ liệu

Quá trình trao đổi dữ liệu và thông tin điện tử từ vị trí này sang vị trí khác qua phương tiện truyền dẫn được gọi là truyền thông dữ liệu.

Chỉ khi các thiết bị giao tiếp là một phần của hệ thống giao tiếp dựa trên phần cứng và PM thì giao tiếp dữ liệu mới xảy ra.

Trong PC, Giao tiếp dữ liệu cho phép dữ liệu điện tử hoặc dữ liệu kỹ thuật số được gửi giữa hai hoặc nhiều thiết bị bất kể vị trí địa lý, phương tiện truyền dẫn hoặc chất dữ liệu của chúng.

Thông điệp, người gửi, người nhận, phương tiện truyền dẫn và giao thức đều là những yếu tố trọng yếu trong giao tiếp dữ liệu.

⦿ Đặc tính của Truyền thông Dữ liệu

Giao tiếp dữ liệu có bốn đặc tính trọng yếu như sau:

 • 𝓓

  elivery

 • Một

  sự phối hợp

 • Kịp thời

 • Ĵ

  itter

► Ship hàng

Dữ liệu phải được gửi theo đúng thứ tự từ thiết bị nguồn đến đúng đích.

► Độ đúng đắn:

Thông tin phải được phân phối không có lỗi. Dữ liệu phải được truyền lại nếu có bất kỳ sự không đúng đắn nào trong quá trình truyền.

► Kịp thời:

Dữ liệu phải được phân phối trong khung thời gian được phân phối. Dữ liệu được phân phối muộn đã trở nên không sử dụng được.

► Giật gân:

Jitter gây ra bởi sự chậm trễ không đồng đều hoặc không muốn trong thời gian đến gói tin.

Phải Đọc ➜ HTTP là gì?

⦿ Các kiểu truyền thông dữ liệu (Chính sách truyền)

các loại giao tiếp dữ liệu

Dưới đây là các phương thức Truyền dữ liệu trong giao tiếp.

 1. Chính sách Simplex
 2. Chính sách bán song công
 3. Chính sách Full-Duplex

► 1. Chính sách Simplex

 • Phương thức giao tiếp đơn giản chỉ gửi thông điệp theo một hướng.
 • Nguồn tin nhắn (người gửi) hoạt động như một bộ truyền.
 • Người gửi gửi tin nhắn qua kênh dữ liệu đến người nhận, Người nhận là đích của tin nhắn.

Ví dụ: , các đài Radio và chương trình phát sóng truyền hình hoạt động như giao tiếp dữ liệu Simplex. Điểm cần lưu ý ở đây là người nhận không có khả năng phản hồi tin nhắn trong kênh simplex.

► 2. Bán song công

 • Hệ thống giao tiếp dữ liệu bán song công phân phối thông báo theo cả hai hướng nhưng chỉ cho phép truyền tải theo một hướng tại một thời điểm.
 • Trong quá trình này, khi một bên khởi đầu gửi một quá trình truyền, người nhận phải đợi cho đến khi tín hiệu dừng lại trước khi phản hồi.
 • Nếu cả hai bên nỗ lực gửi dữ liệu cùng một lúc, cả hai đều không thành công.

Ví dụ: nếu bạn trò chuyện trên đài phát thanh CB (đài phát thanh Ban nhạc công dân), bạn nhấn một nút và nói. Nhưng nếu người nhận nỗ lực nhấn nút và nói cùng một lúc thì không ai trong hai bạn nghe thấy cả hai tin nhắn. Hệ thống đài CB không có khả năng gửi đồng thời cả hai chiều.

► 3. Song công hoàn toàn

 • Song công là loại giao tiếp dữ liệu hoạt động theo cả hai cách cùng một lúc.
 • Chính sách song công về cơ bản là một tập hợp hai kênh đơn giản, một kênh hoạt động như một kênh chuyển tiếp và một kênh hoạt động như một kênh dự trữ.
 • Hai kênh link với nhau tại một số điểm trong hệ thống song công.
Xem Thêm  Những dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu đơn phương một ai đó - ai đang yêu đơn phương bạn

Ví dụ , Smartphone Cố định hoạt động trên hệ thống liên lạc song công. Nếu ai đó muốn trò chuyện qua smartphone, thì cả hai bên có khả năng nói cùng một lúc. Này là do dữ liệu được truyền đồng thời qua cả hai chiều qua đường dây smartphone.

Còn một phương thức giao tiếp nữa là Giao tiếp tiếp nối, nó không được nói đến nhiều nhưng vì mục đích hiểu biết của các bạn, hãy xem sơ lược về điều này.

► Giao tiếp tiếp nối

 • Giao tiếp tiếp nối là kiểu giao tiếp dữ liệu chia nhỏ dữ liệu thành các phần nhỏ và gửi thông báo từng bit một qua một kênh.
 • Người nhận thu thập dữ liệu dưới dạng các bit nhỏ và tập hợp lại chúng để soạn tin nhắn gốc.
 • Giao tiếp tiếp nối là kiểu giao tiếp dữ liệu thông dụng nhất giữa các thiết bị điện tử.

Ví dụ: Dữ liệu được gửi từ thiết bị Modem đến nhà sản xuất dịch vụ hoạt động trên hệ thống giao tiếp tiếp nối.

Phải đọc ➜ Giao thức lớp ứng dụng

⦿ Các phương pháp truyền dữ liệu trong giao tiếp

Sau đây là các ví dụ về các phương pháp truyền dữ liệu nổi tiếng:

 • Từ PC cá nhân này sang PC cá nhân khác

 • Từ PC cá nhân sang PC chủ

 • Giao tiếp giữa CPU với CPU

► Từ PC cá nhân này sang PC cá nhân khác

Nói chung, các PC cá nhân có thể tương tác và giao tiếp với nhau trên nền tảng một-một. Không có hạn chế nào về lượng thông tin mà mọi người có thể chia sẻ với nhau.

► Từ PC cá nhân sang máy chủ

Để gửi, nhận và lưu dữ liệu, một PC cá nhân được nối mạng dựa vào một PC lớn được gọi là PC chủ. Có thể sử dụng máy chủ tầm trung hoặc siêu PC. PC cá nhân nhận cả quá trình xử lý và dữ liệu từ PC chủ.

► Giao tiếp giữa CPU với CPU

Hình thức giao tiếp này xảy ra giữa hai hoặc nhiều PC trao đổi một lượng dữ liệu đáng kể, ví dụ như các bản update tệp hoặc bản ghi, 𝒱.𝒱. Nó cũng phác thảo cách hai hoặc nhiều PC giao tiếp khi hoạt động như một nhóm.

Kiểu giao tiếp này rất thông dụng giữa các PC ở gần nhau.

Giao tiếp dữ liệu có thể được chia nhỏ hơn nữa thành hai loại phụ.

Chúng như sau;

 • Giao tiếp qua Mạng internet

 • Giao tiếp Trực tuyến và Ngoại tuyến

► Giao tiếp qua Mạng internet

Các thiết bị được kết nối trực tiếp để trao đổi thông tin trong kết nối này. Một link trực tiếp được thiết lập giữa các thiết bị trao đổi dữ liệu và dữ liệu được truyền nhanh chóng. Dung tích của đường truyền và lượng dữ liệu cần truyền quyết định thời gian truyền dữ liệu thực tiễn.

► Giao tiếp Trực tuyến và Ngoại tuyến

Thông tin không được gửi ngay nhanh chóng thông qua việc truyền tải này. Dữ liệu đang được chuẩn bị để truyền. Bởi vì dữ liệu được xử lý theo lô trước khi được chia sẻ tại một thời điểm xác nhận trước, đây là một loại giao tiếp quy trình hàng loạt.

Phải Đọc ➜ Xác minh dự trữ theo chu kỳ (CRC) là gì?

⦿ Các loại tín hiệu trong truyền thông dữ liệu

Giao tiếp dữ liệu có thể được phân loại dựa trên tín hiệu thành các loại sau:

 • Truyền

  Tín hiệu dữ liệu tương tự

 • Truyền Dữ liệu Kỹ thuật số

  Tín hiệu

► Truyền dữ liệu tương tự

Dữ liệu được truyền từ thiết bị này sang thiết bị khác dưới dạng tín hiệu tương tự hoặc sóng liên tục trong truyền dữ liệu tương tự. Một sóng điện liên tục được sử dụng để tạo ra tín hiệu tương tự. Sóng tiếng động, sóng ánh sáng và sóng vô tuyến đều là các trổ tài của tín hiệu tương tự.

Xem Thêm  Code 39 là gì? Cấu tạo của CODE 39 Update 2022 - 39 là số gì

► Truyền dữ liệu kỹ thuật số

Dữ liệu được vận tải từ vị trí này đến vị trí khác thông qua các xung điện hoặc tín hiệu kỹ thuật số trong trao đổi dữ liệu kỹ thuật số. Xung điện tạo thành nền tảng của tín hiệu kỹ thuật số. Mỗi xung điện đại diện cho các bit đã được phối hợp để tạo thành các byte. PC là một thiết bị nhận và thông dịch dữ liệu kỹ thuật số.

Dữ liệu được truyền bằng đường dây smartphone, công nghệ vi sóng hoặc vệ tinh trong truyền dữ liệu kỹ thuật số. Phải có modem trên cả thiết bị gửi và nhận trong hệ thống này. Modem là một thiết bị chuyển hóa tín hiệu tương tự sang tín hiệu kỹ thuật số và trái lại.

⦿ Các thành phần của Truyền thông Dữ liệu

5 thành phần của giao tiếp dữ liệu

Chỉ khi các thiết bị giao tiếp là một phần của hệ thống giao tiếp dựa trên phần cứng và PM thì quá trình giao tiếp dữ liệu mới có thể diễn ra. Thông điệp, người gửi, người nhận, phương tiện truyền dẫn và giao thức đều là những phần trọng yếu của quá trình truyền dữ liệu thành công.

Năm (5) Thành phần chính của Truyền thông Dữ liệu như sau:

 • Thông điệp

 • T

  anh ấy gửi

 • Người nhận

 • Phương tiện Truyền tải

 • E

  nghi thức

► 1. Thông điệp

Dữ liệu hoặc thông tin được gửi từ người gửi đến người thu được gọi là một thông điệp. Nó có thể được tạo thành từ văn bản, hình ảnh, nhạc, video, đồ họa hoặc ảnh, cùng những thứ khác.

► 2. Người gửi

Người gửi là một thiết bị tạo và gửi tin nhắn. Văn bản, số, ảnh, đồ họa, nhạc, video và các phương tiện khác có thể được sử dụng để truyền tải thông điệp. Người gửi thỉnh thoảng được gọi là nguồn, máy phát hoặc nút. Trong hầu như các hệ thống truyền dữ liệu, PC hoạt động như một máy phát.

► 3. Người nhận

Máy phát sẽ gửi một tin nhắn đến người nhận, thiết bị này sẽ nhận nó. Nó còn được gọi là bồn rửa. Người nhận thường được đặt ở một nơi nào đó khác với người gửi. Có thể sử dụng PC, máy in hoặc một thiết bị khác liên quan đến PC. Ngoài ra, người nhận phải có thể chấp thuận tin nhắn.

► 4. Phương tiện truyền dẫn

Đây là đường hoặc kênh vật lý mà thông tin liên lạc đi từ người gửi đến người nhận. Phương tiện truyền thông có thể là có dây, ví dụ như dây xoắn đôi, cáp đồng trục, hoặc cáp quang, hoặc không dây, ví dụ như la-de, sóng vô tuyến hoặc vi sóng.

Phương tiện là một đường dẫn hoặc đường dẫn vật lý mà thông điệp được truyền từ người gửi đến người nhận. Nó là bắt buộc vì nó kết nối người gửi và người nhận. Có thể sử dụng dây đôi xoắn, cáp đồng trục, cáp quang hoặc các công nghệ không dây như la-de, sóng vô tuyến và vi sóng.

► 5. Nghi thức (Giao thức) trong Truyền thông Dữ liệu

Giao thức là một tập hợp các hướng dẫn để truyền dữ liệu giữa các PC. Các giao thức này xác nhận cách thiết lập kênh giao tiếp, cách thông tin được truyền tải và cách nhận ra và sửa chữa các lỗi trong quá trình giao tiếp dữ liệu.

⦿ Giao thức & amp; Tiêu chuẩn truyền thông dữ liệu

Các giao thức chính (nghi thức) và tiêu chuẩn giao tiếp dữ liệu như sau:

 • Sắp xếp theo trình tự của dữ liệu
 • Định tuyến dữ liệu
 • Luồng thông tin
 • kiểm tra lỗi
 • Quá trình mã hóa

► Sắp xếp theo trình tự của dữ liệu trong giao tiếp

Giải trình tự dữ liệu là quá trình chia nhỏ một thông báo lớn thành các phần nhỏ hơn. Một giao tiếp lớn được chia thành các gói nhỏ hơn, giống hệt nhau. Nếu lỗi được xác nhận, kế hoạch này cũng làm giảm số lượng dữ liệu phải được gửi lại.

Xem Thêm  Đố Vui Toán Học Hay ❤️ 1001 Câu Đố Toán Học Có Đáp Án - câu hỏi đố vui toán học

► Định tuyến dữ liệu

Trước khi phân phối dữ liệu, định tuyến dữ liệu là quá trình xác nhận đường dẫn hiệu quả nhất giữa nguồn và đích. Phương pháp này cũng cải tổ hiệu quả truyền dữ liệu.

► Luồng thông tin

Về vận tốc, không phải toàn bộ các PC đều được tạo ra như nhau. Nếu PC phát nhanh hơn PC tiếp nhận, luồng dữ liệu là một cơ chế đảm bảo việc phân phối dữ liệu thích hợp.

► Kiểm tra lỗi

Tính năng chính của các giao thức này là kiểm tra lỗi. Một trong những tính năng trọng yếu nhất của giao thức truyền thông là phát hiện và khôi phục các lỗi. Nó đảm nói rằng dữ liệu được gửi mà không bị gián đoạn. Nếu một sai lầm được xác nhận, nó cũng khắc phục được vấn đề.

► Quá trình mã hóa

PC chỉ sử dụng số nhị phân. Nó sử dụng các chữ số nhị phân để lưu trữ toàn bộ các dạng dữ liệu. Trước khi được lưu trữ trong PC, dữ liệu được chuyển sang dạng nhị phân. ASCII đề cập đến quá trình chuyển hóa dữ liệu sang dạng nhị phân.

Mã tiêu chuẩn Hoa Kỳ để trao đổi thông tin (ASCII) là từ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange.

Mã này là một tập hợp các ký tự được chuẩn hóa để mã hóa dữ liệu. Nó được cấp bởi ANSI vào năm 1968. (Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ). Nó có dung tích 256 ký tự.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài truyền thông dữ liệu

Truyền thông và dữ liệu 9/3

alt

 • Tác giả: 19_7094 Nguyễn Nhật Sang
 • Ngày đăng: 2022-03-09
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1533 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Truyền Dữ Liệu Là Gì? Các Loại Truyền Dữ Liệu?

 • Tác giả: www.mtt.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2870 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tổng quan nghề Mạng PC và Truyền thông dữ liệu

 • Tác giả: tuyensinh.uit.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7344 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xu thế IoT (Mạng internet of Things) đang rất được phát triển. IoT lấy nền tảng là mạng PC để kết nối mọi thứ lại. Nghề Mạng PC & Truyền thông dữ liệu là một nghề phân tích những nguyên lý của mạng, cách thiết kế, xây dựng một hệ thống mạng từ mạng nội bộ cho đến mạng diện rộng

Mạng PC và Truyền thông dữ liệu

 • Tác giả: tuyensinh.vnua.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4718 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mạng PC và Truyền thông dữ liệu: Xu thế của giới công nghệ Thông tin tuyển sinh của nghề Mạng PC và truyền thông dữ liệu Bạn đã nghe về

Bộ Thông tin & Truyền thông

 • Tác giả: open.data.gov.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8101 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Truyền dữ liệu là gì, vận tốc truyền dữ liệu, giao thức truyền dữ liệu?

 • Tác giả: bkaii.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8089 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: BKAII chuyên Tư vấn phương án và Phân phối thiết bị TRUYỀN THÔNG trong công nghiệp với giá CẠNH TRANH nhất!
  Phân phối bộ chuyển hóa tín hiệu rs232/rs485 sang ethernet, modem gprs ip, bo do vong tu, chuyen doi quang dien, video quang, chuyen doi serial sang ethernet,..sẵn hàng, giá tốt

Quyết định 2480/QĐ-TCĐBVN 2021 giao thức truyền dữ liệu camera trên ô tô kinh doanh vận tải

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5829 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php