[Update] Tải về phần mềm DBIM | phần mềm ẩn file

0
35

phần mềm ẩn file: Here is α bài viết related to this topic.

Lịch sử update

Version: 9.7

Ngày update: 10/11/2021

– Thêm 1 số option gán link thép
– Thêm Option tổng hợp thép đai ₵ & đai Vòng theo cách cộng dồn kích cỡ hoặc kích cỡ thật (tính cả góc bo tròn)

Version: 9.6

Ngày update: 27/10/2021

– Thêm tính năng vẽ đai cột xiên, chéo
– Thêm tính năng vẽ toàn thể thép chờ móng cột, vách
– thêm tính năng vẽ toàn thể thép phần thân cột vách
– Cụ thể chỉ dẫn: https://youtu.be/bNu3L9UYpEc
– Cụ thể chỉ dẫn: https://youtu.be/FhJpUzYcfok

Version: 9.5

Ngày update: 16/10/2021

– Cải tiến shopdrawing cấu kiện bất kỳ
– Cải tiến lệnh DimRebar
– Bổ sung shopdrawing sàn
– Bổ sung tính năng đổi thép dạng polyline thành thép chấm tròn & trái lại

Version: 9.4

Ngày update: 05/10/2021

– Fix lỗi dò tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
– Thêm option thống kê số lượng các loại cọc
– Thêm option xuất mặt bằng cọc & đài cọc từ safe ra Autocad

Version: 9.3

Ngày update: 21/09/2021

– 1. Thêm chức năng dim định vị cột
– 2. Thêm chức năng vẽ cột trên mặt bằng
– 3. Thêm chức năng auto xếp đặt lại Block beam, kéo 2 đầu dầm
– 4. Thêm chức năng tạo mv chia theo phương đứng

Version: 9.2

Ngày update: 13/09/2021

– Thêm tính năng rải thép sàn auto bằng Group
– Bố trí tính năng tìm chiều dày sàn trong tính toán sàn
– Bố trí tính năng gán link thép
– Bố trí tính năng xếp đặt vẽ dầm mặt cắt từ Excel
– Thêm Option xuất tên dầm từ excel tính dầm ra cad – Tên nằm ngang
– Phân biệt Nét bê tông lót & nét bao móng trong vẽ móng cọc & vẽ móng đơn

Version: 9.1

Ngày update: 26/08/2021

– Thêm tính năng auto LogOut license Vip cho công ty
– Thêm tính năng tách cột, Tách hàng khi xuất tổng hợp thép
– Thêm tính năng tách cột, Tách hàng khi xuất tọa độ cọc

Version: 9.0

Ngày update: 16/08/2021

– Thêm option giật tai sàn trái, phải trong vẽ dầm & vẽ dâm mặt cắt
– Thêm option tổng hợp thép cấu trúc cho thép lớp trên sàn. (so với loại sàn không rải đều lớp trên)
– Thêm tính năng tự nhận diện chiều dày sàn trong tính toán sàn

Version: 8.9

Ngày update: 07/08/2021

– Thêm tính năng làm tròn thép tổng hợp trong DCESETUP
– Thêm tính năng ghi tiếng anh trong bản vẽ cụ thể
– Thêm tính năng chuyển dim trong mặt cắt dầm sang Phải => thăng bằng bản vẽ

Version: 8.8

Ngày update: 01/08/2021

– Thêm lệnh DCEQS trợ giúp người dùng QS
– Đúc kết quy trình model Etabs bằng Etabs API:
+ Video 1: https://youtu.be/XCJsYYcK-JI
– Đúc kết quy trình tính toán phối hợp triển khai bản vẽ dầm
+ Video 1: https://youtu.be/bbkWwBS4EHE
+ Video 2: https://youtu.be/VLuwGwbmW8I
– Thêm option tự đổi tên layer về layer trung tâm tư vấn du học

Version: 8.7.8

Ngày update: 22/07/2021

– Fix lỗi dò tìm tiết diện dầm trong lập model Etabs
– Fix lỗi lượt xem cột thẳng hàng trong model Etabs
– Thêm lệnh DCEQS trợ giúp người dùng QS

Version: 8.7.7

Ngày update: 18/07/2021

– Sửa tính năng extend frame trong Model Etabs API
– Sửa tính năng đánh số hiệu thép trong shopdrawing

Version: 8.7.6

Ngày update: 13/07/2021

– Căn chỉnh 1 số tính năng Model Etabs
– Thêm tính năng xuất dữ liệu thông số kỹ thuật sàn từ excel ra autocad
– Thêm lệnh CreateField_DCE – trợ giúp các tính năng tạo Filed
– Căn chỉnh 1 số trường hợp đặc biệt tổng hợp thép thiếu bề dài nối
– Căn chỉnh tính năng xuất tổng hợp thép ra Excel (thêm tên cấu kiện

Version: 8.7.5

Ngày update: 14/06/2021

– Fix lỗi vẽ mặt cắt móng đơn, móng cọc

Version: 8.7.4

Ngày update: 13/06/2021

– Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng đơn
– Thêm bê tông lót móng trong vẽ móng cọc
– Thêm tính năng rải thép sàn auto (Thép Base)
– Thêm tính năng combined thép các dầm giống nhau trong kiến trúc dầm
– Thêm tính năng combined nội lực các dầm giống nhau trong kiến trúc dầm
– Thêm tính năng gán dữ liệu line & text dầm (ALL) trong kiến trúc dầm
– Thêm lệnh RESETSOHIEUTHEP_DCE để reset số hiệu bản vẽ theo thứ tự (1-2-3-4-…-100)

Version: 8.7.3

Ngày update: 29/05/2021

– Thêm Option đăng xuất account trên thiết bị khác từ xa

Version: 8.7.2

Ngày update: 05/05/2021

– Thêm Option triển khai đai cột
– Thêm Option vẽ đai chữ nhật cho cột tròn
– Sửa tính năng mất đoạn trừ khoảng rải khi sửa số lượng cấu kiện
– Thêm option thép Giá (vẽ dầm) được phép chạy suốt khi đáp ứng điều kiện không cắt
– Thêm option vẽ đai ₵ 1 đầu 180 độ, 1 đầu 135 độ
– Thêm Option biến đổi ký tự khoảng rải α
– Thêm Option biến đổi font chữ Unicode => TCVN3 => VNI
– Thêm tính năng vẽ móng cọc lấy dữ liệu từ Excel

Version: 8.7.1

Ngày update: 24/04/2021

– Thêm tính năng xuất dữ liệu 1 cây dầm từ Revit qua excel
– Thêm tính năng lấy dầm giao tại nhịp, dầm giao tại gối từ Revit
– Sửa lỗi thép gia cường gối, Thép gia cường nhịp với các đoạn dầm ảo (đoạn dầm khai báo có ɭ Gối =0)
– Thêm tính năng vẽ Ô văng
– Thêm tính năng tổng hợp bê tông cho dầm, cột, vách, Lanh tô, Ô văng, Bổ trụ…

Version: 8.6.8

Ngày update: 27/03/2021

– Cập nhật tính năng link mbkc revit
– Lệnh nhấn thép dầm thêm option cắt thép
– Thêm các option triển khai cụ thể vách
– Thêm tính năng gán nhanh link line & text dầm

Version: 8.6.7.1

Ngày update: 14/03/2021

– Thêm tính năng vẽ móng đơn
– Thêm tính năng vẽ thép kép cho sàn

Version: 8.6.7

Ngày update: 08/03/2021

– Thêm tính năng vẽ móng băng không móc
– Thêm Option nối thép cột đúng tâm
– Thêm Option trổ tài bản vẽ cột
– Thêm tính năng vẽ móng cọc, rải đài cọc
– Sửa 1 số lỗi số hiệu thép sàn, tag thép…
– Chỉ dẫn thanh toán license online: https://dcejsc.com/huong-dan-nap-tien

Version: 8.6.6

Ngày update: 19/01/2021

– Thêm tính năng vẽ móng băng sử dụng file vẽ dầm
– Biến đổi giao diện vẽ Cột, Vách
– Thêm tính năng nối thép cột cùng 1 địa điểm cột, vách
– Thêm tính năng tùy chọn tầng được phép nối cột, vách
– Thêm tính năng thanh toán license online trực tiếp trên website
– Chỉ dẫn thanh toán license online: https://dcejsc.com/huong-dan-nap-tien

Version: 8.6.5

Ngày update: 18/12/2020

– Thêm tính năng cập nhập tên trong Etabs theo bảng tính Excel
– Thêm tính năng bắt điểm thông minh trong etabs với các loại mô hình cong xiên
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.6.4

Ngày update: 13/12/2020

– Thêm Option Bề dài thép tăng cường gối & khoảng rải đai gối có thể khác nhau (xem cụ thể ô “J2” file excel vẽ dầm
– Sửa số lượng thép đai trong trường hợp có dầm giao giữa nhịp
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.6.3

Ngày update: 04/12/2020

– Thêm Option vẽ thép sàn polyline, thép sàn biến thiên, căn chỉnh thép sàn
– Sửa lại 1 số ký hiệu thép dầm
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.6.2

Ngày update: 29/11/2020

– Cập nhập Vẽ thép Sàn biến thiên
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.6.1

Ngày update: 25/11/2020

– Tùy biến Vẽ thép vách lõi thang máy
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.6

Ngày update: 16/11/2020

Biến đổi đường kính thép chạy suốt
Thêm option cho lệnh lệnh “STK_DCE”
Thêm lệnh “REBARBEND” nhấn thép bất kỳ
Thêm thông số kỹ thuật bề dài thép gia cường Top ở địa điểm giữa nhịp
Thêm thông số kỹ thuật bề dài thép gia cường Bot ở gối
Sửa 1 số option cắt thép & tối ưu thép trong shopdrawing
Thêm Option đặt tên trong vẽ lanh tô
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.5.9

Ngày update: 06/11/2020

– Thêm option thống kê tổng hợp thép
– Thêm Tính năng gán link text dầm & Đường Arc trong tính dầm
– Thêm tính năng vẽ mbkc bằng line
– Cho phép tùy biến layer MBCK & Block sàn theo Layer từng trung tâm tư vấn du học
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/rvrjnv048
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.5.8

Ngày update: 03/11/2020

– Sửa 1 số lỗi auto edit dữ liệu ẩn khi sử dụng lệnh Sao chép hoặc Mirror
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/nhkmqm726
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.5.7

Ngày update: 31/10/2020

– Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
– Tính năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
– Tính năng shop rebar
– Căn chỉnh tính năng Lượt xem thép, Backlink thép…
– Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad cùng lúc
……….
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/nhkmqm726
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.5.6

Ngày update: 30/10/2020

– Bổ sung vẽ thép sàn bằng polyline
– Tính năng shop beam 1 cây dầm bất kỳ
– Tính năng shop rebar
– Căn chỉnh tính năng Lượt xem thép, Backlink thép…
– Xuất dữ liệu dầm Top, Bot ra autocad cùng lúc
……….
– Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/nhkmqm726
– Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.5.5

Ngày update: 07/10/2020

-Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo trợ giúp: 0989.111.206
-Auto load Ribbon

Version: 8.5.4

Ngày update: 02/10/2020

-Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
-Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/nhkmqm726
-Zalo trợ giúp: 0989.111.206
-Cập nhập tính năng shopdrawing dầm
-Thêm thanh dụng cụ ribbon autocad bằng lệnh “DCERIBBON”

Version: 8.5.3

Ngày update: 23/09/2020

Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Group Zalo trợ giúp: https://zalo.me/g/nhkmqm726
Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.5.2

Ngày update: 26/08/2020

Chỉ dẫn seting: https://youtu.be/322Id4Abtt4
Zalo trợ giúp: 0989.111.206

Version: 8.5.1

Ngày update: 18/08/2020

– Cập nhập tiêu chí 5574-2018
– Toàn thể bản mới dùng với file Excel mới, Không dùng chung với file excel cũ
– Có thể dùng cùng lúc 2 phiên bản đồng thời
– Cụ thể seting tại: https://youtu.be/322Id4Abtt4
– Tăng tốc tính toán toàn thể phần mềm.
– Mỗi bảng điều khiển tính đều có phần chỉ dẫn nhỏ phía dưới.

Version: 8.4.4.4

Ngày update: 25/05/2020

– Fix lỗi “insertpoint” cột trong lập model Etabs
– Fix lỗi “local axis” dầm trong lập model Etabs
– Thêm 1 số thư viện tổng hợp thép
– Bổ sung tính năng điền kích cỡ gối tựa trong vẽ triển khai cụ thể dầm

Version: 8.4.4.3

Ngày update: 20/05/2020

– Thêm tính năng tạo model etabs từ mặt bằng cấu kiện có sẵn
– Thêm tính năng tạo nhanh mặt bằng cấu kiện từ Block dầm
– Fix lỗi vẽ polyline sàn trong lập model Etabs không cần close
– Fix lỗi vẽ Vách quay chưa đúng chiều trong lập model Etabs
– Thêm tính năng select Point trong lập model Etabs để làm thư viện point so sánh
– Tổng hợp cấu kiện thép hình dạng polyline bất kỳ
– Nhận dạng thép thông minh
– Fix lỗi tổng hợp thép 1 số trường hợp chưa đúng

Version: 8.4.4.2

Ngày update: 09/05/2020

– Thêm option “updatemodelEtabs” trực tiếp từ mặt bằng cấu kiện
– Thêm lệnh “UpdatemodelEtabs” vào Autocad => connect trực tiếp Etabs
– Thêm khai báo bề rộng cột trong vẽ mặt cắt dầm
– Sửa kiểu dáng thép chờ móng trong vẽ cột, vẽ vách
– Cập nhật tổng hợp auto trong vẽ móng đơn, vẽ móng cọc, vẽ lanh tô
– Thêm khai báo option thông số kỹ thuật Linetype scale cho các nét đứt, nét trục…
– Một số căn chỉnh về cách thức khác…

Version: 8.4.4.1

Ngày update: 07/04/2020

– Fix lỗi tổng hợp thép cột vách, 1 số trường hợp bị thêm khối lượng đai

Version: 8.4.4

Ngày update: 05/04/2020

– Bổ sung vẽ thép chấm tròn
– Bổ sung dụng cụ tag thép bất kỳ
– Bổ sung dụng cụ Xóa links thép
– Bổ sung xuất tổng hợp Excel
– Bổ sung thanh dụng cụ & thanh riboon
– Bổ sung lệnh “Nhanthep_DCE” => nhấn thép
– Tắt tạm thời tính năng shop dầm để làm lại

Version: 8.4.3

Ngày update: 19/03/2020

– Thêm tính năng không bẻ neo thép lớp dưới
– Thêm option xuất thuyết minh cho sàn
– Sửa 1 số lỗi API Etabs cho dầm & cột vách.

Version: 8.4.2

Ngày update: 12/03/2020

-Cập nhật cho phép vẽ cột vách 2 tầng 1, hoặc gộp bất kỳ tầng nào với nhau
– Sửa 1 số lỗi API etabs phần tính toán cột & tính toán dầm.

Version: 8.4.1

Ngày update: 10/03/2020

– Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, tóm gọn số lượng ký hiệu mặt cắt trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
– Tinh chỉnh mặt cắt dọc dầm, tóm gọn số lượng ký hiệu text thép trong 1 nhịp nếu trùng nhau.
– Sửa Lỗi tạo file prokon so với tiết diện vách biến đổi đường kính biên & nhịp.
– Sửa Lỗi load nội lực dầm Với API cho Etabs 2017.

Version: 8.4

Ngày update: 29/02/2020

– Fix lỗi lỗi lệnh “ktc” import kích cỡ cột, nhịp vào file vẽ dầm.
– Thêm tính năng vẽ Lớp bê tông lót, Dầm chính giao dầm phụ, đai vai bò.

Version: 8.3

Ngày update: 21/02/2020

– Fix lỗi links thép phần vách 2 đường kính.
– Thêm cao độ phần vẽ mặt cắt dọc cột, vách.

Version: 8.2

Ngày update: 13/02/2020

– Vẽ dầm 5 lớp thép trên, 5 lớp dưới.
– Quét, Cập nhật tổng hợp cho Cột, Vách.
– Gán dữ liệu & tổng hợp cho 1 thanh thép (polyline) bất kỳ.
– Sửa & cập nhật lại lệnh “stk”.
– Sửa lại lệnh “Taomv”. cho phép auto nhận tỷ lệ.
– Sửa lệnh “thongkethepdam” thành “quetthongke”.
– Sửa lệnh “xemlienketthepdam” thành “xemlienketthep”.
– Sửa lệnh “xuatdllinedam” thành “xuatdldam”.
– Xuất dữ liệu thép kiến trúc cột vách ra mặt bằng Cad.

Version: 8.1

Ngày update: 22/01/2020

– Vẽ dầm mặt cắt lấy từ excel hoặc bảng tính excel cụ thể
– Vẽ dầm mặt cắt từ winform
– Vẽ Lanh tô, thống kê, tổng hợp lanh tô
– Bổ sung đai ᑗ vẽ dầm
– Thêm 1 số lựa chọn trong tính toán dầm – chọn thép dầm auto
– Load access nội lực tính dầm, sàn, cột vách bằng API Etabs (ứng dụng cho Etabs 2016, 2017)
– Fix Tăng vận tốc vẽ dầm lên nhiều lần
– Fix tính năng vẽ đai & thép chủ theo số nhánh đai Thông minh
– Sửa lệnh “taomv” tùy biến

Version: 8.0

Ngày update: 01/01/2020

– Thêm tính năng vẽ lan can & file excel dữ liệu đầu vào lan can (lệnh vẽ: “vethang_dce”)

Version: 7.9

Ngày update: 20/12/2019

– Thêm chính sách tính toán cột bằng Prokon – lấy dữ liệu từ Column Foce.
– Căn chỉnh nội lực tính toán tiết diện bất kỳ bằng Prokon.
– Tối ưu công cuộc xuất dữ liệu thuyết minh cọc.

Version: 7.8

Ngày update: 12/12/2019

– Tăng tốc lệnh tạo Viewport bên layout cho lệnh “TaoMV” & tạo được nhiều tỷ lệ cùng 1 thời điểm.
– Phần tính toán chọn thép dầm cho phép xuất kết quả tính sang autocad & cập nhập ngược từ autocad về bảng tính.
– Fix lỗi lệnh “Updatedllinedam”.
– Thêm lệnh “ChiaViewport” để chia 1 Lượt xem bên layout thành 2 Lượt xem theo đường cắt chọn sẵn.

Version: 7.7

Ngày update: 08/12/2019

*Triển khai Vẽ dầm:
– Thêm lựa chọn phần neo thép trên không vượt quá mặt dưới dầm.
– Thêm lựa chọn phần neo thép dưới không vượt quá mặt trên dầm.
– Bố trí tỷ lệ khoảng cách giữa các dim, khoảng cách dim & đối tượng, tinh chỉnh gọn bản vẽ.
*Tính toán dầm:
– Thêm tính năng rải text thép đã kiến trúc lớp trên & lớp dưới ngược trở vào Autocad.

Version: 7.6

Ngày update: 05/12/2019

– Thêm tính năng vẽ dầm lật 1 bên
– Thêm tính năng đặt tên dầm Text
– Thêm tính năng cập nhật gối tựa dầm vào bảng tính excel
– Cập nhật file Chỉ dẫn PDF

Version: 7.5

Ngày update: 13/11/2019

– Thêm tính năng tạo mặt bằng cấu kiện bằng link line
– Fix lỗi tổng hợp cốt thép cột vách
– Tạo & căn chỉnh Link thép trong bản vẽ cụ thể dầm
– Tạo & căn chỉnh link trong mặt bằng cấu kiện dầm sàn
– Bổ sung bộ tiêu chí tính toán dầm theo EC
– Bổ sung tính toán lõi thang hình dạng bất kỳ bằng API WIndown + Prokon & excel

Version: 7.4

Ngày update: 30/10/2019

– Bổ sung tính toán dầm theo EC2-2005
– Bổ sung chức năng vẽ dầm lật
– Bổ sung chức năng lập model Etabs không làm tròn tọa độ điểm; trợ giúp cho lập mô hình xiên

Version: 7.3

Ngày update: 22/10/2019

– Cập nhật; vá lỗi tính năng cập nhật tổng hợp thép dầm, 1 số trường hợp đặc biệt
– Cập nhật Shop drawing dầm auto toàn thể chỉ với 1 click
– Cập nhật tính toán tối ưu cắt thép thi công toàn diện mạo bằng dầm.
– Cập nhật cắt thép; tối ưu cắt thép cho phép sử dụng kho thép lưu trữ….

Version: 7.2

Ngày update: 07/10/2019

– Cập nhật quá trình hoàn thành tính toán & vẽ (show thông số kỹ thuật % công việc còn sót lại); Thoát quá trình khi thiết yếu
– Tách riêng hệ số ganma(bt) cho cột tròn, cột vuông theo TCVN
– Cập nhật tính toán cột vách bằng Prokon auto

Version: 7.1

Ngày update: 02/10/2019

– Căn chỉnh lỗi 1 số địa điểm tổng hợp thép chưa khớp;
– Thay thế các đường Polilyne thành các đường Leader;
– Cho phép tùy biến đai đỡ lớp gia cường (đai ₵ hoặc thép thẳng);

Version: 6.9

Ngày update: 29/09/2019

– Cập nhật tính năng cập nhập tổng hợp thép dầm, Tùy chỉnh thép dầm…

Version: 6.8

Ngày update: 12/09/2019

– Cập nhật chương trình cập nhập mặt bằng cấu kiện vào Etabs thông qua API.
– Cập nhật chương trình tính toán cột tròn, vẽ & tổng hợp thép cột tròn theo Biểu đồ tương tác.
– Cập nhật chương trình tính toán thép sàn & rải text sàn vào autocad.
– Cập nhật chương trình tính toán, chọn số lượng cọc; auto rải đài; cọc vào model safe, auto rải cọc, đài vào mặt bằng cấu kiện.
– Cập nhật tính toán đài móng; auto chọn thép & vẽ mặt cắt đài cọc.

Version: 6.7

Ngày update: 11/07/2019

– Cập nhật tính năng sửa MB cấu kiện autocad, Etabs tự cập nhập địa điểm
– Cập nhật tính năng khai báo Nguyên vật liệu, thêm bớt Nguyên vật liệu bằng file Excel, connect trực tiếp với Etabs
– Cập nhật căn chỉnh bộ combo trực tiếp bằng Excel, connect trực tiếp với Etabs.

Version: 6.6

Ngày update: 01/07/2019

– Cập nhật tính năng ẩn tổng hợp thép Cột, Vách
– Cập nhật tính năng ẩn mặt cắt dọc Cột, Vách
– Sửa lỗi chồng Text, đè Text 2 lần trong vẽ Cột Vách
– Sửa lỗi 1 số trường hợp đặc biệt tính năng tạo file Prokon thiếu dữ liệu
– Cập nhập tính năng tính toán thép sàn, rải thép sàn đã tính toán qua Autocad
– Sửa lỗi tính năng Cập nhật dữ liệu dầm từ cad sang Excel.


Sử Dụng Máy Tính Mà Không Biết Những THỦ THUẬT Này Thì Đúng Là CẠN LỜI


Sử Dụng Máy Tính Mà Không Biết Những THỦ THUẬT Này Thì Đúng Là CẠN LỜI
Đăng kí Free: https://goo.gl/vdTSBy
Mục lục MẸO VẶT HAY trong CUỘC SỐNG:
Cách thức Vặt Hay: https://goo.gl/LtvJUu
Cách thức Làm Đẹp: https://goo.gl/4w7AAn
Cách thức Sức Khỏe: https://goo.gl/eHvYRw
Cách thức Gia Đình: https://goo.gl/3t0IgT
Cách thức Nấu Nướng: https://goo.gl/qkpfgF
Cách thức Bá Đạo: https://goo.gl/fxZlrH
Cách thức Tình Yêu: https://goo.gl/UqMCul
Like Fb để xem nhiều hơn: https://goo.gl/gw4ORT
Truy cập vào BLOG BIẾT TUỐT để xem phương thức vặt hay tiên tiến nhất: http://goo.gl/U7gltp
Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh https://phptravels.vn/. Bạn nhớ LIKE, COMMENT & SHARE nhé!

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more

Sử Dụng Máy Tính Mà Không Biết Những THỦ THUẬT Này Thì Đúng Là CẠN LỜI

Thủ thuật bảo vệ File u0026 Folder trong Windows


Để bảo mật thông tin trọng yếu, tất cả chúng ta nên sử dụng cách khoá thưc mục, ẩn, bảo mật file thuộc máy tính. Có hơi nhiều cách giúp tất cả chúng ta khoá thưc mục, ẩn, bảo mật file. & ngay bây giờ Taimienphi.vn sẽ sẽ chỉ dẫn thêm một cách mới, này là sử dụng Hide Folder phần mềm khóa thư mục, ẩn, bảo mật file. bhvtinhoc,tinhoccanban,tinhocvanphong
File code locker: https://drive.google.com/open?id=1n7VJnybz9x_KnJhIaL6CVVeCNPnjsMGw
~~~~~~~~~
Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD”
https://www.youtube.com/watch?v=OGW0PrvsuMQ
~~~~~~~~~

Thủ thuật bảo vệ File u0026 Folder trong Windows

Cách nén & giải nén file bằng WinRAR thuộc máy tính


Nén & giải nén file thuộc máy tính nhờ sử dụng phần mềm winrar là chức năng hưu ích được sử dụng nhiều trong công việc, đặc biệt là những ai là văn phòng. Hôm này mình xin chỉ dẫn mọi người cách nén file & giải nén file với winrar.
Cách mở file nén bằng phần mềm winrar
Kích chuột phải vào file có định dạng rar hay zip
Có các mục cần Note như sau:
• Extract files…
• Extract Here
• Extract Here to
3 mục đều giải nén được & mỗi mục sẽ có kiểu giải nén khác nhau:
Extract Here… : sẽ giải nén luôn file nén.
Extract Here to : Giải nen file vào một thư mục có tên giông với file nén
Extract files… : Hiện thị ra 1 hộp thoại & chọn đường dẫn để giải nén
Cách nén file với phần mềm winrar
Kích chuột phải vào thư mục hay file mong muốn nén.
Ta cũng chú 2 dòng là:
Add to archive …
Add to …
Nếu chọn Add to archive …
Tất cả chúng ta có thể tạo mật khẩu hay chọn kiểu rar hay zip.
Nếu chọn Add to & tên file
Thì phần mềm sẽ nén luôn & mặc định sau khoảng thời gian nén sẽ kiểu rar & tên sẽ là tên thư mục hay file.
Đây là cách nèn file & giải nén file ao ước mọi người hiểu & sử dụng.
Backlink tải phần mềm winrar: http://bit.ly/37IKkbD
Chú mọi người thành công!

Kênh Hướng Dẫn nơi chia sẻ nhưng thông tin hữu hiệu về laptop, phần mềm, word, excel…
Nhớ nhấn Like, chia sẻ & Subscribe (Đăng ký) đễ update những Video mới từ https://phptravels.vn/ nhé!
Liên hệ
FB CN: https://www.facebook.com/av.8888
Website : http://kenhit.vn/

Cách nén và giải nén file bằng WinRAR trên máy tính

Cách hiện file, thư mục bị ẩn trên Windows 10


Chỉ dẫn cách hiện file, folder, thư mục bị ẩn thuộc máy tính Windows 10.
Các video chỉ dẫn sử dụng Win 10: https://www.youtube.com/playlist?list=PLs2kLSy9E7OrclnljdgiW1iJknU16Lod

Cách hiện file, thư mục bị ẩn trên Windows 10

Chỉ dẫn hiện file ẩn trên win 7 không cần phần mềm


File ẩn thường là những phần mềm, mã độc hại với mục đích duy đặc biệt là hủy hoại file dữ liệu, chạy ngầm, khiến máy chạy rất chậm.
Đây là những cách hiện file ẩn trên win 7 không cần dùng phần mềm, ao ước sẽ hữu hiệu với laptop của các bạn.
Sau khoảng thời gian tìm được file ẩn, hãy xóa nó hoặc sử dụng phần mềm xóa file để xóa tận gốc.
CHi tiết cách hiện file ẩn: https://suamaytinhit.com/huongdancachhienfileantrenwinmac/
Cụ thể phần mềm xóa file cứng đầu: https://suamaytinhit.com/phanmemxoafilecungdau/
Theo dõi IT Computer
Fanpage: https://www.facebook.com/suamaytinhit/
Twitter: https://twitter.com/it_tinh
Pinterest: https://www.pinterest.com/maytinhit/
Behance: https://www.behance.net/maytinhitc0f41/
Medium: https://medium.com/@maytinhitcomputer
Twitch: https://www.twitch.tv/maytinhitcomputer

Hướng dẫn hiện file ẩn trên win 7 không cần phần mềm

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more articles in the category.thu-thuat-may-tinh/

Thank you for viewing the bài viết. phần mềm ẩn file

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ thuật máy tính
XEM THÊM  Top 17 kết quả tìm kiếm tâm sự tiếng anh mới nhất 2022