Viết, chạy và chia sẻ mã C # trực tuyến – trình biên dịch mã trực tuyến c #

Bạn đang xem : trình biên dịch mã trực tuyến c #

Trình biên dịch trực tuyến C Sharp

Viết, Chạy & amp; Chia sẻ mã C # trực tuyến bằng trình biên dịch C # trực tuyến của OneCompiler miễn phí. Đây là một trong những trình biên dịch trực tuyến mạnh mẽ, giàu tính năng cho ngôn ngữ C #, chạy trên phiên bản 8.0 mới nhất. Bắt đầu với trình biên dịch C # của OneCompiler rất đơn giản và khá nhanh. Trình chỉnh sửa hiển thị mã mẫu soạn sẵn khi bạn chọn ngôn ngữ là C # và bắt đầu viết mã.

Đọc đầu vào từ stdin

Trình biên dịch trực tuyến C # của OneCompiler hỗ trợ stdin và người dùng có thể cung cấp đầu vào cho các chương trình bằng cách sử dụng hộp văn bản STDIN trong tab I / O. Sau đây là một chương trình mẫu lấy tên làm đầu vào và in tên của bạn kèm theo lời chào.

 using System;
 
mẫu không gian tên
{
 kiểm tra lớp
  {
   public static void Main (string [] args)
    {
     tên chuỗi;
     tên = Console.ReadLine ();
     Console.WriteLine ("Xin chào {0}", tên);
}
   }
} 

Giới thiệu về C Sharp

C # là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho mục đích chung của Microsoft. Mặc dù ban đầu nó được phát triển như một phần của .net nhưng sau đó nó đã được phê duyệt bởi các tiêu chuẩn ECMA và ISO.

Bạn có thể sử dụng C # để tạo nhiều ứng dụng, như web, windows, di động, ứng dụng bảng điều khiển và hơn thế nữa sử dụng Visual studio.

Trợ giúp về cú pháp

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệuDescriptionRangesizeint Để lưu trữ các số nguyên-2,147,483,648 đến 2,147,483,6474 bytedouble để lưu trữ số dấu phẩy động lớn với kho lưu trữ thập phân 15 chữ số thập phân8 byte cửa hàng số dấu phẩy động với số thập phân có thể lưu trữ tối đa 7 chữ số thập phân 4 byte lưu trữ các ký tự đơn-2 byte chuỗi ký tự lưu trữ văn bản-2 byte mỗi ký tự > datatype variable-name = value;

Vòng lặp

1. If-Else:

Khi nào bạn muốn thực hiện một tập hợp các thao tác dựa trên một điều kiện hoặc một vài điều kiện thì IF-ELSE được sử dụng.

 if (biểu thức điều kiện) {
  // mã số
}
khác {
  // mã số
} 

Bạn cũng có thể sử dụng if-else cho các lệnh If và bậc thang If-Else-If lồng nhau khi nhiều điều kiện được thực hiện trên một biến.

Xem Thêm  Phương thức Get () từ điển Python - lấy từ điển python

2. Chuyển đổi:

Công tắc thay thế cho thang If-Else-If.

 switch (biểu thức điều kiện) {
case value1:
 // mã số
 phá vỡ; // không bắt buộc
case value2:
 // mã số
 phá vỡ; // không bắt buộc
...
  
mặc định:
 // mã được thực thi khi tất cả các trường hợp trên không khớp nhau;
} 

3. Vòng lặp for:

Vòng lặp for được sử dụng để lặp lại một tập hợp các câu lệnh dựa trên một điều kiện.

 for (Khởi tạo; Điều kiện; Tăng / giảm ) {
 // mã số
} 

4. While:

While cũng được sử dụng để lặp lại một tập hợp các câu lệnh dựa trên một điều kiện. Thông thường, while được ưu tiên khi không biết trước số lần lặp.

 while (condition) {
 // mã số
} 

5. Do-While:

Do-while cũng được sử dụng để lặp lại một tập hợp các câu lệnh dựa trên một điều kiện. Nó chủ yếu được sử dụng khi bạn cần thực thi các câu lệnh ít nhất một lần.

 do {
 // mã số
} while (condition); 

Mảng

Mảng là tập hợp các dữ liệu tương tự được lưu trữ trong các địa chỉ bộ nhớ liên tục. Giá trị mảng có thể được tìm nạp bằng cách sử dụng chỉ mục. Chỉ mục bắt đầu từ 0 đến size-1.

Cú pháp

 data-type [] array-name;  

Phương thức

Phương thức là một tập hợp các câu lệnh chỉ được thực thi khi chúng được gọi. Gọi tên phương thức trong hàm main để thực thi phương thức.

Cú pháp

 static void method-name ()
{
 // mã được thực thi
} 


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề trình biên dịch mã trực tuyến c #

VS code, biên dịch C, C++ bằng công cụ của MinGW và makefile

 • Tác giả: TRI TUE
 • Ngày đăng: 2021-10-05
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2435 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Visual Studio Code, dùng công cụ g++ và make của MinGW để biên dịch file lập trình c,c++
  - Hiểu rõ thêm về makefile trong clip này: https://www.youtube.com/watch?v=GExnnTaBELk

Trình biên dịch tài liệu trực tuyến ⭐️ DocTranslator

 • Tác giả: doctranslator.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6250 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trình dịch tài liệu trực tuyến cho phép dịch bất kỳ tài liệu nào sang bất kỳ ngôn ngữ nào (hơn 100 trong số đó!) Nó sử dụng công nghệ máy học (AI) mới nhất

trình biên dịch C trực tuyến

 • Tác giả: www.onworks.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1569 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: trình biên dịch C trực tuyến tải xuống miễn phí và chạy trực tuyến trong OnWorks trên Linux trực tuyến như Ubuntu, Fedora, Debian, Kali Linux

Quá trình biên dịch một chương trình C/C++

 • Tác giả: tapit.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3335 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để chạy được một chương trình C trên máy tính phải trải qua một quá trình biên dịch để chuyển đổi từ dạng mã nguồn sang chương trình dạng mã thực thi...

Biên dịch các ngôn ngữ lập trình trực tuyến

 • Tác giả: mangbinhdinh.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5953 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Top website viết và biên dịch code online tốt nhất

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5041 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trình biên dịch, là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới.

Trình biên dịch trực tuyến C ++ (Trình biên tập / Trình thông dịch)

 • Tác giả: pluginthanhtoan.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1371 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: botvietbai.com cung cấp các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và bài tập trực tuyến miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ chính của web. Bao gồm các chủ đề phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, và nhiều hơn nữa.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình