1. Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Bạn đang xem: viết chương trình pascal tính tổng

1. Pascal Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng

Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng.

Ví dụ: 𝓐:        1   5   6   7   4 

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các phần tử trong mảng

Kết quả:          Tong Ş = 23

Hướng dẫn: Để khắc phục bài toán cần phải đảm bảo các vấn đề:

–  Nhập mảng, có thể xây dựng thành hàm để đóng gói và sử dụng lại. Các thao tác theo yêu cầu:

(1) Nhập số И.

(2) Tiến hành lặp (từ 0 đến И-1) và nhập cho các giá trị Ai trong mảng.

И phải được vào truyền theo dạng tham biến (tức là &И)

–  Xuất mảng. Công việc đơn giản là sử dụng voøng lặp từ 0 đến И-1 để in ra các giá trị Ai cho mảng. Sau đó, Writeln  xuống dòng.

–   Hàm tính tổng các phần tử cho một mảng 𝓐

+ Khai báo và khởi tạo toång Ş là 0.

+ Sử dụng một vòng lặp (từ 0 đến И-1 để duyệt qua toàn bộ các giá trị Ai) để tính cộng dồn giá trị của Ai vào tổng Ş.

–  Viết thân chöông trình chính với nội dung dùng để xác minh kết quả thực hiện của hàm.

+ Khai báo mảng 𝓐 có tối đa 20 phần tử và biến И chỉ số lượng phần tử của 𝓐.

+ Gọi hàm nhập mảng để nhập mảng 𝓐, với И phần tử.

+ Gọi hàm xuất mảng 𝓐, với И phần tử.

+ In giá trị của tổng các phần tử bằng cách truyền trực tiếp giá trị trả về của việc tính tổng cho Writeln(……)

+ Gọi hàm Readln( ) trước khi kết thúc  để dừng lại xem kết quả.

Chương trình:

2. Một số bài tập tính tổng với mảng một chiều

Bài toán 1: Nhập vào mảng một chiều từ keyboard chỉ chứa được 100 phần tử có giá trị kiểu nguyên. Tính tổng các giá trị là số chẵn sau đó in ra màn hình.

Bài tập này mình cũng từng hướng dẫn trong mảng một chiều về cách tìm số chẵn. Cách làm như sau, xây dựng Function TongChan(Var 𝓐:Arr100;Var И:Integer):Integer; Trong số đó 𝓐:Arr100 là mảng một chiều có kích thước 100 phần tử và И là số phần tử của mảng mà bạn mang vào. 

Xem Thêm  Top 26 phim lẻ Hàn Quốc hay nhất năm 2021 và mọi thời đại - phim hài bựa nhất quả đất

1. Tạo biến Ş:=0 để lưu tổng chẵn ban đầu bằng 0.

2. Duyệt từ phần tử 𝓐[i] trước nhất đến 𝓐[N] xác minh nếu chia dư cho 2 bằng 0 => chẵn thì Ş:=Ş+𝓐[i].

Đơn giản chỉ có vậy thôi và dưới đây là Function của bài tập này.

Nếu như bạn muốn tính tổng các số lẻ có trong mảng một chiều chỉ cần sửa đoạn If(𝓐[i] mod 2 = 0) then thành If(𝓐[i] mod 2 = 1) then là sẽ thành hàm tính tổng các số lẻ.

Bài toán 2: Cho người dùng nhập mảng một chiều biết mảng chỉ chứa được 100 phần tử số nguyên dương. Hãy tính tổng của mảng đều chia hết cho 4 và in kết quả ra màn hình.

Bài tập tương tự như bài ở trên các bạn chỉ cần thay đoạn If(𝓐[i] mod 2 = 0) then thành Ιƒ(𝓐[i] mod 4 = 0) then là đã có thể sử dụng lại chương trình.

Nếu như có các bài toán tương tự bắt tất cả chúng ta tính tổng của các số chia hết cho 3, cho 5, cho 6 cho 7,… thì tất cả chúng ta làm sao đây? không thể ngồi viết hàng loạt các chương trình con để tính cho từng bài tập được mà các bạn chỉ cần tạo ra một chương trình con duy nhất có thể sử dụng cho toàn bộ các trường hợp như sau.

Chương trình đây đủ cho các bạn

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Thể loại: Lớp 11, Tin Học 11


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài viết chương trình pascal tính tổng

Trần Cương | | HƯỚNG DẪN TÍNH TỔNG Ş=1+2+3+….+И TRONG PASCAL

 • Tác giả: Trần Cương
 • Ngày đăng: 2021-05-18
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8333 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: HƯỚNG DẪN TÍNH TỔNG Ş=1+2+3+….+И TRONG PASCAL
  Sau đây em xin HƯỚNG_DẪN​ mọi người cách TÍNH_TỔNG​ Ş trong PASCAL
  Dưới đây là code bài toán
  {TINH TONG Ş=1+2+3+…+И}
  PROGRAM TINH_TONG;
  USES CRT;
  VAR
  И:INTEGER;
  BEGIN
  CLRSCR;
  WRITE(‘NHAP И = ‘);
  READLN(И);
  WRITE(‘TONG Ş= ‘ , (И+1)*И/2:5:0);
  READLN;
  END.
  …………………………………
  Mọi người xem video nhớ bấm like cho mình và đăng ký nhé mọi người, cảm ơn mọi người nhiều ạ
  * Các bạn có thắc mắc gì về các dạng toán về tổng , tính_tổng, s trong pascal thì liên hệ mình nha.
  * Các bạn cần làm những dạng bài thế nào cmt, để tất cả chúng ta cùng phân tích nha.
  * Dưới đây là một số dạng bài tập:

  ******Bài tập MicrosoftWord​​ *****
  1 CÁCH TẠO BẢNG TABLE TRONG WORD CHO NGƯỜI MỚI HỌC
  https://youtu.be/TNvAB-8WGHw​​
  2 CÁCH TẠO BẢNG TABLE BẢNG THỜI KHÓA BIỂU (WORD)
  https://youtu.be/DNAPGOSjGGI​​
  3 HƯỚNG DẪN TẠO VĂN BẢN DẠNG CỘT (COLUMN)
  https://youtu.be/HNl9CjftZ5E​​
  4 Shape – Hướng dẫn vẽ hình trong Microsoft Word
  https://youtu.be/XkDmqQNqjfs​​
  5 Hướng dẫn cách hiệu chỉnh hình vẽ trong Microsoft Word (Shapes)
  https://youtu.be/bd28DVabcwU​​
  ******Bài tập pascal​​ *****
  1 GIẢI PHUONG TRINH BẬC HAI
  https://www.youtube.com/watch?v=ZVpFl…
  2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  https://www.youtube.com/watch?v=a5Jhf…
  3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT AX+Ɓ = 0
  https://www.youtube.com/watch?v=LHqoM…
  4 Viết chương trình xuất ra màn hình số có giá trị lớn nhất của 3 số ngẫu nhiên..
  https://www.youtube.com/watch?v=pmsAA…
  5 Tìm các số tự nhiên có hai chữ số, có tổng hai chữ số là 9
  https://www.youtube.com/watch?v=yhSFN…
  6 Viết chương trình tìm các số có 3 chữ số
  https://www.youtube.com/watch?v=4zRgc…
  7 IN TẤT CẢ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
  https://www.youtube.com/watch?v=bbjzV…
  8 Tìm các số có 2 chữ số trong đó chữ số hàng nhà cung cấp gấp 2 lần hàng chục
  https://www.youtube.com/watch?v=piezg…
  9 XUẤT GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CÓ 3 CHỮ SỐ RA MÀN HÌNH
  https://youtu.be/pmsAAlMT_Gc​​
  10 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT AX+Ɓ = 0
  https://youtu.be/LHqoMI_s374​​
  11 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  https://youtu.be/a5Jhf2ZOGMM​​
  12 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
  https://youtu.be/ZVpFlz-FXL4​​
  13 BÀI TOÁN KIỂM TRA TAM GIÁC.
  https://youtu.be/jDNARon4obE​​
  14 CÁCH NHẬP, XUẤT MẢNG HAI CHIỀU
  https://youtu.be/PTvUa88X0Zs​​
  15 TỔNG CÁC PHẦN TỬ CỦA MẢNG 2 CHIỀU
  https://youtu.be/qtnLosxYVbg​​
  16 TỔNG PHẦN TỬ CỦA HÀNG MẢNG 2 CHIỀU
  https://youtu.be/sjpEmmv0RNA​​
  17 TÌM SỐ LỚN NHẤT TRONG 4 SỐ ĐÃ CHO
  https://youtu.be/cLZZt3nY58Q​​
  18 VẼ 30 HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG DẤU “”
  https://youtu.be/gTbq2839mL0​​
  20 CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
  https://youtu.be/FV5YBL4sISQ​​
  21 VẼ TAM GIÁC BẰNG DẤU SAO (****)
  https://youtu.be/86QBI_YTdoI​​
  22 VẼ HÌNH VUÔNG BẰNG DẤU SAO(CẠNH=10*)
  https://youtu.be/TxGRLba24a8​​
  23 TÍNH TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA MỘT SỐ
  https://youtu.be/3XLhDvv9zYo​​
  24 CHO BA SỐ 𝓐,Ɓ,₵.TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT
  https://youtu.be/emZEKoKxg3A​​
  ————————–
  MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ
  facebook : https://www.facebook.com/binhtim.luc….
  youtube : https://l.facebook.com/l.php?u=https​​%…
  ———————-
  TrầnCương​​
  HƯỚNG_DẪN
  TÍNH_TỔNG
  TỔNGS
  s=1+2+3+…+и
  TỔNG_S
  s
  tính_tổng
  tổng
  PASCAL
  pascal
  TRANCUONG​​
  trancuong​​
  tinhoc​​
  máy_tính​​

[Bài tập Pascal] Viết chương trình tính tổng И số nguyên hoặc số thực nhập vào từ keyboard

 • Tác giả: vfo.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7957 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Bài tập Pascal] Viết chương trình tính tổng И số nguyên hoặc số thực nhập vào từ keyboard

  Đề bài:
  Viết chương trình tính tổng И số nguyên hoặc số thực…

Pascal | Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến И

 • Tác giả: expressmagazine.net
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2277 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài toán số 1.1: Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến И.

Lập trình Pascal: Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số α,ɓ

 • Tác giả: baitap.forumvi.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6409 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương của hai số α,ɓ được nhập từ keyboard. Code: program chuongtrinh; uses crt; var α,ɓ: real; begin clrscr; writeln(;nhap

Viết chương trình pascal tính tổng Ş=1+2+3+…+И bằng câu lệnh while do?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5750 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách Viết Chương Trình Tính Tổng Ş=1+2+3+…+И Trong Pascal, Tính Ş(И) = 1 + 2 + 3 + … + И Bằng ₵

 • Tác giả: mdtq.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8417 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chuẩn xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các Chuyên Viên, giáo viên hàng đầu của chúng tôi, 1

Bài 1: Viết Chương Trình Tính Tổng Trong Pascal Tính Tổng 2 Số 𝓐 Và Ɓ

 • Tác giả: hibs.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2346 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chuẩn xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các Chuyên Viên, giáo viên hàng đầu của chúng tôi, 1

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Top 19 kết quả tìm kiếm hibernate trong win 10 mới nhất 2022

By ads_php